• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Borlänge

De finns mer att säga på temat utvärdering/kritik av Sverigedemokraterna, men det får komma efter valet. Det är så mycket annat som är viktigare att få ut före valet. Jag vill heller inte riskera bidraga till att SD:s valrörelse tar skada. Vi må nu ”ge järnet” fram till den 19 september i valkampanjandet!

Ett kampanjande som kan inte bara få in SD i riksdagen utan samtidigt medverka till att människor får sina erfarenheter, känslor och tankar bekräftade, till att flera människor vågar börja tala öppet med varandra om väsentligheter, till att rädslan bryts!

Projektet vitbokstabloiden kan nu sägas vara i hamn. Av de 50.000 exemplar som trycktes upp finns nu bara 7 buntar kvar, dvs mindre än 3.000 exemplar!

Ekonomiskt ser det också hoppfullt ut. Det har inte gått ihop ännu, men om bidrag fortsätter att komma ett tag till så är vi i land även där.

Det upptryckta vitbokssammandraget säljer fortfarande ganska bra, och förhoppningsvis kommer spridningen av alla tabloiderna där att medverka till en fortsatt efterfrågan. Mer än halva den andra upplagan (1.700 av 3.000) har gått ut som budkavleexemplar till under självkostnad. De sprids nu av SD-folk i Göteborgsregionen. Tanken med budkavleexemplar är alltså att de ska lämnas vidare, för att cirkulera, och att den som vill ha ett eget exemplar beställer på vanligt sätt.

I slutänden blir förhoppningsvis ett plus genom försäljningen av vitbokssammandraget.  De pengarna kan komma till användning för att klara tryckningen av  en tredje upplaga.

Det är också möjligt att vitboken i sin helhet trycks på print-on-demand under år 2011, om intresset för detta visar sig tillräckligt stort.

I GÅR, LÖRDAG, var jag tillsammans med en grupp SD:are eller f.d. SD:are och hushållsutdelade tabloider i Borlänge. Vi fick ut närmare 5.000 exemplar.

Borlänge är ju inte vilken stad som helst. Det är inte bara Dalarnas största tätort, det är också den stad som har högst andel utlandsfödda.

Och mest problem. Julia Caesar skriver om detta idag på Snaphanen.

I just Borlänge är det särskilt viktigt att få ut ett material som detta – där är förutsättningarna särskilt stora att mottagarna förstår vad vi skriver om.

I jämförelse med andra kommuner i Dalarna har Borlänge större problem med brottslighet och  bidragsberoende. Den dominerande invandrargruppen är nu somalier, där andelen analfabeter är hög, men där det ändå finns en form av fantasirikedom och initiativtkraft

Vid årets Första Maj manifesterades för ”JObbEN”.

Kunskap är mackt

Det är här som Mona Sahlin och hennes socialdemokrater ser Sveriges framtid.