• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kontroversiell artist – då som nu

Wikipedia om Owe Thörnqvist:

”Rocken, liksom discomusiken senare, ansågs i sin barndom på 1950-talet som vågad och blev föremål för moralpanik när den kom till Sverige. Owe Thörnqvists skivor lär ha försetts med dödskallar och varningsetiketter i radions grammofonarkiv.

Owe Thörnqvists Sverigebesöket från 1981 gavs åter ut på samlingsvolymen Då-nu-alltid år 2004 och orsakade vid nysläppet häftiga reaktioner. Låten är starkt kritisk till Sveriges invandringspolitik och förutspår en framtid med segregering, bidragsberoende och hög brottslighet bland invandrare.”

Bli tabloidutdelare…

…. du också!