• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Nationaldemokraterna

Tidigare skrev jag om utfallet för mig på SVT:s ”Valkompassen”.

Mina åsikter sammanföll mest av allt med Sverigedemokraternas, till 80%.

Nationaldemokraterna fanns uppenbarligen inte med på testet. Om så varit fallet skulle överensstämmelsen där förmodligen bli än högre.

Tag el-marknaden. Ansvarig minister Maud Olofsson har i riksdagen deklarerat att den fungerar bra. Efter avregleringen har i själva verket prisstegringarna varit stora, med enorma förmögenhetsöverföringar från vanliga konsumenter till bolagen och bonusklipparna.

Inget att de sju riksdagspartierna har där anmält någon påtagligt avvikande uppfattning, och inte heller Sverigedemokraterna. Nationaldemokraterna har däremot uppmärksammat detta problem.

En kritik som framförts mot ND, inte minst från SD-K-redaktören Hansson, är att partiet är ”kryptonazistiskt”. Denna kritik bygger dock enbart på kopplingar, inte på ståndpunkter som partiet intagit eller åsikter som förts fram av ND-företrädare.

Jag har själv läst Nationell Idag ganska noga under flera år nu, och kan inte säga att jag där hittat mycket att reagera starkt negativt på. Allt har jag inte kunnat instämma i, men vilken tidning blir då intressant att läsa?

Däremot har jag funnit många läsvärda och tankeväckande artiklar. En av dem var Marc Abramsons ledarartikel i NI:s valnummer i år.

Han skriver där:

”Nationaldemokraterna vill skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och moraliskt hållbart samhälle. Regeringen talar gärna om ett hållbart samhälle, tyvärr innebär det alltid i praktiken inget annat än att vi skall betala mer skatt, få sämre samhällsservice, dyrare el, högre resekostnader, samt att vi skall lämna bort ännu mer makt över våra liv till olika överstatliga organ som EU och FN.

Näringsminister Maud Olofsson (c) försöker få svenskarna att tro att ett hållbart samhälle handlar om stöd till vindkraftverk, trots att dessa aldrig hade kunnat byggas utan skattesubventioner, eller om biobränslen, som knappt ger igen insatsenergin.

Samtidigt tiger hon om att allt mer av våra naturresurser förslösas i globaliseringens och masskonsumtionens namn genom vansinniga transporter kors och tvärs över hela världen.

Vi vill ta ett helhetsgrepp om energi- och resurshushållning, men det handlar också om att återvinna vårt kulturella självförtroende. Ett hållbart samhälle handlar om att det finns tro på en framtid som stolt industri- och vetenskapsnation, där trygghet inte handlar om taggtråd och väktarbolag, utan om en samhörighet och tillit…”

En sak är riksdagsvalet. Som bekant pläderar jag där för röstning på Sverigedemokraterna. SD är det invandringskritiska alternativ som har en chans att nu komma in i riksdagen. En röst på SD är att steg, stort nog, för många väljare att ta. Tar tillräckligt många det steget kan vi förhoppningsvis få igång en process i rätt riktning, med ett friare debattklimat.

ANNORLUNDA ställer det sig beträffande valen till kommunfullmäktige. Där tycker jag att man som väljare, i kommuner där både SD och ND kandiderar, ska välja det av partierna som kan ställa upp med de starkaste företrädarna.

Ett tydligt exempel till ND:s fördel blir Södertälje, den stad där kriminella beskjutit polishuset. Problemet i Södertälje är dock inte muslimer, utan andra etniska grupper med hederskulturer.

I valet 2006 fick SD och ND vardera 2 mandat i Södertälje. SD kunde aldrig besätta något av sina mandat. ND har däremot bedrivit ett exemplariskt kommunarbete, med återkommande förslag i fullmäktige och framträdanden i talarstolen, uppföljt av ett utåtriktat lokalt opinionsarbete.

Om kommunalt förtroendevalda i någon kommun förtjänar att bli återvalda, så är det ND-namnen i Södertälje.

30 svar

 1. ND har ingen förklaring på hur det kan komma sig att hela västvärlden invaderas av Muhammedaner, och i brist på förklaring tar man till Muhammedanernas egen propaganda, fylld med oresonligt judehat.

  Man kan mycket väl använda tumregeln att dem som förtalar judar är nazister och Muhammedaner.

  Då är min förklaring om Palmedoktrinen mycket bättre.

