• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vitboksrapport

Arbetet med vitboken har nu tagit några steg framåt

1.

En särskild domänadress har öppnats, dit materialet har flyttats.

Adress: http://www.vitbok.se.

2.

Samtidigt har sidan fått en ny lay-out.

3.

Av totalt 18 kapitel är 17 nu klara.

Vad som återstår att skriva är kapitel 16, ”Andra västländer”.

Något som också återstår  är en Efterskrift, utifrån vad som hänt sedan vitboksarbetet påbörjades i augusti förra året.

4.

De 14 första kapitlen är nu utlagda på webben som html-dokument.

5.

Härnäst ska det centrala i dessa 14 kapitel göras tillgängligt även som pdf-filer, i A4-format.

6.

Därefter läggs även det återstående materialet ut, som både html-dokument och pdf-filer

7.

En särskild webbsida – http://vitbok.wordpress.com – ger möjligheter att lämna kommentarer kring de olika kapitlen.

8.

Målsättningen är  att under våren även kunna få en upplaga av vitboken  att gå i tryck. Särskilt angeläget nu under detta valår!

Allt ekonomiskt stöd välkomnas således: postgiro 80 73 30-6.

Skulle det visa sig att otillräckligt med bidrag inkommer för att gå iland med en tryckning av hela vitboken kommer i varje fall efterskriften att tryckas upp och distribueras.

Varje bidrag ska komma till nytta för relevant kunskapsspridning och opinionsbildning mot det pågående megavansinnet.

Lördagsgodis 9

Här kommer den första filmen i en serie på fyra, om våldet i det svenska samhället.

Denna första del ligger kvar på Youtube, medan de efterföljande tre delarna togs bort efter krav från SVT. ”Upphovsrätt”, du vet…

Delarna 2-4 finns dock  på Daily-Motion.