• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tabloidkonceptet

Grundtankarna med vitbokstabloiden har varit två:

1. I jämförelse med flygblad

Ett A5-flygblad i fyrfärg, tryck på en sida, upplaga 20.000, kostar cirka 7.000 kronor. Dvs 35 öre/ex.

Detta kan jämföras med en 8-sidig tabloid (dvs A3-format), där motsvarande upplaga skulle kosta 16.000 kr. Dvs 80 öre/ex.

Flygblad blir inte så mycket billigare per blad i högre upplaga, vilket däremot gäller tabloider.

Trycker vi tabloiden i 40.000 exemplar blir priset 25.000. Dvs drygt 60 öre/ex.

Man kan få ut väsentligt mer information genom en tabloid, det blir mer för pengarna och mer för arbetet att distribuera.

2. Politiskt

Innehållsmässigt vänder sig vitbokstabloiden till dem som hyser tveksamheter mot de sju riksdagspartierna, men som tagit intryck av pk-propagandan och känner det som ett stort steg att lägga sin röst på Sverigedemokraterna.

Medan dessa väljare kan ha svårt att ta till sig direkt partimaterial från SD skulle argumenteringen i tabloiden kunna då dem att ”tippa över” till att ändå lägga en proteströst på SD.

Ambitionen med tabloiden är samtidigt folk- och opinionsbildande kring invandringspolitiken.

EN DEL bidrag har influtit till tabloidprojektet och några utdelare har anmält sig, men hittills inte i den omfattning som krävs. I nuläget har vi råd att trycka 20.000 ex, och även kapacitet att distribuera detta.

På plussidan kan räknas att logistiken inte behöver vara något stort problem. Med postens blå kartong blir portot 186 kronor och en sådan kan förmodligen rymma mer än 500 tabloider, kanske närmare 1.000.

Så just nu står det och väger.

Vi kan beställa en tryckning av 20.000 ex, men om det visar sig att den upplagan snart går åt, då kostar ytterligare 20.000 ex lika mycket, dvs totalt blir det då 32.000 kr. (Medan det skulle kosta 25.000 kr om vi från början satsade på 40.000 ex.)

Med en ny tryckning tillkommer att tryckeriet behöver tid för att leverera, och valet kanske då hinner vara över innan de nya tabloidexemplaren når fram.

Så ska vi kanske ändå satsa på tryckning av 40.000 ex redan från början, och hoppas att ”under resans gång” fler ger sig tillkänna som utdelare?

Det finns ytterligare ett praktiskt moment. Vi måste på något sätt tillförsäkra oss att de som får tidningspaket också är personer med motivation att verkligen sprida tidningarna.

En lösning kan vara att ta en avgift av dem som beställer, exempelvis 500 kr.

Detta skulle samtidigt kunna hjälpa projektet i hamn ekonomiskt.

Grundfrågan blir då: kan vi räkna med att det går att få avsättning för ett 40-tal tabloidpaket med de förutsättningarna?

Ett beslut måste fattas nu under helgen.