• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nyspråk

Från Mopsens blogg:

”Fyra myndigheter som kallas Minisann (sanningsministeriet), Minifred (fredsministeriet), Minilek (kärleksministeriet) och Miniflöd (överflödsministeriet) styr allting.

Minisann har hand om propagandan och lögner. Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

Minifred har hand om stenkastningen, bilbränderna och klanfejderna som ständigt rasar.

Minilek har hand om ”lag och ordning” genom Anti-Folklig Aktion (AFA), Brottsförnekande Rådet (BRÅ) och Tankepolisen. Krimtänk är en tanke som är kriminell. Det behöver inte vara något som man medvetet tänker, utan sådant Minisann anser att man tänker.

Miniflöd har hand om ekonomin, eller rättare sagt omfördelningen från svenska fattigpensionärer till bidragsberoende invandrare.”

Mer på temat nyspråk finns här och här.