  Palmedoktrinen talar ju faktiskt om att Nord ska lägga sig platt för Syd, något som det diktatoriska FN tog till sig direkt.

  Man har indoktrinerat om palmedoktrinen i skolorna världen över efter FN:s rekommendationer, och idag ser vi resultatet av palmedoktrinen.

  SD har inte nämnt någon anledning till att världen ser ut som den gör, med politiker som lägger sig platt för Muhammedanerna, men de skyller i alla fall inte judarna för det.

  När man anklagar judar för än det ena och än det andra så faller det sig också naturligt att börja anklaga Israel också. Och när det gäller Isrelkritiken ser man tydligare att den då försvarar Muhammedanerna.

  De palestinier som finns där är särskilt framavlade Jihadistklaner från Turkiet, Syrien och Saudiarabien. De kom dit för att mörda judar.

  Sedan kan man också se hur det ser ut i Gaza. Folk har det bättre där än vi vanliga svenskar har här, så det går absolut ingen nöd på dem.

  Att påstå att judarna har förgripit sig på något sätt som förstör demokratin i världen, samtidigt som man säger sig ha kritik mot Muhammedanerna och vill ha demokrati här hemma, är kryptonazism enligt mig.

  Det går inte att föra en Muhammedankramarpolitik och ändå inte. Man måste bestämma sig. Och har man bestämt sig för att angripa judar så är man nazist.

  Som jag ser det så är judefrågan central för Muhammedanfrågan, det går inte att angripa båda, för den ena sidan är bättre än den andra sidan.

  Judarna och Israel har precis samma fiende som hela västvärlden, och det är Muhammedanerna som är fienden!

  • Om du på fullt allvar menar ovanstående är man alltså ”nazist” om man:
   – fördömer Israels brott mot mänskligheten (till exempel Deir Yassin)?
   – om man inte uppskattar Hollywoods agenda att fördumma och bryta ned sunda värderingar?
   – om man ej uppskattar globalisering?
   – om man ifrågasätter de internationella bankerna?
   – om man, helt riktigt, pekar på det faktum att några av mångkulturens främsta beskyddare är av judisk härkomst?

   I så fall är världen full av ”nazister”.

   • Allt det där har jag ju inte påstått.

    Jag påstår att varje form av kritik mot Israel är samtidigt ett försvar för Muhammedanerna, och Muhammedankrameri är PK.

    Hela riksdagen är PK och jag kallar dem mycket riktigt för nynazister också, Sjuklövern(nn), där nn betyder nynazisterna.

    De flesta av månngkulturens beskyddare är inte av judisk härkomst, för det skulle ju betyda att 90 % av den svenska befolkningen är judar.

    När det sedan gäller mångkulturalism så är Muhammedanerna emot den. De vill ju att endast Islam ska dominera.

    Vi som vill ha monokultur vill ha svensk kultur, men judarna är inget problem eftersom de är assimilerade. Vilken religion de sedan vill bekänna sig till är upp till dem.

    Förtalet av judar är nazistisk muhammedanpropaganda, det är vad jag säger. Men du tolkar det som om jag hade menat något helt annat.

    Jag ska exemplifiera med vänsterpartiet.

    Tro det eller ej, men de flesta vänsterpartister är det för att de har ett socialt patos. De tänker att det bara är vänsterpartiet som värnar om låginkomsttagare och fattigpensionärer.

    Men partiet saboterar samtidigt allt det här genom sin massinvandringspolitik. Det blir inte pengar över till stöd för de utsatta svenskarna.

    På samma sätt är det med ND.

    Man vill ta kamp mot Islamiseringen, men samtidigt försvarar de densamma genom att blanda ihop korten på samma sätt som vänsterpartiet gör.

    Man måste välja.

    I vänsterpartiets fall så måste de bli invandringsrestriktiva för att deras sociala omsorgsprogram ska ge effekt.

    I Nationaldemokraternas fall måste man koncentrera sig på att bekämpa Muhammedanerna och se det som jag beskrev ovan, att det är palmedoktrinen som fått politiker världen över att lägga sig platt för Islam och muhammedanernas krav, inte judarna.

  • Detta var som taget ur mitt hjärta! Kunde inte själva ha uttryckt det bättre.

