• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Obehagligt

”Obehagligt” har varit ett återkommande omdöme från Expo om sådant man ogillar, men utan att kunna möta med sakargument.

Det är ju något som går igen hos de politiskt korrekta, att man blandar samman fakta och värderingar, eller suddar ut gränsen däremellan.

Genomgående är också den medvetna luddigheten:

• Trots att man så envetet upprepar ”alla människors lika värde” så klargör man inte vad innebörden är. Ska det betyda alla människors rätt att bli försörjda av svenska skattebetalare, eller?

• Trots att man så flitigt anklagar svenskar för att vara ”främlingsfientliga” och ”rasister” klargör man inte vad det betyder. Just oklarheten fyller en funktion – då krävs marginaler för att inte riskera att bli anklagad. Eller anklagelsen kan finnas där, utan att man  behöver stå för den fullt ut.

Västerbotten-Kuriren kopplade in sina kriminalreportrar mot Henrik Agerhäll i Umeå, därför att han spridit information till andra medborgare om invandringens kostnader.

Man ville göra gällande att detta skulle vara åtalbart. Sedan länge pågår nu en ”förundersökning” – som artar sig till en evighets-förundersökning.

Detta är ändamålsenligt. Man kan knappast få Henrik åtalad, men ju längre en osäkerhet om våra medborgerliga rättigheter kan upprätthållas, desto bättre. För makthavarna.

Mot denna bakgrund blir det på något sätt logiskt och konsekvent vad som nu framkommit om hur stora dagstidningar lejer ut till ett företag att censurera kommentarer på internet.

Läs här och här.
Ja, läs även här.

När det gällde debattinlägg till tidningarnas debattsidor kunde man alltid skylla på ”platsbrist”, det kan man inte gära beträffande kommentarer på nätet.

Anställda på företaget Interaktiv Säkerhet i Norden AB – personer som är vare sig journalister eller politiker – ska sköta gallringen. Efter vilka kriterier kommer detta att ske?

Det är inte svårt att sätta upp ett antal allmängiltiga kriterier för inlägg som bör rensas bort:
– stämpling till brott
– orimliga personangrepp
– uppenbart lögnaktiga uppgifter
– inlägg helt utanför ämnet
– bara obegripligt svammel

Här blir det istället fråga om att stänga ute vissa åsikter eller ett klarspråk om sakernas tillstånd.

Förmodligen sker gallringen via program som ringat in obehagliga ord och formuleringar.

Den sker knappast på grunder som i de enskilda fallen kan sakligt försvaras.

(en av ägarna till företaget ”Interaktiv Säkerhet i Norden” heter Vilhelm Schottenius, lillebror till pk-journalisten Maria Schottenius, gift med en annan pk-journalist, Olle Svenning)