• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nationell Idag

Beskedet om presstöd till tidskriften ”Nationell Idag” gav en ny tjurrusning från Kurdo Baksi, och ett antal angrepp i Baksis anda, där man utgår från som ett självklart faktum att ”Nationell Idag” är ”brun” och ”nazistisk”.

Som vanligt utan tillstymmelsen till belägg.

Ungefär samtidigt som jag år 2008 blev tillfrågad om att bli kolumnist i NI fick jag en motsvarande förfrågan från ”Folkets Nyheter”.

Min hållning är att jag är redo att skriva i vilken tidskrift som helst, förutsatt att jag har frihet att ta upp vilket ämnet jag önskar och där skriva vad jag själv tycker. Så i båda fallen testade jag detta genom mitt val av ämne.

I Nationell Idag testade jag genom att i min första krönika klargöra hur jag avser att rösta i riksdagsvalet år 2010, och varför. Nämligen på Sverigedemokraterna. Den togs in, om än under viss vånda.

Folkets Nyheter testade jag också, genom att skriva en text om den antinazistiska motståndsgruppen ”Vita Rosen”. Jag hörde sedan inte mer från Folkets Nyheter.

I Nationell Idag, däremot, togs dock samma text senare in, utan problem.

Bland mina i NI publicerade texter kan nämnas ävenDemokrati och diktatur

En text som ligger helt i linje med vad redaktionen själv skrivit i ämnet på ledarplats.

Eftersom jag sedan år 2008 haft en krönika varannan vecka i NI så läser jag förmodligen tidningen mer noga än de flesta andra prenumeranter. Skulle man där ha skrivit något som går helt på tvärs med mina egna värderingar, då skulle jag ha reagerat. Men något sådant har jag inte funnit.

Intill dess att någon förser mig med fakta som bevisar motsatsen håller jag för sant att Nationaldemokraterna lever upp till sitt namn, och står för demokratiska principer.

Ärde sedan litet nördiga kring Karl XII så är det något jag kan leva med (utan misstagen från denne envåldshärskare inget skärgårdskrig 1719).

Med eller utan presstöd är Nationell Idag en tidning som Sverige behöver. Den förtjänar många, många prenumeranter!