• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

EXPLOATERA – POLITISERA MERA!

Det låter bekant.

Nog har vi hört dessa anklagelser förr: vi invandringskritiker ”har en agenda” och ”fiskar i grumliga vatten”, vi ”utnyttjar ett missnöje” eller försöker ”exploatera en tragisk händelse”.

Förvisso är dödsmisshandeln av 78-åriga Ingrid i Landskrona tragisk, men på vad sätt kan vi bättre hedra henne än att verka för sådana händelser inte behöver upprepas?

Är det inte helt sagolikt fräckt (eller obegåvat) att driva denna tes om ”agenda” och att ”exploatera”?

För vad ska politik överhuvudtaget handla om?

Rimligen att utgå från verkligheten, ringa in allvarliga existerande problem, analysera orsaker och försöka presentera förslag till lösningar. Det är just därför som vi har partier.

Och enskilda medborgare som engagera sig i olika frågor gör väl något hedervärt och efterföljansvärt, inte tvärtom! På medborgare som bryr sig har en demokrati att bygga.

Däremot kan man tala om att exploatera en fråga i negativ bemärkelse, om man gör som Folkpartiet gjorde i den förra valrörelsen. Man gick ut med ett krav som ledde till att många väljare gav partiet sitt förtroende, för att efter valet strunta i sitt krav och svika dessa väljare.

(Vad jag syftar på är det iofs blygsamma och egentligen självklara kravet att kunskaper i svenska språket ska utgöra en förutsättning för att få svenskt medborgarskap.)

Enligt Aftonbladet den 5/4 -10 har Carina Herrstedt, företrädare för Sverigedemokraterna uttalat sig så här:

”Vi har inte haft en tanke på att göra politik av frågan, ”

Stämmer detta uttalande så är det alarmerande. Dessvärre ligger det i linje med SD:s brist på agerande vid måndagens samling i Landskrona. Inte ett plakat inom synhåll!

Det är tydligt att ledande SD-företrädare själva har gått på pk-propagandan, och man smälter in i tapeten för att inte riskera förarga någon.

Det är naturligtvis SD:s förbannade skyldighet att ”göra politik” av denna fråga! Det är varje partis skyldighet.

Herrstedts famösa AB-uttalande visar på ett akut behov av internutbildning inom Sverigedemokraterna. Åtminstone deras ledande företrädare måste lära sig att bli propagandaresistenta. Hur ska de annars kunna leda andra inom politiken?

MER ÄN NÅGONSIN behöver en partipolitiskt fristående folkrörelse mot våldet nu växa fram, en rörelse som vågar ägna sig åt politik.

Det handlar här inte primärt om någon ”vrede”. Det handlar om relevans och ändamålsenlighet, om grundläggande förnuft och elementär självbevarelsedrift.

Ingers död blev en bjärt påminnelse om ett sedan länge känt förhållande som brottsstatistiken gjort tydligare för varje år, nämligen hur antalet misshandelsfall och våldtäkter ökat till att nu ha nått närmast epidemisk omfattning.

Det saknas inte mediapersoner som insisterar på att ökningen är bara skenbar: det rör sig bara om en ökad anmälningsbenägenhet, hävdar den notoriske lögnaren Jerzy Sarnecki. Vad blir logiken i detta?

Jo, att om det år 2009 anmäldes nära 6.000 våldtäkter och nära 86.000 misshandelsfall så skulle det i själva verket ha varit lika många offer varje år dessförinnan.

Hur sannolikt är detta, med tanke på den låga uppklarningsprocenten och den ökade risken för repressalier mot dem som anmäler?

Antag att det ändå vore så: Gör inte det saken i så fall bara än så mycket allvarligare? Varje brottsoffer är en människa, och ett offer för mycket!

Antalet brott behöver inte öka för att utgöra ett problem.

Och det finns en klar koppling mellan våldsbrottsligheten och invandringen. Framförallt vissa etniska grupper har här en hög överrepresentation.

Absolut att vi ska ”peka ut” detta. Vilket inte får bli detsamma som att göra enskilda individer ansvariga för andra individers handlingar.

Å tredje sidan. Antag att jag levde i Australien, att där fanns andra svenskar, att många av dem bar sig illa åt och att detta gav svenskar dåligt rykte. Inte skulle jag då kunna bli förvånad över denna effekt. Och självklart skulle jag som svensk reagera mer mot svenskar som bar sig illa åt än mot andra som gjorde det.

