• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tänka nytt

Svensk socialdemokrati befinner sig som bekant i kris.

Det sämsta valresultatet på nära ett sekel, sämre än riksdagsvalet i september 1914. Bara drygt 30%, och obetydligt större än Moderaterna.

Fortsätter utförsbacken kommer (M) att gå om (S), som dyker under 30%.

Och ned mot 20%.

I förlängningen kan även SD gå om (S).

Hur förklara detta?

Som jag ser saken är förklaringen enkel. Den socialdemokratiska folkhemsmodellen kunde fungera så länge det var fråga om ett slutet system. Då kunde utgifter motsvaras av intäkter, då kunde budgetar och ekonomiska kalkyler gå ihop. Med massinvandringen punkterades hela s-modellen.

Sedan tillkom all förljugenhet och allt hyckleri, i de desperata försöken att med konstgjord andning hålla det hela igång, vilket innefattade diverse tjuvtricks och öppet förtryck av opposition. Detta gjorde bara saken värre för Sahlin, sådant retade upp många.

Vad kan (S) nu göra, för att vända den nedåtgående spiralen?

Jag ska här presentera Lösningen.

Det krävs bara att s-ledningen tänker nytt. Och det har ju Mona Sahlin många gånger sagt sig vilja göra, så det kan inte vara henne främmande.

För övrigt har (S) redan i årets valrörelse varit inne på denna lösning, det gäller närmast att köra på i uppkörda hjulspår och där satsa mer konsekvent.

I valspurten var det ju till invandrartäta områden som Rosengård, Tensta-Rinkeby och Botkyrka som Mona Sahlin begav sig. Inte utan anledning: just i dessa områden av bidragstagare var stödet för socialdemokratin som allra starkast.

Lösningen ligger således i denna 5-stegsraket:

1.

Fortsatt massinvandringen från MENA-länderna, så att svenskarna försätts i minoritet!

Där är vi på god väg – i år uppnås nya rekordsiffror, överstigande 100.000 PUT.

2.

Visa generositet med beviljande av svenska medborgarskap!

Varför inte låta detta följa automatiskt, med PUT? (alla människors lika värde)

3.

Gör dessa nysvenskar bidragsberoende!

Där går ju också utvecklingen åt rätt håll, då de märker att bidragsinkomster kan bli högre än arbetsinkomster.

4.

Gör denna väljarpotential politiskt medveten!

Där är vi också på rätt spår. I t ex Rosengård går 9 av 10 röster till (S) eller (V).

5.

Mobilisera, se till att denna väljarkår verkligen går till valurnorna!

Här kan röstskolor i s-regi göra susen. Servicen kan sträcka sig så långt som till att lägga rätt valsedlar i kuverten.

Min vision är att socialdemokraterna här på gungorna ska kunna ta igen vad de förlorat på karusellen. Först krympte arbetarklassen och de som blivit kvar där söker sig till SD. Sedan förlorade man tjänstemännen, som gick till Alliansen.

Detta behöver inte vara någon katastrof. Det här kan (S) ta igen genom ett massivt stöd från alla bidragstagare. Den dag som en majoritet av landets befolkning blivit bidragsförsörjd kan socialdemokratin återerövra sin forna ställning. Inte bara blir man åter riksdagens största parti, man kan rentav få en egen majoritet.

Och ett permanentat regeringsinnehav.

Kanske ska det sedan visa sig att ytterligare riksdagsval blivit överflödiga.

Kampen går vidare!

EFTERVALSTABLOID

SD:s riksdagsinträde kan ses som ett viktigt etappmål, men detta är bara början.

Som vi kunnat konstatera fortsätter hetsen och hjärntvätten. Det är skrämmande. Behovet av att sprida en motbild, av att punktera de politiskt korrekta vanföreställningarna består.

Samtidigt kan vi notera framgångar, och då inte bara genom att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

Inspirerande är också hur projektet vitbokstabloiden lyckades! Inte bara förmådde vi distribuera så mycket som 50.000 exemplar över hela Sverige, det visade sig också att det gav genomslag i röstresultat. Just i de områden där tabloiden delats ut gick det särskilt bra för SD.

Dalarna har jag rapporterat om, här ytterligare några exempel:

• Umeå: från 0,9% till 2,3%

• Fagersta: från 2,3% till 7,8%

• Vallentuna: från 1,0% till 3,9%

• Strängnäs: från 2,2% till 6,4%

• Flen: från 2,7% till 6,8%

• Eskilstuna: från 2,8% till 7,9%

• Halmstad: från 2,6% till 5,3%

• Malmö: från 5,0% till 8,0%.

Det är alltså möjligt! Vitbokstabloiden var ett koncept, som visade sig fungera.

