• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Norge och Sverige

Igår publicerade jag statstik kring invandringen till Danmark. Min ambition är att publicera motsvarande statistik för både Norge och Finland.

Beträffande Finland har jag haft ett språkproblem – det ser dock nu att lösa sig, jag får hjälp från en finskspråkig läsare. Men det begränsar sig inte till ett språkproblem – den finska statistiken är annorlunda upplagd än den svenska eller danska och svår att tolka.

BETRÄFFANDE NORGE så kommer det senaste årets statistik att bli tillgänglig först den 29 april, det beskedet har jag just fått från norska SCB.

Intill dess kan ändå konstateras att just Norge är det enda land som – per capita – kan tävla med Sverige beträffande asylant- och anhöriginvandring (jag förmodar att även i Norge begreppet ”flykting” blir missvisande, dvs att de flesta asylsökande som får stanna, får göra det på andra grunder än skyddsbehov).

Tre skillnader kan dock konstateras redan nu, vid en jämförelse mellan Sverige och Norge:

1. I Norge finns ett invandringskritiskt parti, som sedan många år varit stort och funnits representerat i stortinget. Fremskrittspartiet (Frp) är med 23% av rösterna Norges näst största parti.

2. I Norge har polisen (i både Oslo och Stavanger) släppt statistik kring förövare av våldtäkter. Beträffande utomhusvåldtäkter och överfall har då visat sig att nästan samtliga förövare hade icke-västlig bakgrund.

3. I Norge rapporterar massmedia mer ärligt och sanningsenligt än i Sverige.

Ett aktuellt och konkret exempel gäller ett ruggigt bostadsinbrott, med inslag av rån och utpressning, med hot och misshandel av en baby.

Vilka var brottsoffer, vilka var förövare?

Elementära faktauppgifter kan tyckas, för att ge läsare en ledtråd för att förstå det inträffade.

Göteborgs-Postens läsare lämnas där helt i sticket.

Läsare av norske Verldens Gang får däremot veta att offren var pakistanier, som ofta har värdesaker hemma, och att förövarna hade ryska medborgarskap och var att tjetjensk härkomst:

Varför undanhålls svenskar denna information?

Är redaktionerna rädda för att svenskar inte skulle klara att hantera en sådan information, utan börja gå bärsärkagång och förfölja tjejtenier?

Eller fruktar man att vi ska följa dessa tjetjeners exempel, och göra inbrott hos pakistanier?