• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fördoms-TV

Som många vet tillhörde jag själv de politiskt korrekta i invandringsfrågan fram till mitten av 80-talet. Sedan bytte jag ståndpunkt, då min karta visade sig stämma dåligt med verkligheten: det fanns faktiskt en överrepresentation i både bidragsberoende och brottslighet bland invandrare.

Efter att ha sett Lena Sundströms TV4-program om Sverigedemokraterna, ”De kallas rasister”, anmäler sig frågan: hade jag från början rätt? Gjorde jag fel som bytte ståndpunkt? Är invandringen i själva verket problemfri? Ligger problemen bara hos dem som är kritiska till den förda politiken?

Nja, egentligen förnekade väl inte Sundström att våldtäkter och andra våldsbrott har ökat och att invandrargrupper från hederskulturella områden där är överrepresenterade.

Inte heller vederlade hon att invandringen kostar, även om hon föste några professorstitlar framför sig för att kunna landa på en låg siffra. Främst ifrågasatte hon att man alls frågar om kostnader i sammanhanget.

En grundbult i den sundströmska progagandan är fördomsfullheten och generaliserandet:

• ”invandrare” är en enhetlig grupp och kritik mot den förda invandringspolitiken ska ses som kritik mot varje invandrare och som uttryck för ”hat”.

• sverigedemokrater och andra invandringskritiker är ”rasister”, vare sig de själva vet om det eller inte, medger det eller inte.

Resultatet av Sundströms granskning stod helt klar redan innan hon träffat några sverigedemokrater. Det var därför hon fick uppdraget. Med seriös journalistik hade reportaget inget att göra.

Annars hade ju programmets rubrik kunnat inbjuda till frågor:

1. Vilka är det som kallar sverigedemokraterna ”rasister”?

2. På vilka grunder gör de detta?

3. Vad lägger de in i begreppet ”rasist”?

Om själva definitionen av ”rasist” är en person som vill att Sverige ska bedriva en mer nykter invandringspolitik, då är SD nog ett ”rasistiskt” parti.

Det hoppas jag i alla fall!