• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Integritet?

Kan människor ha integritet, dvs göra sakliga och opartiska bedömningar, agera självständigt och vara rättvisa mot andra?

Den frågeställningen leder åt minst två håll.

1.Invandringskritiker

Som det visat sig förutsätts en människa med automatik sakna integritet om hon är kritisk mot den förda invandringspolitiken. De påklistrade epiteten om ”främlingsfientlig” mm hjälper där till slutsatsen: hon hyser en allmän ovilja mot alla invandrare, så blind och ohjälplig att hon inte kan styra den.

Följaktligen kan en invandringskritisk person inte inneha någon yrkesposition där han/hon kommer i kontakt med invandrare och har att fatta beslut som berör dessa. Sådana beslut blir med stor sannolikhet korrupta, och negativa för invandraren.

Min första kontakt med detta synsätt var år 1995 och tidningsrubrikerna landet runt om ”den främlingsfientlige nämndemannen” i Svea hovrätt. Hans namn var Anders Sundholm, ordförande i Blågula frågor.

Det började med ett ovederhäftigt inslag i Dagens Eko, signerat Björn Häger, kablades vidare genom TT och blev till en rikstäckande ”nyhet”.

En motvarande historia inträffade två år senare kring Karl Johan LIdfeldt. Som vanlig nämndeman i tingsrätter förutsattes han vara ”jävig” i fall med invandrare som åtalade (redan på den tiden vanligt…).

Sak samma med Kenneth Sandberg, anställd på mottagningsenheten hos Invandrarverket/Migrationsverket. Pierre Schori, minister, tog upp saken i riksdagen:

”om en tjänsteman vid invandrarverket har rasistiska åsikter bör han eller hon överväga om det går att vara lojal mot arbetsgivaren…. är det rimligt att invandrarverket tar ställning till i vilken grad en sådan person tillåts ha kontakt med asylsökande.” GD Lena Häll-Eriksson  lydde omgående. Sandberg avskedades.

En tjänsteman kan alltså vara ett problem endast genom beslut som betyder återhållsamhet med skattemedel. Den som låter pengarna rulla riskerar ingenting.

Ganska nyligen hamnade en annan tjänsteman på Migrationsverket i blåsväder efter att ha uttalat sig kritiskt mot de personer i Rinkeby som brände ned en skola där och angrep polisen. Ogillar man vandalisering och dem som gör sig skyldiga till sådant, då kan man inte vara lämplig…

(jag har missat detaljerna, blev denne tjänsteman också avskedad?)

Naturligtvis kan man heller inte fungera som lärare om man ser några fel med den svenska invandrings- och flyktingpolitiken. Vilket däremot inte blir fallet om man applåderar densamma.

2. Grupplojala

Motsatsen till integritet är ju att man håller på sin egen grupp, oavsett innebörden av detta.

Så fungerar MC-gäng och kriminella nätverk.

Det är också en hållning som uppvisas i många invandrartäta områden gentemot företrädare för svenska myndigheter.