   Då jag studerat Bibeln och bl a jämfört den med Koranen bara i rent kunskapssyfte (enl. devisen ”Lär känna din fiende”),så framstår judarna som offer för islamisterna, som allt sedan 700-talet ockuperat det Förlovade landet som Gud (Jehova) hade utsett åt dem när de utvandrade från fångenskapen i Egypten och påbörjade sin vandring i 40 år genom Sinaiöknen.

   Det är en ganska intressant historieberättelse som man får, när man läser hur judarna blev Guds utvalda folk att sprida kristendomen med kärleksbudskapet som främsta ”vapen” och sedan hur de gång på gång ändå misskötte sig och kom i onåd hos Gud, men ändå togs tillbaka och blev förlåtna av Honom.

   Denna förlåtelse existerar inte inom Islam. Inte heller den ”Gyllene regeln”, att älska sin nästa så som sig själv.

   Jag anser därför att de verkliga ockupanterna är palestinierna ((araberna) och studerar man idén bakom deras muslimska trossatser ur Koranen, så ger Allah dem rätt att besätta andra stater, folk och länder eftersom man lärt de arabiska folken genom deras självusedda profet Muhammed, att Islam är den enda sanna tron och allt annat är ogudaktigt. Allt mänskligt är falskt bara det som kommer från Allah är giltigt.

   Detta ger dem rätt att bära sig åt hur som helst mot icke-muslimer, mot judar, kristna och andra ogudaktiga folk var de än befinner sig. Det är dessutom förbjudet att sluta avtal med oss icke-muslimer och om det ändå görs har de rätt att för egen vinnings skull bryta dessa avtal när det passar dem. Man har Allahs tillåtelse att ljuga och förvilla för att skaffa sig egna fördelar. Ja man får t o m vara lögnaktig mot en annan muslim, mot sin fru – eller fruar – om det gäller att skydda sin heder för att behålla freden för tillfället.

   Men i 35 213 Koranverser (!), Hadither, Sharialagar och andra muslimska skrifter , förordas och uppmuntras ond bråd död, våld, krig, förintelse, kroppsstraff, hat, bojkott, förnedring, och underkastelse, i huvudsak riktat mot icke-muslimer och annat helvete man kan utsätta oss ogudaktiga och otrogna för! Medan man koncentrerar sig på Jihad, heligt krig och vår underkastelse, har man fullständigt missat konceptet som rör kärlek. Ordet ”Kärlek” nämns överhuvudtaget inte i Koranen, inte en en enda gång!

   Muslimerna kommer bara överens om en vapenvila, ett eld upphör, en ”Hudna” och det handlar då inte om en varaktig fred som vi i Väst menar. Utan en ”Hudna” kan man bryta när det passar, t ex när man hämtat kraft och stryka för att senare kunna segra över sina fiender. ”Hudna” stiftas bara när utsikterna är små att segra över sin fiende när de för tillfället är starkare än muslimerna själv och det är väl vad som pågår just nu när det gäller Palestina, Västbaken och Gaza. Palestinierna vill ha till ett eld upphör, något islamisterna i Gaza dock vägrar följa trots USA:s löften om ”att göra allt för att detta ska lyckas denna gång”.

   Därför framställer muslimerna i Europa och Väst Islam som en ”fredens religion”. Men tro dem icke! Det är bara så länge de är i minoritet. Vänta bara till de blir så många att de blivit en politisk makt att räkna med. Då kommer tonen att bli någon helt annan.

   Nej, jag vågar nog säga, lita inte på dem! Det är det enda jag kan råda Väst och EU till! Låt israelerna och judarna få sin stat. Araberna har så mycket redan av Islam ockuperat land i närheten, att om de inte trivs i Gaza eller på Västbanken så kan de dra vidare till någon annan plats där deras totalitära samhällssystem kan tillämpas och Sharia råder. Det kan inte judarna eller israelerna göra. Det kan knappast vi heller göra. Muslimerna ockuperar eller intar inte andra länder eller stater för att de behöver ”Lebemsraum”! De gör det enkom för att det är i enlighet med Koranen och för att uppfylla den rättrogna muslimens skyldigheter.

   Ett sätt är att inta ett land genom stor nativitet; en rättrogen kvinna skall, för att hedra Allah ”ständigt gå med magen i vädret”, dels för att försäkra stammens fortlevnad men också för att på sikt, muslimerna ska öka i antal och komma i majoritet, så att man kan lägga det land under sig där man satt sin fot och där införa Sharia. Ett sådant land får man inte överge och tvingas man ska det återerövras så snart det blir möjligt.

