• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Snabbare tåg?

Tåg som går snabbare – är det vad Sverige behöver?

Den rödgröna trojkan deklarerar nu inför valet, att på detta vill de göra en jätte-miljard-satsning.

Om Mona Sahlin lanserar en sådan idé, så kan jag inte bli överraskad, men här har hon Miljöpartiet med sig. Frågan är om inte Mp rentav varit pådrivande. Peter Eriksson anförde som argument att andra länder i Europa har snabbtågslinjer – då måste även Sverige ha det. Vi får inte ”komma efter”.

Hur lyser alltså igenom en ideologi av utvecklingsoptimism igenom, där allt ska bli ständigt större och snabbare. Det är själva definitionen på framsteg. Man har en föreställning om en utveckling som är på en gång oundviklig och önskvärd.

Snabbtåg betyder enorma investeringar i ny infrastruktur där dessa ska gå. Såtillvida är det kanske konsekvent från trojkan, som också är överens om att skatter är något som ska höjas.

Men snabbtåg betyder också ökad energiåtgång.

Jag tror att det är mer än hög tid för ett helt annat framtidsperspektiv.

Vi vet att Peak Oil är passerat, priserna på olja kommer därför att stiga år från år.

Detta kommer att få genomslag i hela samhällslivet. Inte bara blir det dyrare att köra bil (utan att bensinskatten behöver höjas). Priset på andra bränslen kommer att följa med upp. Det blir dyrare att värma bostäderna. Det går åt mer elektricitet.

Det kommer också att bli dyrare att framställa och transportera mat.

Den framtid jag ser är ett samhälle där trenden mot globalisering ersatts av en trend mot lokalisering: undvik alla onödiga transporter, satsa på lokal produktion för lokala behov.

Med detta kommer att följa en annan syn på tid. Det blir därvid en återgång till hur det var under tidigare sekler: det fick ta sin tid att transportera sig. Det viktiga blir att man lever energisnålt.

Jo, jag känner till invändningarna. De är i huvudsak två:

1. Det finns dolda oljetillgångar som oljebolagen inte vill låtsas om, olja kommer i själva verket att räcka i många hundra år till.

2. Genombrott kommer att föras inom fissionskraften, som ger oss tillgång till en obegränsad energi.

Det blir ju som att ge sig upp i luften med ett flygplan utan att kunna flyga, men förutsätta att man under flygningens gång ska komma på hur.

Bygger vi nu snabbtåg så kommer vi om några decennier att tvingas skrota dem, för vi har inte råd att hålla dem i gång.

Vi kommer också ha hunnit märka att de inte svarar mot något annat behov än utflippade politikers behov att inför ett val låta visionära.

De borde försöka ta sig an verkligt existerande problem istället.
Sådana finns nämligen.