• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Carlssondoktrinen

Till varje pris

”Sverigedemokraterna måste stoppas till varje pris!”

Så har Ingvar Carlsson, f.d. s-ledare och statsminister uttalat sig.

Jag kommer att tänka på detta uttalande när jag tar del av vad Hans-Olof Nilsson, fackförbundsordförande för Livs, skrev om SD i början av augusti, Dumskallarnas sammansvärjning:

”…för man fram sitt främlingsfientliga budskap om än i något nedtonad form. Men vi låter oss inte luras!

Efter det här har jag fått många mejl från SD-lakejer. Mejl som vibrerar av hat och rent nazistiska åsikter om människor de inte vet något om. ”

En passus är intressant:

”Många av våra medlemmar och förtroendevalda har en bakgrund från ett annat land. Därför kommer vi inte att tiga.”

Vad säger detta?

Jo, att han ser invandrare som en enhetlig grupp. Mao: herr Nilsson generaliserar, är fördomsfull.

I själva verket är också många invandrare kritiska mot den galna invandringspolitiken. Självklart! Underligt vore det annars! Invandrare är ingen särskild sorts människor, de är utrustade med förnuft precis som svenskar. I många fall ser de situationen betydligt klarare än många svenskar. Jag tänker på t ex Anna Hagwall, som jag ska personkryssa på min valsedel.

Problemen med våldsbrottslighet och högt bidragsberoende gäller framförallt invandrare från MENA-länderna.

Nilssons drapa är dock framförallt intressant genom sin sluggerstil. Där finns inga nyanser och ingen tveksamhet, varje invandringskritiker kan utan svårighet avfärdas som nazist:

”Vi kommer att fortsätta vårt upplysningsarbete till och efter valdagen och med alla medel avslöja faran i den unkna och förljugna världsbild som SD står för.

Jag låter mig inte skrämmas av fega nynassar, ..”

Detta knyter an till Ingvar Carlssons uttalande. För Nilssons skrivande är inget olycksfall i arbetet, det ingår i en medveten strategi. Det överordnade målet är att försöka stoppa SD, då är alla medel tillåtna. Den nilssonska debattstilen har valts då man bedömer den som  ändamålsenlig.

Samtidigt avslöjar man därmed ett förakt för medlemmarna i Livs. De hålls för att vara en samling idioter, som inte behöver få del av fakta, nyanser  och sakliga argument.

Den här hållningen har tidigare manifesterats av ABF – naturligtvis särskilt anmärkningsvärt beträffande ett föregivet bildningsförbund!

ABF Tyresö-Haninge spred år 2001 en anonymt författad smädesskrift mot Blågula frågor. Där påstod man en massa saker, grova anklagelser utan varje belägg – sådana ansåg man sig inte behöva prestera.

Redan här tillämpades alltså Carlssondoktrinen.

Jag tycker att s-argumentationen kan klassas som en form av verbalt våld.

• På ena sidan om detta våld har vi de rent fysiska trakasserierna och det öppna våldet, verkställt av stormtrupperna inom AFA.

• På andra sidan har vi den typ av propaganda som Mona Sahlin presterar i sin nya bok, Möjligheternas land.

Hennes ordsvall och drömmerier ska jag sätta tänderna i under denna vecka och ett tag framåt.