   Judarna och israelerna har den historiska rätten till denna lilla landremsa som de mer än 1500 år före Kristus fick sig tilldelad och då fanns inte vare sig Muhammed, Allah eller Islam. Men den inställning man har kommer aldrig oroligheterna i Palestina att ta slut. Man släpper aldrig ifrån sig ett land som man en gång invandrat till. Sverige kommer aldrig bli fri från Islamitisk inflytande!

   Det finns ju ett skäl till att Muhammed kallade judarna för ”Bokens folk”. Det finns ett skäl till att muslimerna från början vände sig mot Jerusalem och inte till Mecka när de bad. Muhammed påstods ha stigit upp till paradiset, där idag Klippmoskén är belägen, direkt ovan på kung Salomos tempel, som var och än i dag är judarnas och de kristnas mest heliga plats.

   Den platsen skändar muslimerna idag och alla fornfynd efter judarnas tempel skickar man ut i en stor grushög utanför muren av tempelområdet närman gräver vattenlednings- och avloppsdiken. Detta är också helt i linje med den inställning muslimerna har – att allt icke-muslimskt och västerländskt skall skändas och vandaliseras till oigenkännlighet. Därefter kommer den tolfte imamen, som man väntar på, att återvända och ställa allt tillrätta och då kan muslimerna få äran av att ha skapat ordning och reda på jorden.

   Är det någon som kanske kan känna igen dessa tankegångar från Bibeln – återupprättandet av det Himmelska kungariket på jorden med Jesus som Kung och då ska allt bli ordning och reda samt fred bland människorna?

   Bibelns historiska rapportering började nedtecknas av Moses i vildmarken år 1513 före Kristus och Jerusalem med judarnas tempel förstördes av Romarna år 70 efter Kristus. Det skulle alltså dröja 570 år innan muslimerna lade beslag på detta lilla Medelhavsland och genast började uppföra en moské precis på tempelplatsen som en ren förolämpning mot de kristna. Så gjorde man på många andra platser man intagit och infört islam. Alla icke muslimska helgedomar fick inte underhållas, repareras, eller så revs de och där uppfördes på dessa platser med förkärlek moskéer.

   ”Är det någon som vet hur hög klocktornet på den kristna kyrkan i Mecka är?”

  • @Demokratbloggen

   Det är tämligen löjligt att du hävdar att jag missförstår din text samtidigt som du inte ens läser vad jag skriver.
   ”…några av mångkulturens främsta beskyddare…” betyder inte ”de flesta” utan precis vad som står.

   Om man inte kan ifrågasätta Israels ageranden och samtidigt vara negativt inställd gentemot en islamisering av Europa görs sionismen immun mot kritik. Att ge en politisk åskådning sådan status är väl ändå inte särskilt demokratiskt?

   • Det finns ju ingen tydlig definition på sionism. Det mesta brukar bara vara ihopkok som bottnar i ett försvar av Islam och palestiniernas agerande.

    Dessa palestinier är ett ihopkok av särskilt framavlade Jihadistklaner som flyttade till området från Turkiet, Syrien och Saudiarabien för att mörda judar när Israel bildades.

    Det är inte sympatiskt av dem tycker jag!

    Sionism ska ju betyda att man går efter skrifterna och hävdar att få det utlovade landet som jag förstår det.

    Jag har inget emot att Israel gör anspråk på ett område som stod tomt när de flyttade dit, och inga araber var ju då intresserade av området.

    Så vad du menar med sionism vet jag inte, men det ser ut som den vanliga Muhammedanska missunsamheten mot Israel och judarna.

    Återigen, det handlar om att ta ställning för endera parten.

    Om du tror att du kan ta ställning mot båda parterna så hamnar du snart nog på samma sida som Muhammedanerna i alla fall.

    För mig ligger det närmast till hands att ta ett oförsonligt avstånd till inkräktarna som kommit hit och bränner våra städer och våldtar våra kvinnor.

    I det sambandet tjänar varje kritik mot Israel till att försvara Muhammedanerna.

    Denna mystiska sionism har jag aldrig lidit ont av.

    Tidigare fick jag veta att jag skulle skita i hur det ser ut i mellanöstern och inrikta mig på Sverige.

    Tack detsamma får jag väl säga då!

    På vilket sätt menar du att jag skulle ta skada av sionismen?

    Jag vet dock vad jag tar för skada av koranen.

