• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Är vitboken ”rasistisk”?

Ur ett inlägg på SDU-forumet denna vecka:

”SD-kuriren vill kanske inte vara ett forum för rasism…”

Det var signerat, inte ”Gustav Husak”, men ”Gustav Hagstrand”.

Denne Gustav fick inte något mothugg.

(idag onsdag kom dock ett sådant – tack, Markus!)

Har hans resonemang ett stöd inom SDU? Är det så en del SDU:are idag tänker? Går det ”hem”, att bland SDU:are prata om vitboken som ”rasistisk”?!

Om man ser vitboken som rasistisk, då blir jag nyfiken:

I vilka kapitel har de lyckats hitta sin ”rasism”?

Gäller det kapitel 1, om invandringens omfattning och karaktär, flyktingpolitikens låga måluppfyllelse och bluffen med ”ensamkommande flyktingbarn”?

Gäller det kapitel 2, om att en avsvenskning pågår, om att svenska folket håller på att bytas ut?

Gäller det kapitel 3, om att svenskar nu på olika sätt blir diskriminerade i Sverige?

Gäller det kapitel 4, om att vi svenskar utsätts för ett antal orättvisor?

Gäller det kapitel 5, om att invandrings- och integrationspolitiken resulterat i en kvalitetssänkning på flera samhällsområden?

Gäller det kapitel 6, om att det pågår en islamisering av Sverige?

Gäller det kapitel 7, om att massinvandringen och arbetet för ”mångkultur” medfört en avdemokratisering?

Gäller det kapitel 8, om att brottsligheten och den fysiska otryggheten i vårt samhälle har ökat?

Gäller det kapitel 9, om att den förda invandringspolitiken medfört många och höga kostnader?

Gäller det kapitel 10, den historiska återblicken, om hur omvandlingen drevs igenom?

Gäller det kapitel 11, om motståndet mot galenskaperna?

Gäller det kapitel 12, om maktens metoder, övergreppen mot dissidenter?

Gäller det kapitel 13, om medias förljugenhet?

Gäller det kapitel 14, om pk-iternas argument?

Gäller det kapitel 15, om vilka personer som bär ett särskilt ansvar för utvecklingen?

Gäller det kapitel 16, om utvecklingen i andra västländer?

Gäller det kapitel 17, om grupper som drivit på och tänkbara motiv bakom deras agerande?

Vad lägger SDU överhuvudtaget in i begreppet ”rasism”?

Var Sven-Olle Olsson en ”rasist”?

Var Eva Bergqvist det?

Ingrid Björkman?

Finns det någon invandringskritiker som inte kan betecknas som ”rasist”?