• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Det rör på sig

Det har blivit litet fram-och-tillbaka med tabloidprojektet, men nu under onsdagskvällen har läget klarnat tillräckligt mycket för att beslutet ska kunna tas om en tryckning.

I dagsläget har vi tillräckligt många utdelare anmälda för att kunna våga en upplaga på 20.000 exemplar.

Men det vore ju ”förargerligt” om det därefter börjar anmäla sig en väldig massa nya utdelare. Den som är beredd att medverka i utdelning måste ge sig tillkänna NU! Så att vi kan landa vid rätt upplaga.

Jag behöver veta på vilken ort/vilket områdesom du åtar dig att dela ut, hur många exemplar och till vilken adress tidningsbunten skall sändas.

Jag har just gått ut på Facebook, ett medium jag egentligen inte behärskar, i hopp om att detta ska ge ytterligare några utdelare.

Ett tag var jag inne på att koppla utdelningsåtaganden till en viss avgift, främst som spärr mot att oseriösa skulle anmäla sig som utdelare och sedan bara låta tidningsbuntarna bli liggande. Där osäkerhet kan råda tar vi kanske en viss avgift, men det får ju inte bli så att detta avskräcker sanna vitboksvänner från att medverka i utdelandet.

Å andra sidan blir det i nuläget jag personligen som får bekosta en stor del av tryckningen, om vi inte kan få fram en bättre finansiering. Så varje bidrag är välkommet! Postgiro: 80 73 30 – 6.

Vad gäller logistiken så finns det uppenbarligen bättre alternativ för utskicken  av tidningsbuntarna än Postens blå kartong. Det lär bli Schenkerpaket för upp till 10 kg.

Nu får det alltså vara färdig-velat från min sida: under nästa vecka skickas pdf-filen till tryckeriet.