Vi lyckades

• sätta ihop en bra tabloid, med angeläget innehåll och snygg layout, som ”går hem i stugorna”

• klara distributionen av denna, även vid en såg hög upplaga som 50.000 exemplar eller mer (en dubbelt så stor upplaga kostar obetydligt mer). Det gäller såväl logistiken som hushållsutdelningen.

Jag vill här väcka tanken på ett ”snöbollsprojekt”, dvs vi:

1. sätter ihop en pdf-fil för ytterligare en 8-sidig (eller 12-sidig?) tabloid och lägger ut den på webben, för att där låta den bearbetas och mogna tills de flesta av oss är nöjda med dess innehåll och layout.

2. värvar nya utdelare, där förhoppningsvis de flesta tidigare utdelare av vitbokstabloiden  också ställer upp.

En sådan eftervalstabloid skulle kunna distribueras under hösten och vintern.

Syftet skulle, förutom det mediagranskande, pk-punkterande, medvetandegörande och modingjutande, vara att värva stöd för ytterligare en tabloid, både vad gäller ekonomi och utdelare.

Finansieringen av en sådan snöbollstabloid är redan fixad (i varje fall en 8-sidig) för en upplaga på 100.000 exemplar!

Är du redo att medverka som utdelare av denna eftervalstabloid?

Vill du deltaga i en fortsatt offensiv mot pk-ismen och förljugenheten, för en fortsatt folkupplysning kring politiska väsentligheter?

Hör då av dig till: info@vitbok.se

Martin Luther King hade som bekant en dröm. Jag har också en.

Min dröm är att det I varje region och på varje större ort i Sverige ska bildas grupper av “tabloidare”.

Hetsen mot dissidenter

Edward Louis Barnays om ”samtyckets ingenjörskonst”, citerat ur DSM:

”Om vi förstår mekanismerna och motiven hos flocksjälen, är det möjligt att kontrollera och regissera massan efter vår vilja utan att det kommer till deras vetskap. Den nuvarande praktiken av propaganda har bevisat att det är möjligt, åtminstone upp till en viss nivå och inom vissa gränser.”

Under rubriken ”KONSENSUS ELLER DEMOKRATI?” skriver bloggen Hayekinstitutet efter riksdagsvalet i Sverige:

”Den verkliga innebörden i Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen är att Sverige, och svenska folket, för första gången i modern tid konfronterats med den parlamentariska demokratins faktiska innebörd.”

”Djupt rotat i den svenska kulturen finns en konsensusfilosofi. Offentlig debatt i Sverige går inte ut på att man ska förtydliga åsiktsskillnader så folk kan fatta ett självständigt beslut om vem man är enig med – om någon.

I Sverige går offentlig debatt i stället ut på att skapa konsensus, att styra bort från oenigheter och förenas i en samstämmig, ömsesidig åsikt. Från hembygdsföreningen till Riksdagen: utrymmet för divergerande uppfattningar är så litet …”

”Konsensuskulturen har låtit svenska folket undslippa svara på avgörande frågor som väljare i andra länder tagit sig an för länge sedan. ”

”Det verkliga brottet med den svenska konsensuskulturen kom i och med Sverigedemokraterna. Plötsligt fanns det en grupp människor som både ville bo i Brukssamhället och ta rätten att ha en avvikande åsikt i en känslig fråga.”

Redan under gymnasietiden förundrade jag mig över häxprocesserna i Sverige. De skedde ju för bara några sekler sedan, biologiskt var vi samma människor då som nu. Hur kunde så många bli så irrationella?

Sedan dess har vi fått erfara både kommunismen och nazismen, med en total likriktning av människor.

Ännu idag har vi Nordkorea, där hyllningarna av Ledaren – mitt i den bottenlösa misären – är extatiska. I Nordkorea råder ett långtgående politiskt förtryck, som gör att varje uttryck för opposition kan resultera i de allra grövsta fysiska bestraffningar.

Detta är vi – trots överfallet på David von Arnold och statsministerns applåderande av detta – inte i närheten av i Sverige. Ändå har hjärntvätten och indoktrineringen i Sverige varit mycket framgångsrik – manifesterat av massdemonstrationerna i måndags i Stockholm, Göteborg och Malmö, mot SD:s riksdagsinträde.

Det är djupt oroande, när människor görs oemottagliga för förnuftsmässiga resonemang, när man lärt sig att vända ryggen åt relevanta fakta, lärt sig att på greiderskt manér avfärda sådana som ”obehagliga”.

Man hävdar att man vänder sig mot ”hat”, men vad är det om inte just hets och hat som man här ägnar sig åt? Och vad ligger inte i förlängningen av detta, om inte öppet våld?

Vi har ett gigantiskt folkbildnings- och opinionsarbete framför oss! Men här finns också hoppingivande erfarenheter och nya möjligheter.