Blir det inte rimligt att nu förvänta sig något motsvarande från enskilda araber eller kosovoalbaner i Landskrona?

Borde inte ett ursinne väckas hos andra araber som nu hör denna arabfamilj dilla om hur ”illa de mår”, hur det var en ”olyckshändelse”, osv? Jag menar, om dessa andra araber vill förtjäna något uns av respekt?

Oavsett en ny folkrörelse får namnet ”Respekt”, ”Frid”, ”Ett enat folkeller något annat så bör fokus vara på våldsbrottsligheten, varvid två grupper är särskilt viktiga: kvinnor och äldre.

Rörelsen bör vända sig mot:
– kvinnovåld
– våld mot äldre
– gatuvåld
– hedersvåld
– rasistiskt våld (oavsett svenskar eller invandrare är offer)
– politiskt våld.

Och egentligen inte bara våld, utan även hot och mobbing.

Ett krav bör ställas på massmedia och myndigheter att sluta mörka, sluta desinformera – och istället göra en helhetsbild och sanning tillgänglig för medborgarna.

I avvaktan på detta kan rörelsen verka med insamlande, sammanställning och översikter kring det våld som förekommer, samt sprida information om detta.

I varje kommun borde människor snart gå samman i Respekt-sammanslutningar.

Men först behövs ett centralt initiativ.

I morgon ska jag skissa på ett förslag till plattform.

33 svar

 1. Man kan ju dra vissa slutsatser, sedan man sett på Hasse Aaros TV3-program ”Efterlyst” några gånger.

 2. Att SD inte visat sig mer än vad dom gjort i denna tragedi beror med all sannolikhet på att det kommer etablissemanget till gagn. Då kan dom säga att dom hade rätt när dom påpekade att SD försöker exploatera situationen till sin fördel. Jag tror att SD gör rätt som håller en låg profil i detta fall.

  Det finns andra tillfällen att uppmärksamma denna händelse vid rätt tidpunkt och vid rätt tillfälle. Det kommer att finnas rikliga tillfällen för SD att i debatter nämna Landskrona och denna oerhörda tragedi framöver.

 3. Jag är övertygad om att många av dina idéer här om respekt sammanslutningar i våra kommuner kommer att bli verklighet efter att SD inträtt i riksdagen, ty då är folk inte längr rädda att visa sina sympatier eller verka sverigevänligt samt medborgerligt över hela banan.

  • Jag tror vi ska akta oss för att förlita oss på vare sig 7-klövern eller SD,

   Överhuvudtaget behövs en kulturrevolution i Sverige, där folk i allmänt börjat fatta att ingen förändring kommer utan deras egna insatser och deras eget ansvarstagande.
   Eller risktagande.

 4. Återigen ett alldeles utmärkt förslag till handling. Det är verkligen glädjande!

 5. Jag tycker vi borde behålla ordet respekt just för att det fått en förvriden betydelse inom den mohammedanska kulturen. Så låt oss använda oss av ordet i dess sanna betydelse.

  • Jo, i första hand är det nog vad jag också vill förespråka. ”Respekt”

   Ett substantiv kopplat till verbet ”respektera”.

   Att respektera äldre människor, att kunna respektera ett nej från en kvinna, eller för den delen ett besked från myndigheter. O.s.v.

   Det får en udd mot denna hederskultur, som inte hör hemma i vårt land.

 6. Du skriver det väldigt bra Janne, jag velade själv någon dag där men det är ju självklart att detta ska belysas och göra politisk sak om, det är en politisk angelägenhet i allra högsta grad, att media nu försöker trumma ut hur illa det skulle vara av SD är ju för att man är livrädda att SD just ska göra detta, och fånga upp den stämning som ger vind åt en kraftfull folkrörelse, som det här landet så illa behöver. Det här mordet är som en kniv rätt igenom hela Sverige, och det kommer inte glömmas och kunna tystas ner.

 7. Det är också i att respektera kvinnors frihet att kunna röra sig fritt utan att riskera brutala överfallsvåldtäkter vid varenda busshållplats.
  Jag tycker detta låter som en lysande idé Jan. Jag bidrar gärna med all hjälp man kan.

 8. Låter som ett bra initiativ!
  Ser med intresse fram emot detta!
  Mediaklimatet är det verkligt stora problemet i Sverige. jämfört med det ter sig massinvandringen som en sekundär fråga!

