• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Valberedning

SD:s valberedning har lagt sitt förslag på riksdagslista. Det slår mig att valberedningar kan ha ett svårt uppdrag, samtidigt som det är viktigt. Förmodligen utses ledamöter av valberedningen ofta utan medvetenhet om vilken makt som kan ligga hos en valberedning.

Klart är att SD-valberedningens förslag i vissa delar verkar mindre genomtänkt. I varje fall väcker det frågor hos mig, beträffande framförallt tre namn.

När Stellan Bojerud beslöt att gå med i Sverigedemokraterna uppfattades detta av många som ett ”kap” för SD:s del. Bojerud har flera decennier av aktiv partipolitisk verksamhet bakom sig. Denna mångåriga erfarenhet har givit honom en politisk klokskap. På sin blogg har han visat på en slagfärdighet i argumentering, balanserad men samtidigt vass.

Många med mig tog nog för givet att efter att Stellan Bojerud tagit detta steg skulle han bli ett givet affischnamn för SD. Jag trodde att han skulle placeras bland tre första, i varje fall de sju första, på valsedeln.

Så visar det sig att han placeras på 22:a plats! Det är inte ens valbar plats, såvida inte SD gör ett bättre val än vad Miljöpartiet gjorde år 2006.

Detta betyder inte bara en oförskämdhet mot Bojerud, framförallt tyder det på en frånvaro av politiskt omdöme, ett oförstånd att ta vara på en tillgång.

Något motsvarande gäller beträffande Thoralf Alfsson i Kalmar. Kan Sverigedemokraterna visa upp någon kommunpolitiskt aktiv som arbetat mer föredömligt än Alfsson, som på ett bättre sätt lyckats kombinera praktiskt partipolitiskt arbete med utåtriktad information och opinionsbildning? Redan ur journalistisk synvinkel skulle han vara förtjänt av ett antal guldspadar!

Thoralf Alfsson placeras av valberedningen på 21:a plats.

Min tredje reflexion gäller Anna Hagwall, ett exempel på den typ av invandrare som – om hon vore typisk – skulle göra invandringspolitiken okontroversiell.

Anna är född i Ungern, har klarat sin egen försörjning som småföretagare och har uppfostrat två söner till bra svenskar. Ett socialt föredöme.

Anna har också öppet tagit ställning för Sverigedemokraterna och arbetat för partiet under många år. Intill nyligen var hon vice ordförande. Nu har plötsligt en fallucka öppnats under henne, och hon placeras på 24:e plats. Varför?

Finns det för många kvinnor på listan? Nej, jag kan se bara tre före Anna.

Finns det för många invandrare på listan? Där kan jag inte se ett enda sådant namn på listan före Anna Hagwall.

Dessutom skulle både Bojerud, Alfsson och Hagwall på valbara platser motverka Skånedominansen.

Med detta inte sagt annat än att jag ändå kommer att rösta på Sverigedemokraterna och mana andra att göra detsamma oavsett hur riksdagslistan ser ut. SD utgör, trots bristerna, det enda alternativet till den nuvarande massinvandringspolitiken

SD erbjuder genom sin existens och riksdagskandidering en möjlighet att ge uttryck för en PROTEST mot 7-klöverns helt ansvarslösa politik. Den möjligheten får svenska folket inte ännu en gång försumma att ta vara på!