• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Posten 2

Från Postens ”företagscenter” hänvisade man alltså till ICA beträffande det embalage, ”Sverigepaket”, som  skulle ge ett lägre porto för ett paket på 14 kg.

Vad jag fick erfara på ICA var att den personal som hanterade paketen inte kände till gällande portobestämmelser. Med en lång och irriterad kö bakom mig beslöt jag dock att inte ta den fajten där och då, utan senare.

Eftersom det är ICA som handhar detta borde väl ändå – även om enskilda anställda är okunniga – ICA  centralt kunna ge besked. Jag gick alltså in på ICA:s webbsida. Där mötte jag följande:

Det jag som besökare kunde ge synpunkter på eller fråga om gällde alltså ”ICA:s egna varor”.

Där stod inget om posttjänster, pakethantering eller porton.  ICA verkade just inte ta något ansvar för sitt postuppdrag.

Jag beslöt således att gå vidare till Postens webbsida för att få fram ett klart besked om porton för ”Sverigepaket”.  Om resultatet av detta ska jag berätta i morgon.