• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mer om TV4-propaganda

En sak till förtjänar att noteras angående Lena Sundströms propagandauppvisning i TV4.

Hon frågade enskilda sverigedemokrater om de själva hade drabbats av våldsbrottslighet från invandrare. Det är ett grepp jag känner igen från andra pk-journalister. Den poäng de söker är att vederbörande inte har drabbats personligen och att problemet därför är imaginärt.

Samma pk-iter använder gärna honnörsord som ”solidaritet” och ”rättvisa”, de gör anspråk på att värna ”svaga grupper”.

De som drabbas av mångkulturens effekter är i stor utsträckning äldre personer. Till rånoffer utser man ofta just de som bedöms ha minst förmåga att försvara sig själva.

För att ett samhälle ska kunna vara tryggt även för de svaga krävs att andra medborgare vill ta ansvar för helheten, ser till mer än bara sin egen situation. Det betyder att man inte nödvändigtvis själv behöver ha hunnit bli ett brottsoffer för att man ska bry sig om brottsligheten.

Eller tag våldtäkterna. Dessa drabbar ju i högre grad kvinnor än män. Ska vi som män för den skull inte se denna brottslighet som ett problem?

Lena Sundström gjorde gällande att brottsligheten i stort inte har ökat. Detta påstående stämmer dåligt med BRÅ-statistiken över anmälda brott, men även om det vore sant: brottsligheten behöver inte öka för att utgöra ett problem! Varje brottsoffer är ett brottsoffer för mycket.

För övrigt: Sundström hävdade att lågutbildade är överrepresenterade bland SD-sympatisörer. Antag att detta stämmer – tyder inte det på att de som stöder SD i högre grad är personer som själva fått erfara konsekvenserna av den förda invandringspolitiken?

Till skillnad från de flesta journalister, som lever skyddade i sina reservat.