• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vad är politik?

Får man tro massmedia så ”rasar” pensionärerna – eller i varje fall deras organisationer – mot Sverigedemokraternas valfilm. Man får inte på detta sätt ”ställa grupp mot grupp”, dvs antyda att samhällets resurser är begränsade och att stora satsningar på ett område ger mindre möjligheter till satsningar på andra områden.

Själv tycker jag att denna valfilm var helt formidabel. En verklig fullträff, rakt i solarplexus på etablissemangets eländiga förljugenhet.

Vi vet att pensionärerna beskattas hårdare än löntagare. Ovanpå detta har pensionsbromsen nu slagit till. Pensionärer får mindre i plånboken.

Vi vet också att invandringen nu fyra år i rad legat på rekordnivåer, att denna invandring domineras av hederskulturområden, att många är analfabeter och aldrig blir självförsörjande i Sverige. Och att varje ensamkommande flyktingbarn kostar cirka en miljon kronor.

Men vi tillåts inte hävda att det betyder kostnader och att dessa kostnader inverkar på samhällsekonomin i övrigt. Det blir, om vi får tro TV4-ledningen, straffbart.

Låt mig bara konstatera att under söndagen fick jag ta del av två nyheter, båda med viss koppling till invandringen.

Från SR:s webbsida:

”Pensionärer i kläm när banker blir kontantlösa

Allt fler banker har slutat att använda kontanter på sina kontor. Guy Lööf från Pensionärernas Riksorganisation tycker att det kan vara svårt för äldre att anpassa sig till omställningen.”

”- För många blir det knepigt. Man har inte kort utan vill betala med kontanter och gå in till posten och banken och betala. Problemet är att bankerna inte tar hänsyn till alla kunder. Man tar bara hänsyn till kunderna som klarar sig kontantlöst …”

Filminslag om tandvård:

Här finns alltså två aspekter: dels konkurrensen om begränsade resurser, dels (o)rättviseaspekter.

Det tror jag nog att många pensionärer begriper. Eller vet. Vid närmare eftertanke så är jag ju själv en av dem.

Som SD-valfilmen lyfter fram: det är nödvändigt att prioritera, när behoven är oändliga medan resurserna begränsade. Det är just vad som är politik!

Idag görs hela tiden denna typ av val, till nackdel för pensionärer och andra grupper i vårt samhälle. Makthavarna vill bara inte låtsas om det. Lyssna noga på Mona Sahlin i filmen ovan!

Hennes recept är än högre skatter, där hon vill ge sken av att detta skulle drabba bara ”de rika”. Så är det ju inte alls med de rödgrönas skattepolitik. Höjd bensinskatt skulle slå hårt mot landsbygden, i synnerhet när bensinpriserna samtidigt går upp.

Mona har gjort sina val. Må svenska väljares val bli ett annat!