  • Är benägen att instämma.

   I Sverige finns två problemgrupper:
   A. Bärare av hederskulturer.
   B. Journalistkåren.

   Det största problemet är nog den senare. Utan dennas destruktiva verksamhet skulle den första gruppen inte ha sådant svängrum.

 9. Tack för bra initiativ. Jag skulle vilja påstå att det finns ytterligare en problemgrupp i Sverige, nämligen

  C. De farliga makthavarna

  Och det är de personer som fjärmat känslorna från förnuftet. Deras rationalitet gör att de blir känslokalla och inte lyssnar till vare sig sitt eget hjärta eller människornas. De är uppväxta i kalla, intellektuella miljöer och har aldrig frigjort sig från dessa. De har aldrig upplevt värme i sitt hem.

  Har skrivit om dessa farliga människor här:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/04/05/farliga-makthavare/

  Och glöm inte att sprida budskapet om ocensurerade nyheter:

  http://www.korta.nu/flygblad

 10. De farliga makthavarna faller nästan i samma kategori som journalistkåren då de mer eller mindre är allierade i de här frågorna.
  Men precis som med bärarna av hederskulturen så hade makthavarna aldrig kunnat fortsätta sin vettlösa politik om den svenska journalistkåren hade skött sitt jobb, och tagit ansvar.

 11. Nu vet jag inte om bärarna av hederskulturen för någon speciell politik, mer än isf islam som ju är en politisk rörelse i mångt och mycket, men ni förstår vad jag menade.

 12. jag håller med dig janne om det mesta du skriver fast att sd skulle sticka ut idag i landskrona tycker jag du har fel i

  därimot dom gånger som åkesson varit med i tv och debatterat så har han varit för passiv-han ska anfalla och ifrågasätta den förda politiken,
  det har bättrat sig dom sista framträdanden han har varit med i,så det kanske finns hopp för sd

  jag har tittat på några debatter du själv varit med i jan
  och jag tycker du står med mössan i handen hela tiden och tar imot en massa lögner utan att du svarar upp på ett vägvinnande sett

  men det är väl inte så lätt i en studio med kanske fem motståndare plus en programledare som står på de fems sida

  nää det jag tror sverige behöver är en rktig dundergubbe som det är drag i en karismatisk mäniska helt enkelt som inte hyker sig för överheten

  hoppas du inte tar illa upp för detta jan -det mesta du skriver är helt i min smak
  pelle
  nybliven sd

  • Indirekt kan du här ha en poäng. Det är ju lätt för mig att på avstånd leverera kritik mot SD:are i Landskrona, de sitter förmodligen ”trångt”.

   Men nu är det skarpt läge för Sverige och då är det bara en nödvändighet att vi alla bli litet vassare, litet bättre, litet modigare, litet effektivare och tydligare.

 13. Trots att det finns mycket jag ogillar hos en hel del som skrivits t ex på BGF, som jag ännu inte gillar, måste jag ändå ge en eloge – respekt -, och särskilt i förhållande till de som naivt blundar för lycksökares egoistiska nyttjande av dem när de görs till offer (vid massinvandringskritik).

  Ogillar även …överdriven hets mot media för att de inte offentliggjorde namnet i Landskrona när typ första polisnotis skett — som om det är rättssäkerhetsnivån eller en etisk nivå att offentliggöra en persons namn på — men nu vid häktning är det en självklarhet att detaljer om bakgrund mm offentliggörs (även namn, om fallet Alm har något befogande). Om media söker mörka allt som har med personens bakgrund tills- och efter personen dömts instämmer jag med värsta kritiken mot medier — men jag tycker som sagt att det kom väl mycket kritik väl tidigt i detta fall; men den har nog iofs fog för sig med tanke på s a s hela situationen.

  SD, som väl nu är oändligt mycket mer än en BSS-utpost, får också ses som en folkrörelse och kommer och korten spelas rätt att ta …många tiotals procent av väljarna.

  Dels ”mångkulturdefragmetering” av samhällskitt och vad som är kultur i ”MENA-länder” tror jag ger det sönderfall vi nu ser.

