• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bra chefer

Det är svårt att släppa tankarna kring Bengt Westerberg och hans försvar för sitt höga arvode som chef för svenska Röda Korset.

Han landade vid att han måste ha detta arvode närmast av principiella, ja nästan ideella, skäl.

Han har en helhetbild som andra saknar, gör ett långsiktigt ansvarstagande.

För en naiv bondläpp som jag själv kan det ju framstå som att Westerberg borde kunna arbeta i stort sett gratis, precis som de många RK-insamlarna gör, där de skramlar med sina bössor.

Just det faktum att han har så höga inkomster från annat håll gör ju att Westerberg skulle klara sig bra ändå – ekonomiskt behöver han inget arvode från Röda Korset. Det ger honom en möjlighet att göra sig till ett positivt föredöme.

Det är just där jag missat något. Naturligtvis anser sig Westerberg själv egentligen inte främmande för ett så ädelt handlande. Problemet är att någon annan en dag ska komma efter honom på posten som RK-chef. Om där då inte finns ett högt arvode som morot blir det problem.

Här förnekas inte att det iofs kan finnas människor som skulle vara redo att bli RK-chefer och där arbeta utifrån ideella drivkrafter. Problemet är att dessa inte kan vara kompetenta. Vill man ha verkligt kompetenta personer, då måste man betala mycket pengar. Även om Westerberg för egen del skulle kunna förena kompetens och ädla motiv så skulle detta vara ett undantag – generellt anses gälla en direkt koppling mellan hög ersättning och kompetens.

I själva verket kan  kopplingen vara den omvända.

Drivs man inte av ett engagemang för saken, har man inte sunda värderingar, då hjälper inga ersättningar.

Jag tänker på Percy Barnevik, som tillskansade sig en pension i miljardklassen. Han höll ju på att helt sänka ABB genom vanskötsel av företaget (omgiven av devota journalister).

Jag tänker även på den avgående chefen för Vattenfall, Lars G Josefsson.

Ur Dagens Industri den 13/3 -10:

”57 miljoner till Lars G Josefsson

När Vattenfalls nuvarande vd Lars G Josefsson om en månad lämnar posten som koncernchef kan han se fram emot en tryggad ålderdom. 57 miljoner kronor får han i pensionsersättningar, skriver Dagens Industri.Pengarna betalas ut fram till det att Lars G Josefsson fyller 80 år.”

Hur väl lyckades Josefsson som chef för Vattenfall?Hur har det överhuvudtaget gått med den svenska elförsörjningen?

Till den frågan ska jag återkomma i morgon.

PS

I vad består för övrigt Bengt Westerbergs arbetsinsats som chef för Svenska Röda Korset?

Jo, att skriva propagandaartiklar som den i DN idag, med krav på att staten och skattebetalarna ska offra mera åt hans godhetsprojekt.

Det får mig att tänka på Jesus Alcala. Skillnaden är att Westerberg håller sig inom lagens råmärken, så han lär slippa fängelse.

Lördagsgodis 11

Här kommer del tre av de fyra filmerna kring det svenskfientliga våldet.

Ett avsitt som fokuserar på hur SVT-programmet ”Debatt” tagit upp frågan,

med Janne Josefsson som programledare och Axel Gordh Humlesjö vid hörsnäckan.