• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Obehagligt

En kommentar till Greiders svar:

Det tog mig närmare ett år att få fram vitboken. På ett par rader avfärdar Dala-Demokratens Göran Greider detta, utan närmare motivering: ”obehagligt”.

Sedan början av 90-talet har jag ägnat större delen av min lediga tid åt invandringsfrågan. Med viss rätt kan jag här betrakta mig som en ”whistle-blower”. Jag försökte slå larm när det stod klart att invandringen medförde allvarliga och växande problem i samhället, när viktig information inte nådde medborgarna, när demokratin inte fungerade.

Allting har jag inte gjort rätt i mitt liv, men detta arbete kan jag stå för, här har jag inget att ångra. Tillsammans med andra har jag försökt axla ett aktivt medborgarskap, där vi arbetat uthålligt och utan egen vinning. Vi har noga följt ”den demokratiska handboken”, dvs grävt fram fakta, varit sakliga, lyssnat på meningsmotståndare, undvikit tillmälen, osv.

Någon dialog har vi dock inte fått. Makthavarna inom politik och media har inte varit benägna att lyssna. Istället har de fortsatt på den inslagna vägen, med allt katastrofalare konsekvenser som följd.

För envar som följer frågan och inte låtit sig trubbas av är situationen nu uppenbar. Invandrartäta områden påminner ofta om krigszoner: man bränner upp skolor och bilar för mångmiljonbelopp, räddningspersonal möts av stenkastning och vanliga invånare får sin rörelsefrihet begränsad. I spåren av den ökad våldsbrottsligheten och växande otryggheten flyr alltfler svenskar från dessa områden.

Kostnaderna för invandringen går i höjden och drabbar olika områden. Det finns dessutom grova exempel på orättvisor mot svenskar. Vi behandlas som en andra klassens människor i vårt eget land.

Detta har beskrivits i vitboken, med helt konkreta exempel.

Greiders omdöme blir svepande: ”full av förakt mot allt som ni inte betecknar som ‘svenskt’.”

I själva verket betonar vitboken att det finns viktiga skillnader mellan olika invandrargrupper. Överrepresentationen är dock tydlig för vissa grupper beträffande både våldsbrottslighet och bidragsberoende. Detta är ett faktum.

Om detta vill Göran Greider inget veta, då han finner det ”obehagligt”. Är inte detta en märklig hållning från en person, vars profession går ut på att hålla andra medborgare informerade?

Låt gå för att det i vitboken kan finnas en underström av förakt. Detta förakt riktar sig dock mot de makthavare som bär ansvaret för den förda politiken, och som framhärdar – långt efter att de sitter ”med facit i hand”.

MED EN VÄLVILLIG TOLKNING hade Göran Greider ingen möjlighet att svara på något annat sätt än vad han gjorde:

• Han kunde inte tillstå att vitboken förmedlar en relevant, central och sanningsenlig information. Då skulle kan inte kunna sitta kvar som tidningsredaktör.

• Han kunde heller inte ge sig in i en sakdiskussion, eftersom han då skulle förlora. Själv saknar han ju fakta och argument som bär.

Återstår att slå ifrån sig, i panik:

Er hemsida är bland det värre jag sett – obehaglig och full av förakt mot allt som ni inte betecknar som ‘svenskt’. Jag är mycket stolt över att vår annonsavdelning vägrat ta in annonsen. Härmed är dialogen avslutad.”