    Jag vet hur vi fått lida under Islam än så länge, för det visar sig i nerbrända hus och bilar och våldtäkt av våra kära kvinnor.

    Men på vilket sätt skadas vi av sionismen, vad det nu kan vara?

  • Detta har ju urartat till en totalt fruktlös ”diskussion”. Erkänner du inte ens sionism som en politisk åskådning med tydligt globala konsekvenser kan du knappast heller försvara Israel.

   Vi har i alla fall en sak gemensamt du och jag. Vi vill stoppa massinvandringen och islamiseringen av Sverige.
   Du har en poäng i att det är det som nu borde prioriteras.

   Sålunda drar jag mig därför ur ”debatten” men är inte främmande för att fortsätta den när de mest akuta problemen är lösta i vårt land.

   Mvh, Henrik Hanell

   • Sionisterna är israeliska nationalister

    http://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

    Självklart att jag tar ställning för dem.

    För mig är det lika självklart som att ta ställning för Bevara Sverigesvenskt, eller Danmark danskt, så tar jag naturligtvis också ställning för att låta judarna få behålla Israel.

    Alla Muhammedankramare brukar beskylla nationalister för alla möjliga häxkonster.

    Sjuklövern(nn) brukar beskylla SD för allt mellan att förstöra sveriges ekonomi till att vara rasister.

    Pseudonationalisterna inom ND och SvP beskyller nationalisterna i Israel för olika häxkonster.

    Det finns ingen ände på alla hatkampanjer mot nationalister.

    Danska nationalister ställer idag upp för SD, och det är naturligt att man gör. Man solidariserar sig med andra nationalister och folk som har det svårt.

    På samma sätt solidariserar jag mig med sionisterna, självklart, och judarna, för de har en hård kamp mot Muhammedaner och nazister.

    Då säger du förstås att jag ser nazister vart jag än vänder mig.

    Precis!

    Så var det också på 30-talet!

 2. Jan,
  Det finns en artikel på Brussels Journal om valet 2006 :

  http://www.brusselsjournal.com/node/1359

  Där beskrivs det omfattande valsabotage som då ägde rum. Dessutom finns det i texten en mängd länkar som går till AFA. På dessa sidor berättade de, helt öppet, om sina aktiviteter.

  En del av texten på AFA sidorna finns i denna post från S R Larson:

  http://www.hayekinstitutetsverige.com/2009/12/afa-och-den-svenska-anti.html

  Fram tills för några månader sen fungerade alla AFA länkar men nu får man bara felmedelanden.

  Min tanke:
  Danska medier vore nog MYCKET interesserade av detta. Fast vi skulle behöva skärmdumpningar från de ursprungliga AFA sidorna. Tyvärr har inte jag det. Kan du hjälpa till med ditt stora nätverk? Kan vi få ut en uppmaning på t.ex PI?

  Här är lite mer text från AFA sidorna:

  ”Den kampanj som bedrivits gentemot
  dessa har inneburit att kandidater som ställer upp för Sverigedemokraterna
  eller Nationaldemokraterna har fått påtryckningar från antifascister.
  Stenar har kastats genom rutorna på deras bostäder,
  yxor har satts i ytterdörren och personliga hot har sprayats utanför
  bostäderna. Dessutom har hotbrev levererats som förklarar att denna
  typ av bemötande väntar den som ställer upp för rasistiska och
  nazistiska partier, om personen i fråga inte frånsäger sig kandidaturen

 3. Bra och sanningsenligt skrivet Demokratbloggen !
  Stöd Sd och uppmuntra Kent Ekeroth för hans fantastiska arbete som han gör med livet som Insats !

 4. ND är ett bättre allternativ att lägga sin röst på i rikstadsvalet. Jag anser att sd har spelat ut sin roll som ett nationalistiskt parti. sd är ju enbart kulturnationalistiska och Islamkritiska. sd vision om att utlänningarna ska assimilera sig till svenska seder och bruk . Det är så urbota långt ifrån verkligheten ,Hur ska det vara möjligt ? sd anser ju att etniciteten har noll roll. Att svenska folket bytts ut de gör inge , bara invandrarna blir som oss. Likaså vill sd inte repatriera ut dom falska flyktningarna från sverige inga muslimer för den delen heller. Sedan vill sd ha en invandring i klass med övriga Norden även det är så urbota dumt så det liknar inge. Sedan stödjandet av Israel är absolut inte godtagbart av sd. Varför sd överhuvud taget lägger sig i denna tragiska konflikt som ligger så långt bort ifrån sverige , Det är ju mellan 2 länder. Sedan att det är mycket muslimer i palestina Det får stå för dessa länder.

