• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Blankröstning

Nuvarande valsystem innebär egentligen en form av övergrepp mot dem som röstar blankt. De partier som tar plats i riksdagen tillåts ju dela på dessa röster, och låta dem ge mandat och därmed riksdagsplatser.

Det enda rimliga, om man vill respektera de blankröstandes vilja, vore naturligtvis att de räknas bort, så att de kan ge tomma platser i riksdagen, om de blir tillräckligt många.

Då skulle effekterna av blankröstande kunna bli påtagliga, och kännas mer meningsfullt. 10% blankröstande och en motsvarande andel av riksdagsbänkarna skulle gapa tomma.

Ju fler tomma bänkar, desto tydligare skulle en bristande legitimitet hos riksdagen lysa. Det skulle i så fall återspegla en realitet.

Visst är det angeläget med en riksdag som har folklig legitimitet, men den måste förtjänas genom att väljarna kan känna sig representerade – dvs av partier som
a) tar upp de mest angelägna politiska frågorna
b) där reser krav, ägnade att lösa eller motverka föreliggande problem
c) fortsätter att driva dess krav efter inval, för att de ska omsättas i verkligheten.