• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kapitel 16: ”Andra västländer”

Vitbokens kapitel 16 – ”Andra västländer” – är nu utlagt, som både html-dokument och pdf-fil.

Som html här:
http://www.vitbok.se/16/16.html

Som pdf här:
http://www.vitbok.se/pdf/kapitel16.pdf

Detta kapitel blir speciellt, då det av lättbegripliga skäl har förutsättningar att svälla – det skulle i sig kunna bli en särskild bok. Ambitionen är således att hålla texten översiktlig. Inte desto mindre är det en utmaning att ibland få fram även ganska elementära faktauppgifter. Respektive migrationsverk verkar ha gjort sina sidor till en djungel, där de för vitboken relevanta uppgifterna drunknar i mängden av ovidkommande information.

Tanken är att framförallt redovisa intressanta förslag eller genomförda åtgärder, ägnade att motverka de problem som följt med den stora fjärrinvandringen.

Därutöver har en mall utarbetats, där data för respektive land kan fyllas i:

1. invånarantal ?
2. antal utrikes födda?
3. antal muslimer?
4. andel utrikes födda?
5. andel muslimer?
6. största utomeuropeiska invandrargrupp?
7. när började utomeuropeisk invandring ta fart?
8. invandring år 2009, totalsiffran?
9. utomeuropeisk invandring år 2009?

Den första punkten var ju inte svår. Också en del annat är ifyllt för olika länder, men det mesta återstår ännu att få fram.


De länder som tilldelats egna avsnitt är:

Finland
Norge
Danmark
Island
Tyskland
Nederländerna
Belgien
Storbritannien
Frankrike
Schweiz
Österrike
Kanada
USA
Australien

Vad vill jag här komma till?

Jo, att HJÄLP VÄLKOMNAS –  från envar som vill ägna sig åt litet grävande.

Något som ju kan bli tidsödande om man inte vet exakt var och hur man ska söka.

Jag fick f.ö. fram en länk till en finsk sida, men där står bara på finska och det är ett språk som jag inte kan. Där skulle jag behöva få kontakt med någon välvilligt inställd som förstår finska.

Även tips om i sammanhanget matnyttiga e-postadresser eller webbsidor välkomnas.

Skriv till:

vitbok.se@hotmail.com

Veronica Palm väcker frågor

Veronica Palm, socialdemokraternas talesperson i invandrings- och integrationsfrågor, har än en gång visat att hon fungerar som att vallokomotiv för SD.

När Sverigedemokraterna genom Jimmie Åkesson häromdagen krävde att – som man f.ö. gör i Danmark – ”flyktingar” som reser hem till sitt hemland på semester ska bli av med sitt uppehållstillstånd i Sverige.

Tanken är för den normalbegåvade uppenbar:

• De har kommit till Sverige och fått PUT förebärande skyddsbehov, de har påstått sig vara så förföljda i sitt hemland att de inte kan stanna där.

• Reser de då hem på semester så har de därmed visat att de tidigare ljugit. De har lurat till sig PUT, är bedragare. Detta fenomen är tydligen mycket vanligt – planen till Irak och angränsande områden går fulla, det är en lönsam flygtrafik.

Vare sig man vill värna svenska skattebetalares intressen eller vill slå vakt om asylinstitutionen, genom att den används i enlighet med intentionerna, så finns anledning att reagera mot detta uppenbara missbruk.

Envar som reagerar mot missbruket måste rimligen tycka att SD:s förslag är bra.

Men vad har Veronica Palm att säga? Jo, detta:

”- Om man väljer det här som en stor fråga så visar man tydligt för väljarna att man är ett rasistiskt parti.”

Ordet ”rasism” hade från början en innebörd att man inte bara
a) erkände existensen av olika raser och
b) såg att det fanns skillnader i egenskaper mellan olika raser
utan dessutom
c) att människor ska behandlas olika beroende på rastillhörighet.

Hur kan SD-förslaget vara ett utslag av ”rasism”?

Avgränsningen sker ju med automatik. Det berör endast personer som:
1. kommit till Sverige förebärande skyddsbehov och som sedan fått asyl
2. reser tillbaka till hemlandet på semester.

De sållar alltså ut sig själva. Detta sker helt oberoende av deras rastillhörighet.

Som Veronica Palm här använder ordet blir det totalt urvattnat, bara ett allmänt skällsord. ”Rasist” blir bara envar som tycker annorlunda än vad hon gör.

Men frågan är varför hon själv tycker som hon tycker.

• Varför vill hon inte värna svenska intressen?

• Varför vill hon inte slå vakt om asylinstitutionen?