  • Det är ett rasistiskt uttalande, men det inser du kanske inte. Dessutom är det defaitistiskt.

   Det går ju inte att assimilera pappskallar som är direkta medeltidsmänniskor, det har man ju försökt så mycket.

   Vad är då SD:s svar på det?

   Släng ut packet då!

   Man menar ju att invandrare som inte kan hålla sig till lagen ska utvisas.

   Om de å andra sidan kan hålla sig till lagen och bli som oss, vari ligger då problemet?

   SD lägger väl inte ner så mycket energi i Israelfrågan. Det är snarare ND som gör det genom sin Muhammedankramarpropaganda.

   Kulturnationalistiska har du hittat ett ord som heter. Vad är det för fel på det helt plötsligt? Det betyder ju svensk kultur och svenska traditioner, hur kan man vara mer nationalistisk, utan att vara direkt rasistisk?

   Jag tycker att det är riktigt att inte vara rasist. Rasismen är ju också en definition på nazism, och det visar du upp nu, kanske utan att ens ana det.

 5. Jag fårstår att du försvarar sd och vill ge förklaringar. Jag är medveten att jag kan få rasse ,nasse stämpel. Men det är ju din definition och vissa andra som det får stå för. sd står ju inte för etnoplurarismen , lägger inge värde i nått avseende i etniciteten. Annars tycker jag inte att det är fel att sd är kulturnationalistiska. sd vill ju enbart just det att utvisa lagförbrytare. Dom flyktingar som finns i landet som icke är skyddsbehövande vill sd inte utvisa ,det är de jag menar. sd har ju tagit ställning för Israel det skapar väl en del frågetecken? Sedan kanske dom inte jobbar så frenetiskt med frågan. Du kör med nedvärderingar som du typ du anar kanske inte själv , du inser väl inte att du är rasist, tycker jag är jävligt lågt gjort av dej. Förövrigt sd och Nd står relativt långt ifrån varandra. Sedan så respekterar jag dinna åsikter och dinn hålning till sd.

  • De som inte är skyddsbehövande vill faktiskt SD utvisa.

   När det kommer till arbetskraftsinvandring vill SD låna in folk från Europa.

   Att SD tagit ställning för Israel är bara bra. Det var ju det jag hela tiden försökt få dig att förstå.

   Hur många gånger ska jag behöva påpeka det?

   Jag vill inte. Då är det bättre att du skrollar upp på skärmen och läser vad jag först skrev.

   Det är den första kommentaren allra högst upp.

   Jag antog att du inte inser dina rasistiska uttalanden, och din senaste kommentar bekräftar ju det.

   Om de som kommit hit blir som oss, vad är då problemet?

   Dem som inte vill vara som oss åker ut förr eller senare, vad är problemet?

   Min gissning är att de flesta i så fall åker ut!

 6. Varför kalla varandra för rasister hela tiden?

  Möjligen kan vi hitta andra motståndare att debattera med:-)

  • Instämmer!

   Vi bör hålla oss för goda att sätta stämplar på varandra.

   • Det ligger ju i Nationaldemokraternas intresse att inte bli avslöjade.

    Men det ligger inte i folkets intresse att gå ur askan i elden.

    Det påminner lite grann om hur Iranierna blev lurade in i elden efter att ha störtat Shaen. Det är viktigt att veta var man går och ha en rättvisande kompass.

    Jag vill inte vara med om att Sverige blir ett ännu värra land att leva i än vad det redan är.

    Vem tjänar på att säga att ideologin inte är viktig?

    Sjuklövern(nn) har inget intresse av ideologi och dem som likt dem inte har rent mjöl i påsen gillar naturligtvis inte att bli granskade.

    Granska gärna SD, för det gör jag själv. Och det gör också ND hela tiden, då kan det också vara på plats att även de själva blir granskade.

    Den som blir urförbannad på att ND granskas är naturligtvis den som argumenten tryter hos.

    Muhammedanerna till exempel tål inte kritik av de allra värsta terroristerna, trots att de påstår att det är en skillnad mellan dem som natt och dag.

