• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sverige världsledande

Det gäller brott – fall av grov misshandel.

FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) har tillhandahållit statistik fram till år 2008, för olika länder.

Resultat: Sverige ligger i topp, både år 2008 och år 2007.

Diagrammet nedan har slagit samman siffrorna för de två åren, jämförelsen gäller antalet fall per 100.000 invånare.