• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SD om invandringspolitiken

Nyligen såg jag denna valfilm, där Jimmie Åkesson lägger fram Sverigedemokraternas syn på invandringspolitiken.

Fann den spotant så pass bra, att jag ville lägga ut den på min blogg:

Efter en andra titt sätter jag frågetecken för ingången att ”Sverige är ett rikt land” och att hjälpen till andra länder genom FN ska ytterligare utökas. Många grupper i vårt samhälle får inpå skinnet känna att Sverige alls inte är något rikt land och vi ger redan mer både till UNHCR och i internationellt bistånd än de flesta andra länder.

Som en allmän valinformation till en i sakfrågan inte särskilt insatt publik tycker jag  ändå att filmen i huvudak är bra.

Däremot hade det inte varit fel att följa upp den med ytterligare en video, mer konkret och åtgärdsinriktad. En sådan skulle kunna utgå från de krav som slogs fast på SD:s riksårsmöte år 2005 genom 33-punktsmanifestet.

T ex ska inga asylansökningar behandlas med mindre än att vederbörande visar upp id-handlingar. Som bekant är det idag bara några procent som gör detta.