 14. Jag håller med fullständigt i att om vi lyckas neutralisera dom farliga makthavarna och medierna så skulle muslimerna aldrig vara något större problem. Dom senares övertag gentemot oss har helt att göra med dom förras stöd. Med dom farliga makthavarna borta kan vi stifta lagar och ändra befintliga sådana. Som att dra in medborgarskap givna på felaktiga grunder, ändra religionsfriheten till att alltid stå under yttrandefriheten. Neutraliserar man medierna så är det också slut med fjäskandet för islam och man äntligen skriva/sända kritik mot islam.

 15. Hej Jan!

  Helt inne på dina tankar, men du är nog tydligare i att uttrycka dom.

  http://inspirone.wordpress.com/2010/04/06/proportionerna-och-perspektiven/

 16. pelle, jag har får lite dålig smak i munnen när folk efterfrågar ”karismatiska” och ”starka ledare” det beror i och för sig helt på vad man lägger in för betydelse i orden. Men för min del föredrar jag ord som förnuft, lyhördhet, logisk skärpa i argumenten osv.

  Den förra beskrivningen av ledare kan lika gärna attrahera psykopatiska personligheter, som oftast väl stämmer överens med folks uppfattning och starka och karismatiska ledare.

  Janne skulle mycket väl kunna bli statsminister. Men jag skulle överhuvudtaget vilja strukturera om politiska systemen, styrelseskicket i Sverige ,eftersom det uppenbarligen maktkorrumperar dom flesta som hamnar där. Jag skulle säkert själv bli maktkorrumperad i dagens svenska system. Kanske inte direkt men kanske efter 2, 5, eller 7 år

  • mr k
   jag förstår vad du(vem) syftar på men det var inte riktigt så jag menade
   jag kan mycket väl tänka mig janne som statsminister
   han har kunskapen till detta tror jag mig veta men han måste bli mer agressiv när han möter meningsmotståndare -det är trots allt dom som ska stå till svars och inte tvärtom
   pelle

 17. Detta fall med Inger påminner mig om ett fall i Japan som du tidigare uppmärksammat. När en japanska blev våldtagen av en amerikan så gick japanerna man ur huset för att stå upp bakom flickan. Klart att man ska göra politik av en sådana här händelse. Det är vad politik handlar om. Du har helt rätt!

 18. Det ar beundransvart att ni vill starta en rorelse mot valdet, men det kravs mer an det. SD maste gora sig horda mycket mer. Jag tycker inte det ar fel att gora politik av mord och gruppvaldtakter, tvartom.
  Eftersom polisen inte far skydda svenskar sa tycker jag ocksa att svenska maen pa utsatta orter borde ga samman och bilda medborgargarden.

 19. Det är nog ganska säkert att SD blir ännu mer PK i riksdagen. De som hoppas på hårda tag blir nog besvikna. Jag ser tendensen inifrån.

 20. Inget mesande, folk är förbannade på dårskapet som ger oss flera nya groteska mord varje dag, just det varje dag. Bara ett litet fåtal hamnar i media, många syns aldrig i statistik, eftersom mord ofta klassas som ”dödsorsak okänd, osv. Nästan varenda Landskronabo skrev på facebookgrupper som ville, ”gripa svinet”, eller ”utvisa libanesen och hans familj”, mfl. Man måste göra politik av varje brott, varje gång, annat är ju idioti. Det handlar ju om kriminalpolitiken.
  Här finns UTVISA gruppen:
  http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=mf&gid=111409892210147

 21. Kan vara så att Sverigevänner i allmänhet och
  SD-sympatisörer i synnerhet vill vara en aning försiktiga tills valet i år är över.

  Det är klart att det finns risker även med denna
  försiktighet – det kan kosta fler Svenskars liv, fler
  kan dö innan valet i år är över…..

 22. […] förutsätter att man politiserar frågan, dvs klart ser verkligheten och försöker vidtaga de åtgärder som kan vara […]

 23. […] Här gäller för alla “anständiga” krafter att hålla en gemensam front, inte frestas att “fiska i grumligt vatten”, inte “utnyttja” en situation,  inte “göra politik” av olyckliga händelser. […]

 24. […] Efter dråpet av 76-åriga Inger i Landskrona 2010 kunde det ju heta att man inte fick ”utnyttja en tragisk händelse”, inte göra politik av det inträffade. […]

 25. […] • Ett femte var Landskronadråpet, då en 78-årig svensk kvinna misshandlades av en ung arab så att hon dog. Om detta blev kommentaren från SD-företrädaren Carina Herrstedt att man ”inte ska göra politik av händelsen”. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: