• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Brev till Göran Greider

Till

Göran Greider

Dala-Demokraten

Frågor kring ett annons-nej

I förra veckan fick vi beskedet från Dala-Demokratens annonsavdelning att tidningen inte tar in en annons för ”Vitbok.se – mångkulturellt facit”. Motivering: annonsen hänvisar till en webbsida (www.vitbok.se) med ”rasistiska inslag”.

Vitboken handlar om Sveriges väg från ett folkhem till ett s.k. mångkulturellt samhälle och om hur politisk opposition har bemötts. Den visar hur yttrandefriheten i denna fråga suttit trångt.

Såtillvida kan DD:s annonsvägran sägas bekräfta riktigheten av vitbokens budskap.

Inte desto mindre bör du som DD-redaktör här kunna precisera dig:

1.  Vad lägger du in i begreppet ”rasism”?

2.  Vad finns på vår webbsida som svarar mot den definitionen?

• Är det själva anförandet av vissa faktauppgifter?

• Är det anslutningen till vissa värderingar?

En sak är ju att vi kan ha olika åsikter eller göra olika bedömningar kring relevansen av vissa fakta. Sådant hör rimligen till en demokrati.  Alla kan inte tycka lika.

Här går du steget längre och vill i princip hindra andra budskap än dina egna att nå ut till medborgarna. Då bör det rimligen finnas tungt vägande skäl!

Finns det överhuvudtaget några kunskaper eller åsikter kring invandringen, avvikande från dina egna, som du kan vara beredd att plats för?

Användandet av begrepp inom politiken blir meningslösa, om man inte kan definiera deras innebörd. Intill dess att du klargjort innebörden av ordet ”rasism” och vad sätt vitbokssidan skulle innehålla sådana inslag blir det bara ett skällsord. Du har då bara sagt att du tycker illa om det som står på vår webbsida.

Varvid frågan kvarstår: varför?

Ingen kan förneka att vårt samhälle genom de tre senaste decenniernas massinvandring från fjärran kulturer har genomgått en genomgripande förändring. Är det då inte rimligt att kunna diskutera hur detta gick till och vilka konsekvenser det har fått?

mvh

Jan Milld

———————————————————————————————-

Greiders svar:

Hej

Er hemsida är bland det värre jag sett – obehaglig och full av förakt mot allt som ni inte betecknar som ”svenskt”.

Jag är mycket stolt över att vår annonsavdelning vägrat ta in annonsen.

Härmed är dialogen avslutad.

Göran Greider