• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Det våras för vitboken!

Nu händer det saker på vitboksfronten!

• Dels har ett filmarbete nu kommit igång, där det ska bli närmare 20 olika Youtubefilmer, ett för varje kapitel.

• Dels ligger plötsligt en tryckning inom räckhåll! Dock inte för vitboken som helhet – eftersom den omfattar mer än 500 sidor i A4-format, vilket framgår av pdf-filerna. Det får bli fråga om att trycka en sammanfattning, på kanske 150 sidor.

Den som vill fördjupa sig kan ju ta del av det fullständiga materialet, på webbsidan. En fördel med webbmaterialet är  att det kan kontinuerligt uppdateras. Där kan också presenteras fördjupningar i olika steg, genom bilagor och länkar externt. En tryckt sammanfattning och webbsidan kan komma att komplettera varandra.

Målet är att vitbokssammanfattningen ska kunna beställas till en kostnad av högst 140 kronor. Helst vill vi komma under 100-lappen. Tryckkostnaden per bok blir ju väsentligt lägre vid en hög upplaga.

Upplagan – liksom tidpunkten för en tryckning – blir avhängigt av vilket ekonomiskt stöd från sympatisörer till projektet som flyter in under resten av april månad.


Den som bidrar med 500 kronor eller mer kan räkna med att därmed få sig ett exemplar hemsänt av den tryckta boken.

Blir det pengar över i slutänden så ska detta användas till opinionsbildning på annat sätt, mot det mångkulturella vansinnet.

Postgiro: 80 73 30 – 6.

Det är NU det gäller!
Vitbokens slutord:

Massinvandringen och det mångkulturella projektet ingår i ett sammanhang:

• Dels kan konstateras att en motsvarande utveckling sker samtidigt i de flesta västländer.• Dels kan konstateras att den går hand-i-hand med en rad andra åtgärder för att nedmontera vårt välfärdssamhälle.

Kan då sägas att man ”säljer ut” Sverige?

Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige.

Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land ifrån oss. Vi får finansiera vår egen kolonisering.

För det är vad som pågår: en kolonisering och ockupation av vårt land. Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en omfattning som aldrig tidigare, och de kommer inte för att anpassa sig efter svenska förhållanden. De kommer med anspråk på att få omforma Sverige, det är vi svenskar som ska anpassa oss.

Sverige har aldrig haft kolonier i nämnvärd omfattning, men de europeiska länder som hade kolonier byggde där upp infrastrukturer och skapade ett välstånd genom sina insatser.

De utlänningar som nu kommer till Sverige gör det i stort utsträckning för att bli försörjda och många av dem – eller deras barn eller barnbarn – ägnar sig bokstavligen åt att rasera vårt land. Skolbränderna har kostat 100-tals miljoner kronor, antalet uppeldade bilar blir allt fler, skadegörelse och vandalism ökar i omfattning.

Det stannar inte vid materiell förstörelse. Antalet offer för misshandel och våldtäkter har ökat varje år och nått nivåer som hör krigstider till. Det blir tyvärr ingen överdrift att säga, att det nu pågår ett lågintensivt krig i Sverige – riktat mot vårt samhälle och vårt folk.

Om detta mörkar svenska massmedia. Precis som politiska makthavare inbjudit dessa utlänningar och förtrycker opposition, spelar media en viktig roll för att möjliggöra den destruktiva politiken.

Centralt i propagandan är förnekandet av det svenska. Vi svenskar tillerkänns ingen kultur eller identitet att vara stolta över, vi ska skämmas över vår historia, vi ska helst förneka att vi överhuvudtaget existerar som folk.

Länge har de politiskt korrekta tagit parti för brottslingar, mot brottsoffer. På motsvarande sätt skuldbeläggs vi svenskar för att ”integrationen” av utlänningar misslyckas.

På så vis slipper man dra de egentligen självklara slutsatserna utifrån hittillsvarande erfarenheter av massinvandring: att fortsatt inflöde måste stoppas.

Felet ligger hos oss svenskar, som inte är tillräckligt öppna, varma och välkomnande. Vi håller inte måttet. Om DDR-diktaturen i det forna Östtyskland raljerades om att ledarna måste ”välja sig ett nytt folk”. I dagens Sverige stannar det inte vid ord och tankar:

Just detta är vad som pågår – vi svenskar håller verkligen på att bytas ut, genom det enorma inflödet och genom den höga nativiteten bland muslimer.

Det rör sig alltså om två parallellt pågående processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.

”BEVARA SVERIGE SVENSKT!”

Så löd en paroll som restes av tidiga invandringskritiker på 1980-talet. Vad var egentligen så fel med den?