• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Valfilm, Sverige år 2010

Valövervakning?

Från danskt håll – inte bara från företrädare för Dansk Folkeparti utan även regeringspartiet Venstre – ser man behovet av en internationell övervakning av valet i Sverige, för att det ska gå rätt till. Ett tyvärr mycket välbefogat krav.

• Dels handlar det om en odemokratisk hållning från stora media och 7-klövern, manifesterat genom att Sverigedemokraterna inte får vara med i partiledarutfrågningar eller debatter i SVT, dels nekas att visa sin valfilm ocensurerad i TV4.

• Dels handlar det om själva valsystemet, med olika valsedlar för varje parti. Detta kan äventyra valhemligheten, det kan även ge utrymme för direkta ojustheter.

Om det senare vittnar Paul, en av våra tabloidutdelare i Malmö, i nedanstående mejl till ansvariga personer inom valmyndigheten:

”Hej!

Idag var jag på Malmö Stadsbibliotek. Där såg jag att sverigedemokraternas valsedlar för alla tre valen (kommun, region och riksdag) var borttagna redan dagen före förtidsröstningen börjar. Deras valsedlar med enbart partinamnet ska finnas i alla röstningslokaler i hela landet både på förtidsröstningen och på valdagen.

På biblioteket finns uppsatt en lista var respektive partis valsedlar ska finnas. Sverigedemokraterna finns på listan men valsedlarna fanns inte i facken. Jag ser detta som mycket allvarligt och jag förväntar mig att ni tycker detsamma.

Jag finner det mycket märkligt varför ni placerar ut valsedlar dagen innan förtidsröstningen startar utan att ni har personal på plats som bevakar att valsedlar inte försvinner.

Med vänlig hälsning

Paul Nilsson”

Redan under första dagen av poströstning var man alltså igång med sitt trixande!

Min spotana reflexion blir att om SD:s valsedlar tagits bort, då bör samtliga andra valsedlar också avlägsnas från denna vallokal. Så att villkoren blir desamma för alla partier.