    Men det är inte värt att göra en karikatyrteckning av Muhammed, för då jävlar. Protesterar de andra Muhammedanerna mot dem som hotar Vilks? Nej!

    Vad jag ville ha sagt är att om man ger sig till att kritisera SD så får man också tåla kritik mot ND.

    Jag kritiserar själv SD emellanåt, för det behöver de.

    Varför?

    En klar ideologi är som en kompass. Om vi inte tar ut riktningen rätt så hamnar vi fel. Allt annat är att blanda ihop korten.

  • Ja, men det finns ju bara ett parti som heter Nationaldemokraterna och då är det ju adekvat att man diskuterar det när blogginlägget ju handlar om Nationaldemokraterna.

   Om vi inte tar upp det här så blir det många som tror att det här nazistpartiet, som dessutom är rasistiskt, är ett icke-PK parti.

   Man måste ju definiera begreppen för att inte gå fel!

   Det är precis likadant med SD som jag haft uppe på min blogg vid flera tillfällen. Det är viktigt att SD inte degenererar till ett värdelöst Muhammedenkramarparti, och risken finns på grund av Tommy Hansson.

   Sossarnas stora misstag var att de inte diskuterade politiken tillräckligt, så de gick från folkhemmet till ett samhälle där den stora majoriteten blev skatteutplundrade.

   Vissa vill man helt enkelt inte ha med, för de skjuter på vapenbröder!

 7. Angående elmarknaden så ägs ju Vattenfall fortfarande av svenska staten.
  Vattenfall har etablerat sig i Tyskland och är på väg till Storbrittannien. Vad jag förstår är det deras enorma övervinster som har gjort detta möjligt.
  Tänk om den svenska regeringen kunde ta sig samman och beordra Vattenfall att sälja ut sina utländska verksamheter, för att i stället koncentrera sig i Sverige. Där uppdraget skulle vara att leverera el i ett förstklassigt elnät till låg kostnad för industri och konsumenter.
  Detta skulle tvinga Fortum och Eon att anpassa sin prissättning neråt i Sverige.

 8. Du kan snacka din ordvrängning , och vara allmänt otrevlig , Nu är du ju där igen och kör med dinna jävla nedvärderande påpekande ord. Jag betackar mig för såna idioter som dig. Det går ju fan inte och föra en vettig stil med dig. Sedan försöker du manipuilera bort motståndaren som du uppfattar i detta fall mig med ovänsentligheter. Det ska mycket till att jag använder ord som idioter på en blogg , men i detta fall var det befogat. Du inser ju inte vad fan du håller på med. Läget är väl tillräkligt illavarslande här i landet utan att en pajas via en blogg vill vara kaksig och allmänt otrevlig. Du visar fan ingen värdighet gentemot din omgivning, fast det råkar vara en blogg det här.

 9. Äntligen! Men jag hade hoppats på en än starkare markering till ND:s fördel… Varför ska man överhuvudtaget rösta SD kommunalt om ND finns? Tacksam dock att du klargjorde att du principiellt står närmare ND än SD…Demokratbloggen och andra: lyssna och lär!

  • Vad menar du att jag skulle lyssna och lära för något?

   Personen ovan som blev hysterisk?

   Tack, jag lyssnade och lärde!

 10. Låt inte Millds blog förpestas av ”Demokratbloggen”.
  Att läsa hans blog är som att bli delgiven alster från patienter intagna på Säters fasta pavilljong!

  Kämpa på Janne, du är ovärderlig för oss!

  • Jag börjar inse nu varför inte SD vill föra fram Vitboken. ND är ju ett nazistparti, och jag vill inte själv heller bli involverade med nazister.

 11. Jag sympatiserar med SD och tänker naturligtvis
  rösta på SD.Det är för sorgligt att konstatera att
  med demokratblogggen som vän ,så har SD tyvärr
  en av sina värsta fiender och sabotörer.
  Om man går in på demokratbloggens sidor så blir
  man mycket fundersam …..hur är det demokratbloggen?Du är en mycket militant person sompå ett obehagligt sätt försöker få igång helt
  meningslösa våldsaktioner b l a.Bor du i Sverige
  överhuvudtaget eller sitter du söderöver i spanien
  och bloggar och gör allt för att ställa till elände i det
  här landet .Är du utlandssvensk i själva verket?
  Det ligger ute en del uppgifter på nätet där man
  man påstår så …och även mer eller mindre pekar
  ut dig så att folk kan lätt identifiera dig .Varför lägger
  du inte bara av ….du är ingen frisk människa precis
  och detsamma gäller dom som skriver på din blogg…
  finns ingen vettig människa som skriver där….är du
  ni ,i själva verket ute för att sabotera för SD?

