• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

En olycka?

Våra massmedia och vårt degenerade etablissemang håller stilen. En kortis i TV-nyheterna informerade förrigår att den unge bilföraren i Landskrona nu var olycklig och ångerfull, hela hans familj såg det som att inträffade som en olycka.

En anlitad kändisadvokat deklarerar att händelsen inte bör föranleda någon dom mot den gripne.

I Kvällsposten den 4 april blev rubriken:

”Olyckshändelsen orsakade en enorm sorg i vårt liv”

Begreppet ”olycka” används här i två olika bemärkelser, parallellt:

1. det inträffade var en olyckshändelse, något oavsiktligt – en olycka.

2. det inträffade var olyckligt för förövarens och hans familj – de drabbades av en olycka.

I min naiva svenneskalle väcker det här funderingar och frågor.

1.
Om man ger sig till att besinningslöst börja puckla på en annan människa – dessutom en äldre – måste man då inte räkna med möjligheten att vederbörande kommer till skada? Är inte detta själva syftet med misshandeln?

2.
Antag att den dödade kvinnan hade burit muslimsk klädsel och talat arabiska – skulle mannan då ha agerat på samma sätt?

3.
Måste vi inte i ett civiliserat samhälle kräva att envar, i synnerhet vuxna människor, drar en klar gräns mellan ett verbalt meningsutbyte, om än med hårda ord, och fysiska angrepp?

4.
Om den unge mannen inte hade blivit identifierad och gripen – hur ångerfull hade han då varit?

5.
För vem är ”olyckan” nu störst – för den unge mannen och hans familj eller för den svensk, vars livskamrat inte längre är i livet?

DE TIO BUDORDEN

Ur Andra Moseboken i Bibel 2000.

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.