• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Danmarks invandring

De politiskt korrekta bluddrar ju gärna ihop begreppen. De blandar ofta samma olika typer av invandring. Således har vi i Sverige fått en uppfattning om dansk invandringspolitik som dåligt stämmer med verkligheten.

För att spetsa till de: Danmark hade år 2009 en större invandring än vad Sverige hade!

Antalet beviljade uppehållstillstånd var för Danmark 56.500, för Sverige 79.000.

Omräknat per 100.000 invånare blir då siffran för Danmark 1.026,  för Sverige  950.

Dock skiljer det sig åt beträffande invandringens sammansättning.  Så här var sammansättningen i Danmark:

Motsvarande tårtdiagram för Sverige:

Invandringen till Danmark 2009 dominerades alltså av invandring för arbete eller studier.

De viktigaste invandringsländerna var Polen, Kina, Tyskland, Ukraina och USA.

Invandringen till Sverige domineras av bidragstagare. som anhöriga eller asylaner.

De viktigaste invandringsländerna var Irak och Somalia.

Så här blir jämförelsen mellan Sverige och Danmark beträffande anhöriga och asylanter:

Över tid har Danmark legat på denna nivå alltsedan tillnyktringen för några år sedan.