 12. Blev sanningen för svår för demokratbloggen ,har den
  stackars pellejönsen helt tappat stinget?Är pappskalle allt du har att komma med dummokratbloggaren , Varför öser du inte på och kallar mig för nazist och muslim också ,det gör du ju
  med alla andra vars åsikter du inte delar ,varför särbehandlar du mig på ett så här positivt vänligt sätt
  med bara ett enkelt pappskalle?Ös på du bara du sitter ju lugnt och tryggt där du sitter eller hur det vet både du och jag.Väntar på att du ska gå till angrepp igen så att jag får en anledning att riktigt
  hänga ut dig …..sen är det nog slutbloggat för din del.

  • Det där enfaldiga tramset du kommer med har jag redan besvarat, men det förutsätter ju förstås att du läser vad jag har skrivit.

   Dessutom att jag skulle skada SD med mitt skrivande känner jag igen från infiltratören Tommy Hansson, och i samband med det skrev jag den här artikeln:

   http://demokratbloggen.wordpress.com/2010/02/15/det-kan-ju-skada-sd/

   Nu går du väl direkt till Facebook och bildar en anti-Demokratbloggen grupp, om du inte redan har gjort det.

   Det finns skriverier om Demokratbloggen där, det har jag märkt, men jag kan inte logga in och se vad de skriver, men jag skiter i vilket.

   Jag har ju min egen blogg.

   Men hatpropagandan mot Demokratbloggen ökar på just den här bloggen när jag påtalar vilket nazistiskt parti ND är, så jag antar att det är dessa nazister som håller på.

   Nåväl, jag lider ju inte av det jag inte vet, och till min blogg är de ändå inte välkomna, så fortsätt erat skitsnack bara!

   Det brukar ju vara så att sanningen alltid segrar till sist, och så är det väl också med det här tramset.

   Alla tänkande människor kan ju när som helst gå över till Demokratbloggen och kolla vad som skrivs där, men jag tål ingen nazistpropaganda, för då åker ni ut.

   Inte hellet tänker jag acceptera förtal av judar, Israel eller USA.

   Och så avslutligtvis…

   Pappskalle!

 13. Rak fråga bor demokratbloggen överhuvudtaget i
  Sverige ?Är det inte så att du sitter lugnt och tryggt
  någon helt annanstans och uppmanar folk att begå
  våldsdåd i det här landet därför att du personligen
  inte på minsta sätt riskerar att bli inblandad i den
  skiten.Är det inte också så att det är bara rena dårar
  som som kommenterar på din blogg alla andra har
  bojkottat den.Ni ska göra revolution ni ska skaffa vapen
  och ljudämpare och kikarsikten och skjuta vilt omkring
  er .Är du medveten om din jävla idiot att du uppmanar
  folk att begå brott som precis som ausonius fall leder
  till livstidsstraff allt medan du som en bögaktig rätts
  haverist sitter i något helt annat land och försöker få folk att göra idiotiska saker ,bara för att du själv har
  ett hämndbegär mot det här landet .Jag föraktar dig
  din skit och dom psykotiska dårar som du låter kommentera på dummokratbloggen .Slut på den här
  debatten från min sida nu får du fortsättningsvis debattera med din högra eller vänstra hand samtidigt som
  du drägglar över porrbilderna du lagt ut på din blogg.din stackare .Och ja folk har lagt ut dig på facebook alla redan …..och detta var för ett tag sen …
  Så du är inget annat än en jöns demokratbloggen och
  det finns inte en mentalt frisk människa som skriver
  på din blogg ….det är det absoluta bottenskrapet som
  skriver där …..ni har funnit varandra i ett slags dårarnas
  paradis …där ni är bloggrevolutionärer och undrar ,när
  ni ska sätta igång kampen ….vem som ska blåsa i
  visselpipan eller skjuta startskottet …..nä prutt på dig
  istället och dina psykotiska ensamma isolerade bloggpolare,finns det någon av dom som inte har ett
  förflutet inom psykiatrin ,har inte du det själv?
  Nu har jag annat för mig men det var trevligt att få
  samspråka lite med dig din PELLEJÖNS.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: