• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Farliga blöjbarn

Lena Sundström förklarar

I TV4-nyheterna i kväll, tisdag, fick vi möta Lena Sundström som nyhetskommentator.

Bakgrunden var en i sig uppseendeväckande nyhet, men samtidigt av en typ som väcker allt mindre uppmärksamhet i takt med den mångkulturella tillvänjningen: ett pensionärspar nedslaget på en bilparkering vid en stormarknad. Den 78-åriga damen blev så illa åtgången att hon nu har livshotande skador.

Upprinnelsen till det hela var att en bil stått i vägen och någon hade tutat.

En polisman gav först viss information: förövaren var i 20-25-årsåldern, hade svart hår och for i väg i en sportig bil. Det hela hade inträffat i Landskrona.

Så kom TV-studion i bild och tillsammans med nyhetsuppläsaren satt Lena Sundström, för att – som sakkunnig och expert, får man förutsätta – kommentera det inträffade.

Med tanke på Sundströms journalistik i Danmark och tidigare omdömen om danska invandringskritiker började spänningen stiga. Vad skulle hon ha att säga om detta?

När judar i Malmö drabbats av trakasserier och våld hade ju Thomas Idergard i TV antytt att det var sverigedemokrater som bar ansvaret.


Skulle vi nu få höra en repris på detta? Landskrona är ju den stad där SD lyckades bäst i senaste valet.

Nej, så snett blev det inte.

På webben fick nyhetsinslaget rubriken

”INTE VEM SOM HELST SOM BEGÅR VÅLDSBROTT”

Så vem eller vilka är det som begår så sanslösa handlingar?

• Att överhuvudtaget vara oförskämda mot äldre människor?
• Att dessutom ge sig på dem med våld?
• Att till och med skada dem så illa att de kanske förlorar livet?

Från andra nyhetssammanhang vet vi av erfarenhet att den typ av information som här kan ges brukar gälla ålder och klädsel.


här förlöpte studiodialogen:

”- Får jag fråga dig Lena, hur en tutning, en riktig, riktig bagatell, kan utlösa en så grov misshandel?

LS: – Det kan det ju egentligen inte, utan precis som vi hörde här, i inslaget så krävs det andra, individuella riskfaktorer, för att något sådant här ska kunna ske.

LS: – Det handlar ju om lättkränkthet och om att människor som ofta själva upplever att de ofta är utsatta för tryck utifrån och därför också känner behov av att försvara sig. Och därför också känner att de har större anledning att ge sig på andra.

LS: – Så det är ju INTE VEMSOMHELST SOM BEGÅR DEN HÄR TYPEN AV BROTT.

– Men du, det betyder väl också att det egentligen är helt omöjligt att upptäcka och försvara sig mot det här våldet, för man vet aldrig när det kommer?

LS: – Ja, också för att det handlar om en upplevd känsla av att man blivit kränkt, det behöver inte vara verklighetsförankrat. Sedan är ju hela vår vardag fylld av bagatellartade både konflikter och andra händelser så det är ju väldigt svårt, det kan ju vara något som utlöser ett tvättstugebråk, konflikt vid konsumkassan eller vad som helst.

LS: – Men att vilja slå någon på käften är ju inte detsamma som att man faktiskt gör det, det är ju en stor skillnad.

– Hm, och så kanske vi ska understryka att det här är väldigt ovanligt.

LS: – Oerhört olyckligt, och väldigt ovanligt!

– Lena! Tack så mycket!”

Det blev alltså ett exempel den typ av double-talk” som hör diktaturstater till. Alla vet egentligen vad det handlar om, men det får inte sägas öppet: förövaren var utlänning. När en händelse av detta slag inträffar är sannolikheten 90, 99 eller 99,9% att det är så.

När Lena Sundström hävdar att det inte är möjligt att upptäcka det här våldet, att man inte kan veta när det kommer, så är det inte helt sant. Vet man vilka typer av förövare som det med 90, 99 eller 99,9% sannolikhet handlar om, då vet man när risken är stor och försiktighet bör iakttagas.

Å andra sidan är det orimligt att vi svenskar alltid ska stiga åt sidan för utlänningar, i vårt eget land.

En näraliggande politisk slutsats av det inträffade borde vara att invandringspolitiken måste läggas om – 180 grader. Hade denne vettvilling inte släppts in i vårt land, då skulle den 78-åriga damen nu inte ligga på sjukhus och riskera att dö.

Men det här går förstås på tvärs med Lena Sundströms och TV4:s politiska agenda.

Inte bara ”Toblerone”

Så här sade Mona Sahlin på sin presskonferens den 16 oktober 1995:

”Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Jag är baske mig ingen ohederlig person och jag är ingen fifflare.”

”Det finns några fakturor som är en taxfreeaffär och en faktura som är blöjor, Toblerone, cigarretter, två Toblerone till och med.”

”Toblerone”…”två till och med”.

Vilken bagatell!
Tänk att göra en så stor affär av detta!
Så orättvist!

Nja, nu handlade det om något väsentligt mer än några chokladbitar.

1. År 1995

Redan år 1995 var det fråga om något mycket mer.

Peter Wolodarski i DN den 28/3 -10:

”Ty det var inte några enstaka felköp med statens kreditkort som fällde Sahlin. Som författaren Christer Isaksson visar i boken ‘I väntan på Mona Sahlin’ (Norstedts) fanns en graverande systematik i hennes agerande.

Under 18 månaders kortinnehav gjorde Sahlin 16 privata köp med regeringens betalkort, varav fyra bankomatuttag på totalt 8.000 kronor. Det är inte uttryck för slarv, utan vittnar om en mer besvärande syn på vad man kan göra med andras pengar.”

På det kontokort hon hade i tjänsten hade hon köpt ut varor till ett värde av mer än 25.000 kronor. Toblerone är visserligen en dyr chocklad, men så mycket kostar den inte…

Samtidigt framkom också uppgifter om svart dagmamma, en obetald TV-licensavgift och ett stort antal parkeringsböter som gått till kronofogden.

2. Efter 1995

Inte nog med detta. Efter ”Tobleroneaffären” har Mona Sahlin visat fortsatt prov på samma typ av hållningslöshet:

a) Hösten 1995 tog hon ”time-out” och for på lyxsemester till Mauritius med familjen, assistenter och två livvakter, på häftiga skattebetalares bekostnad.

b) 1997 startade hon ett bolag där hon tog ut 1,1 miljoner i lön och 350.000 kr för ”externa kostnader”. Ett förlustföretag.

c) 1999 hade hon 98 obetalda parkeringsböter, varav 32 gick till kronofogden. Samma år gick hennes företag i konkurs (vid den tidpunkten var Sahlin regeringens småföretagarexpert).

d) 2000 missade hon att betala in 30.000 kr i restskatt, ärendet gick till kronofogden.

e) 2001 två obetalda räkningar gick till kronofogden.

f) 2002 körförbud på Sahlins bil, i TV  ljög hon om saken.

Film om körförbudet.

Vilket inte hindrat Mona Sahlin från att i en TV-intervju 1996 bedyra:

”Jag är numer den mest betalningstrogna människa som finns. ”

Denna person kandiderar nu för att bli Sveriges statsminister och bilda ny regering.

Kapitel 16: ”Andra västländer”

Vitbokens kapitel 16 – ”Andra västländer” – är nu utlagt, som både html-dokument och pdf-fil.

Som html här:
http://www.vitbok.se/16/16.html

Som pdf här:
http://www.vitbok.se/pdf/kapitel16.pdf

Detta kapitel blir speciellt, då det av lättbegripliga skäl har förutsättningar att svälla – det skulle i sig kunna bli en särskild bok. Ambitionen är således att hålla texten översiktlig. Inte desto mindre är det en utmaning att ibland få fram även ganska elementära faktauppgifter. Respektive migrationsverk verkar ha gjort sina sidor till en djungel, där de för vitboken relevanta uppgifterna drunknar i mängden av ovidkommande information.

Tanken är att framförallt redovisa intressanta förslag eller genomförda åtgärder, ägnade att motverka de problem som följt med den stora fjärrinvandringen.

Därutöver har en mall utarbetats, där data för respektive land kan fyllas i:

1. invånarantal ?
2. antal utrikes födda?
3. antal muslimer?
4. andel utrikes födda?
5. andel muslimer?
6. största utomeuropeiska invandrargrupp?
7. när började utomeuropeisk invandring ta fart?
8. invandring år 2009, totalsiffran?
9. utomeuropeisk invandring år 2009?

Den första punkten var ju inte svår. Också en del annat är ifyllt för olika länder, men det mesta återstår ännu att få fram.


De länder som tilldelats egna avsnitt är:

Finland
Norge
Danmark
Island
Tyskland
Nederländerna
Belgien
Storbritannien
Frankrike
Schweiz
Österrike
Kanada
USA
Australien

Vad vill jag här komma till?

Jo, att HJÄLP VÄLKOMNAS –  från envar som vill ägna sig åt litet grävande.

Något som ju kan bli tidsödande om man inte vet exakt var och hur man ska söka.

Jag fick f.ö. fram en länk till en finsk sida, men där står bara på finska och det är ett språk som jag inte kan. Där skulle jag behöva få kontakt med någon välvilligt inställd som förstår finska.

Även tips om i sammanhanget matnyttiga e-postadresser eller webbsidor välkomnas.

Skriv till:

vitbok.se@hotmail.com

Veronica Palm väcker frågor

Veronica Palm, socialdemokraternas talesperson i invandrings- och integrationsfrågor, har än en gång visat att hon fungerar som att vallokomotiv för SD.

När Sverigedemokraterna genom Jimmie Åkesson häromdagen krävde att – som man f.ö. gör i Danmark – ”flyktingar” som reser hem till sitt hemland på semester ska bli av med sitt uppehållstillstånd i Sverige.

Tanken är för den normalbegåvade uppenbar:

• De har kommit till Sverige och fått PUT förebärande skyddsbehov, de har påstått sig vara så förföljda i sitt hemland att de inte kan stanna där.

• Reser de då hem på semester så har de därmed visat att de tidigare ljugit. De har lurat till sig PUT, är bedragare. Detta fenomen är tydligen mycket vanligt – planen till Irak och angränsande områden går fulla, det är en lönsam flygtrafik.

Vare sig man vill värna svenska skattebetalares intressen eller vill slå vakt om asylinstitutionen, genom att den används i enlighet med intentionerna, så finns anledning att reagera mot detta uppenbara missbruk.

Envar som reagerar mot missbruket måste rimligen tycka att SD:s förslag är bra.

Men vad har Veronica Palm att säga? Jo, detta:

”- Om man väljer det här som en stor fråga så visar man tydligt för väljarna att man är ett rasistiskt parti.”

Ordet ”rasism” hade från början en innebörd att man inte bara
a) erkände existensen av olika raser och
b) såg att det fanns skillnader i egenskaper mellan olika raser
utan dessutom
c) att människor ska behandlas olika beroende på rastillhörighet.

Hur kan SD-förslaget vara ett utslag av ”rasism”?

Avgränsningen sker ju med automatik. Det berör endast personer som:
1. kommit till Sverige förebärande skyddsbehov och som sedan fått asyl
2. reser tillbaka till hemlandet på semester.

De sållar alltså ut sig själva. Detta sker helt oberoende av deras rastillhörighet.

Som Veronica Palm här använder ordet blir det totalt urvattnat, bara ett allmänt skällsord. ”Rasist” blir bara envar som tycker annorlunda än vad hon gör.

Men frågan är varför hon själv tycker som hon tycker.

• Varför vill hon inte värna svenska intressen?

• Varför vill hon inte slå vakt om asylinstitutionen?