• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tveksam kulturminister


Efter presstödet till tidskriften ”Nationell Idag” meddelar kulturminister Lena Liljeroth att hon vill låta urvalsreglerna diskuteras i kulturdepartementet.

”Presstödets uppgift är ju att främja mediemångfalden och därmed demokratin. Då kan man ju tycka att det är märkligt att en tidning som Nationell idag, som ju har en annan agenda som vi ser det, har fått presstödet.”

Alltså : syftet med presstödet är att verka för ökad mångfald beträffande tidningar och tidskrifter, så långt är nog Liljeroth och jag överens.

Men sedan skär det sig.

Jag, sedan länge anhängare av tesen ”Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare”, menar att mångfald innebär att olika åsikter kan göra sig hörda och att medborgarna därmed får möjlighet att ta del av mer än en åsikt.

För vår kulturminister gäller istället ett annat synsätt. Själva begreppet ”mångfald” ligger inkapslat i en bestämd åsikt. Det gör att mångfald åstadkommes genom enfald.

Mångfalden skulle direkt äventyras om andra åsikter sipprade ut.

Det här ligger ju i linje med tidigare intellektuella landvinningar. På barbariets tid fanns en felaktig föreställning om ”demokrati”, som kopplade detta begrepp till folkstyre och vissa frihetsrättigheter. Nu har utvecklingen gått framåt, och demokrati innebär att dela den av makthavarna påbjudna värdegrunden om alla människors lika värde och att det inte finns svenskar.

En innebörd som bara reaktionärer ifrågasätter.