• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Fredagsfilmen 3

Vitboksfilm 3: avsnitt a, kapitel 1:

Tveksamt presstöd

Tidningen Nationell Idag fick statligt presstöd. Det var nog fler än jag som höjde på ögonbrynen.

• Inte därför att det inte vore rimligt, om tidskrifter med olika inriktning ska behandlas lika.

• Inte därför att NI inte uppfyllt kraven för presstöd beträffande upplaga och utgivningstäthet.

Men jag hade inte förväntat mig ett sakligt korrekt beslut i denna fråga. Den som varit med ett tag i kampen mot multi-kulti-vansinnet har ju fått vänja sig vid en provkarta på ojustheter och tjuvtricks.

Så naturligtvis gläder jag mig åt detta beslut. Jag har ju aldrig gjort någon hemlighet av att jag ser ett behov av en tidning i Sverige som tar upp de frågor som NI gör, på ungefär det sätt som NI gör.

Sverigedemokraterna verkar  här ha lämnat ”walk-over” med sin ”SD-Kuriren”.  Det är också bakgrunden till att jag själv sedan mer än ett år haft kolumner varannan vecka i Nationell Idag.

När jag sätter rubriken ”tveksamt presstöd” så avser jag något annat. För att citera Åsa Linderborg på AB:

”..-Om vi slopar presstödet tystas de tidningar som i dag bjuder det största ideologiska motståndet mot nyfascismen: den lilla vänsterpressen.
Det samlade demokratiska värdet av presstödet är långt större än de pengar som nu regnar över Nationaldemokraterna. Det inte genom att
stärka Bonniers dominans ytterligare, som vi bäst krossar brunskjortorna..”

(Jag brukar läsa NI noga, men jag har där inte kunnat finna något som ger grund för att tala om ”brunskjortor”)

1. Vi har en hel flora av bidrag som med konstgjord andning håller igång en massa destruktiv propaganda. Pengarna som gör mer skada än nytta för Sverige.

2. Dessutom: tar vi med presstöd till dagspressen och partistödet till 7-klövern så kommer det årligen upp i en miljard kronor eller mer. Det blir då för skattebetalarna kännbara belopp.


Min tveksamhet sammanhänger med det alltmer lättsinniga sättet att hantera skattemedel, som gjort att skattetrycket hela tiden ökar i Sverige och som gör att den rödgröna trojkan inför årets val vill ytterligare höja detta skattetryck.

Jag är som bekant reaktionär.
Jag vill dra åt andra hållet.

Jag vill att det ska rensas rejält i rabatterna beträffande olika utgifter.

Börja med att slopa presstödet, partistödet och diverse kulturbidrag.