Mer om detta i morgondagens text.

Flyktingar? Ansvar?

Anders Lago (s) i Södertälje, hade mer att säga:

”Staten måste tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar.”

”Han tycker inte att de Moderatledda kommunerna i länet tar sitt ansvar.”

• För det första handlar det i normalfallet inte om flyktingar utan om välståndssökare. Cirka 95% av asylanterna vägrar visa upp id-handlingar. Anhöriginvandringen är dessutom långt större än asyleriet. Om detta kan denne s-politiker inte vara ovetande.

• Begreppet ”ansvar” är ju något som politiker överhuvudtaget gärna tar i sin mun. Men på vad sätt ger det uttryck för ”ansvar” att ta emot fler id-lösa utlänningar från MENA-länder? För vad tar man då ansvar? Mot vem visar man sitt ”ansvar”?

Vad Lago i sak säger är att

a) det har gått helt åt helvete i Södertälje genom denna massinvandring av bidragssökande från hederskulturer

b) andra kommuner bör följa Södertäljes exempel och förvandla sig till mångetniska krutdurkar med våldsbrottslighet, maffiavälde och otrygghet.

Anders Lago borde ha gjort raka motsatsen, dvs hålla fram Södertälje som ett varnande exempel: ”Gör inte som vi! Tag lärdom av våra misstag!”

En kommunlednings uppdragsgivare är respektive kommuns egna invånare och medborgare. Det är deras intressen man har att försöka ta tillvara. Så har inte skett i Södertälje.

Nu har Anders Lago och socialdemokraterna i Södertälje vaknat, men det är sent, kanske alltför sent.

Hur återställa Södertälje till en trygg stad? Hur få stopp på flyktingströmmen, dvs flyttlassen av svenskar och skötsamma invandrare som nu söker sig bort från Södertälje?

På Sergels Torg demonstrerade i måndags 7.000 personer mot SD:s inträde i riksdagen.

Var det Södertäljebor?

Lago väljer broms

SD:s av TV4 stoppade valfilm handlade om i vilken broms vi ska dra: pensionsbromsen eller invandringsbromsen.

Anders Lago, socialdemokraternas starke man i Södertälje, är nu otvetydig: det är i invandringsbromsen det måste dras. Hårt och bestämt!

Ur bloggen Varförgörnidetta, den 14/9 -10, under rubriken ”Anders Lago (S) vill stoppa flyktingströmmen till Södertälje”:

”Länstidningen Södertälje frågade Anders Lago vilken som är den viktigaste lokala frågan att ta itu med just nu.

– Det är flyktingfrågan. Vi måste få stopp för det stora inflödet av flyktingar.”

”Lago menar också att flyktingfrågan i sin tur påverkar många andra stora frågor – den höga arbetslösheten, de skyhöga socialbidragskostnaderna, de dåliga resultaten i Södertäljes skolor och den skenande kriminaliteten.”

”För att förbättra bilden av Södertälje vill Lago ta itu med dessa frågor och se fler poliser på gatorna för att öka tryggheten och ta upp kampen mot de kriminella gängen.”

Länstidningen den 13/9 -10:

”– Att få stopp på flyktingströmmen är huvudfrågan. Den påverkar vår skola, socialbidragen och arbetslösheten. Det säger S-ledaren Anders Lago …”

”- Vilken är den viktigaste lokala frågan?

– Det är flyktingfrågan. Vi måste få stopp för det stora inflödet av flyktingar.”

– Hur förbättra bilden av Södertälje?

– Ta itu med flyktingfrågan, förbättra skolan och bekämpa brottsligheten.”

”- Hur ska ni öka tryggheten?

– Fler poliser och kamp mot de kriminella gängen. Vi måste hindra unga att dras in i gängen.”

Anders Lago ser alltså allvarliga problem med invandringen till Södertälje.

Hans främsta lösning är uppenbarligen ett omedelbart stopp för vidare invandring till staden.

Är inte detta vad pk-retoriken brukar klassa som att ”stigmatisera”, ”skuldbelägga” och ”ställa grupp mot grupp”.

Är det inte vad som i valrörelsen, och inte minst på valnatten, renderat stämplar om ”främlingsfientlighet” och ”rasism”?

Kan man tydligare avslöja sig själv som ”extremhöger”?

Frågan blir nu hur Lars Ohly ska ställa sig. Han kunde som bekant inte låta sig sminkas i TV-logen intill Jimmie Åkesson.

I Södertälje fick (s) cirka 35% av rösterna, man är beroende av stöd från Vänsterpartiet för att kunna styra kommunen.

Kan Ohly verkligen låta sitt parti ge något stöd, vare sig aktivt eller passivt, till den så djupt främlingsfientlige och högerextreme Anders Lago?