• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Per-Albin Hitler och Adolf Hansson?

Om man på Google söker på mitt namn, ”Jan MIlld”, får man upp drygt 65.000 träffar. Den första av dessa blir Wikipedia.

Den information som Wikipedia ger om mig är relevant och stämmer. Där har jag inget att invända.

Men sammanhanget?

Man placerar mig i ”den nationella rörelsen”, dvs tillsammans med bl.a:

”Svenska nationalsocialistiska partiet · Nationalsocialistiska blocket · Nationalsocialistiska samlingspartiet · Nationalsocialistiska förbundet · Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarpartiet · Sveriges fascistiska folkparti”.

Bland de personer som jag grupperas tillsammans med finns föralldel flera som jag har den högsta aktning för, men där finns även kända nazi-profiler.

Tydligt är att här ges inte plats för någon annan form av nationalism än fascism och nazism. Med den logiken skulle Per-Albin Hansson och Adolf Hitler placeras i samma kategori.

• Å ena sidan en demokrat och fredsvän,

• å andra sidan en våldsromantiker som förkastade demokratin och bedrev aggressionskrig.

Detta är tydligen ett onödigt finlir att skilja på, nyanser som Wikipedia inte anser sig behöva ge plats för.