• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ny vitboksrapport

1.

Försäljningen av det tryckta vitbokssammandraget går ganska bra, många har beställt både 20 och 40 exemplar. Däremot verkar de tidningsannonser som hittills har införts inte ge mycket respons.

2.

Tabloidprojektet kommer dock inte att kunna förverkligas, om inget drastiskt händer fram till månadsskiftet – t ex att projektet får draghjälp från några webbsidor med många besökare.

De bidrag som hittills influtit, och där jag personligen skulle ha lagt en grundplåt på ca 10.000 kr, har inte nått nivåer där priset per exemplar kan bli lågt. Det har heller inte anmält sig tillräckligt många utdelare.

3.

På ”annonsfronten” är nu siktet framförallt instället på en större annons i SD-Kuriren, kanske en halvsida. SD-K har ju läsare som rimligen bör vara intresserade av vitboken.

4.

Vidare har vi budkavle-konceptet. En person beställde nyligen 40 böcker för att lägga ut dem i offentliga utrymmen. Detta gav idén att bifoga en lapp om ”budkavle”, dvs att låt bokexemplaret gå vidare ur hand i hand.

5.

Till sist har vi afficheringsmöjligheterna.

Där har ett antal pdf-filer för olika format gjorts tillgängliga på vitbokswebben, bl.a. en affisch på budkavletemat.