• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Följden av en vettlös politik

Känner du till Tomas Idergard?

En politisk kommentator i tiden skulle man kunna sammanfatta.

Första gången jag noterade honom var 1997, då han som MUF-ordförande medverkade i TV-programmet På din sida.

Han skulle debattera invandring med Karl Johan Lidefelt från ”Folkviljan och massinvandringen”.

Så mycket debatt blev det just inte, för Lidfefelt fick inte många sylar i vädret. Karl Johan Lidefelt – gammal nog att vara Idergards far eller farfar – blev s.a.s. ”avhyvlad efter noter:

”- Får jag tala till punkt! Du kan nog lära dig ett och annat genom att lyssna. ”

Idergards inverkan på moderaternas linje i invandringspolitiken har varit stark.

Han satt med i den m-arbetsgrupp som 1997 tog fram manifestet ”Land för hoppfulla”, men hade reserverat sig och tillhörde dem som fick detta program sågat.

Länge var Gustaf von Essen – som företrädde en restriktiv politik – invandringspolitisk talesperson för moderaterna. Inför valet år 2002 fanns han inte längre med på valbar plats.

Häromveckan framträdde Idergard åter i TV, denna gång i morgonsoffe-programmet ”Nyhetspanelen” – känt för sin lögnförmedling.

Där tog man nu upp det faktum att judar flyr Malmö, undan förföljelser från militanta muslimer.

Idergard gick därvid i land med prestationen att lägga skulden för dessa attacker mot judar på Sverigedemokraterna!

Ordagrant så här formulerade han sig:

”Hatbrotten mot judar har mer än fördubblats i Skåneregionen under det senaste året. Det är inte så konstigt.

Det är också där vi har det starkaste stödet för Sverigedemokraterna. Det här går ju hand-i-hand.”

Minsta kännedom om SD ger ju vid handen att partiet är starkt israelvänligt. Alltför starkt, om man frågar mig.

Jag tycker inte att det parti som ska utgöra det invandringskritiska alternativet i svensk politik ska ha någon bestämd uppfattning i konflikten mellan israeler och palestinier.

Men som den aktuella morgonsoffan här visade har massinvandringens försvarare inga spärrar i sin lögnproduktion.

Hade Sverige bedrivit en restriktiv invandringspolitik, då skulle inga judar idag behöva fly från Malmö.

Eller för att förtydliga. Den politik som Thomas Idergard och många andra drivit igenom är orsaken till de etniska motsättningar som nu kan noteras i både  Malmö, Södertälje och på andra platser i Sverige.

Vettlösa politiker och vettlösa debattörer går hand i hand med  en vettlös invandringspolitik och dess konskvenser.

Där konsekvenserna märks tydligast blir stödet till Sverigedemokraterna starkast.

Detta är konsekvent.

Med den restriktivare invandringspolitik som SD förespråkar skulle vi haft färre muslimer i Malmö och judarna där skulle inte vara så trängda.

Lördagsgodis 10

Här kommer del av 2 av de fyra filmerna kring det svenskfientliga våldet. Den  togs bort från Youtube efter krav från SVT, som hänvisade till ”upphovsrätt”.

Vad det i praktiken handlade om var en sekvens med Erik Almkvist, SDU-ordförande, i SVT:s ”Debatt”, 6 minuter in på filmen.

Almkvist själv har sannolikt inga invändningar mot att bli citerad.