• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lojaliteter

”My country right or wrong”.

Så lyder en chauvinistisk och extremnationalistisk paroll som historien igenom tillämpats i alltför hög grad. Dvs att man ställer upp för den egna nationen eller gruppen, avsett om den har rätt eller fel. Med övergrepp och orättvisor mot andra som följd.

En grundläggande lojalitet med den egna gruppen, en strävan att värna egna kollektiva intressen, är sund och nödvändig, men det måste samtidigt finnas en rimlighet. Man måste kunna se situationer även ur andras perspektiv.

Om vi som nu i Sverige har olika etniska grupper måste det finnas allmängiltiga regler, gällande för lika för alla. Om en svensk inte får ha ihjäl en arab, då måste detsamma gälla i omvänd riktning. I lika hög grad.

Om en svensk dödar en arab så blir han åtalad och dömd. Han kan också räkna med andra svenskars avståndstagande.

Nu står, som vi alla vet, en arab åtalad för att ha haft ihjäl en svensk kvinna. Hur reagerar hans grupp på detta?

Om detta har vi kunnat läsa i Expressen. Fyra muslimska organisationer tar parti för den våldsamme unge mannen i Landskrona. En ”olyckshändelse”, förklarar man.

Som en bloggläsare kommenterade: Mannen slår först omkull den äldre mannen, slänger upp honom på motorhuven och fortsätter misshandeln, för att sedan slå omkull den äldre kvinnan så att hon slår i huvudet och senare avlider.

Även om den inte fanns en avsikt att döda någon av gamlingarna kan ett sådant våldsutbrott inte klassas som en ”olyckshändelse”.

Den unge mannen måste naturligtvis hållas ansvarig för sina egna handlingar.

• Det faktum att de muslimska organisationerna inte klart tar avstånd från våldsverkaren utan istället försöker bagatellisera det inträffade, är illavarslande. Vad som här skiner igenom är ett synsätt att våld som muslimer utsätter icke-muslimer för inte ses som något allvarligt. Man hyser inte ett synsätt om alla människors lika värde.

• En annan möjlig tolkning är föralldel att man betraktar våld som normalt i mellanmänskligt umgänge, men jag har svårt att föreställa mig att dessa muslimska organisationer skulle rubricera det som en olyckshändelse om en ung svensk slog ned en muslim så att han eller hon förlorade livet.

• En tredje möjlig tolkning är föralldel att det faktum att den dödade var en kvinna har betydelse för muslimernas reaktion. Det är i så fall inte  mycket bättre.

Hur vi än vänder på det så har vi här ett problem med muslimers attityder i Sverige.

Om det låter så här när det fortfarande utgör bara en minoritet, hur ska det då inte låta om de hamnat i majoritet?

Men problemet gäller inte bara muslimer. Lyssnar man på dem som kan göra sig breda i våra massmedia så har det egentligen inte hänt något särskilt eller alarmerande. Två människor möttes och bråk uppstod, varvid oturen var framme och det gick illa. En tragedi som inte får ges några politiska dimensioner.

MED ETT UNDANTAG: Sverigedemokraterna kan i sammanhanget ställas vid skampålen. Det är ju starka i just Landskrona.

På så vis vänder man på sedvanligt sätt upp-och-ned, bak-och-fram, ut-och-in, på begreppen.

SD har  fått så starkt stöd i Landskrona just därför att detta inte var något enskilt fall, utan del av ett större problem. Ett problem som skulle ha varit väsentligt mindre om SD:s politik på riksnivå hade tillämpats. Då skulle vi inte ha haft så många fjärrinvandrade i Landskrona eller Sverige i övrigt.

Sammanfattningsvis har vi ett stort integrationsproblem i Sverige idag. Hur få journalistkåren att se till vanliga svenskars intressen och intaga en demokratisk hållning?

Kunde vi lyckas med den integrationen så skulle utsikterna i ett slag öka att lyckas även med muslimers integration.