• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Länspolismästare


I denna bloggtext  finns tre bilder med anknytning till Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm. En av dem är inte ett montage – gissa vilken!

Från SR:s webbsida den 16/2 -10:

”Nio av tio ärenden låg orörda i ett år

Stockholmspolisen får i dag hård kritik av Justitieombudsmannen JO i en granskning av bedrägeriutredningar. I nio av tio granskade ärenden hade polisen efter ett år inte gjort någonting.”

”I granskningen gick JO igenom fler än 1.100 bedrägeriärenden, och konstaterar brister i så gott som varje utredning. Men det är inte första gången polisens utredningar får kritik. JO har i olika granskningar under flera år pekat på brister …. Nu ifrågasätter Mats Melin polisens och politikernas prioritering. Han menar att satsningen på fler synliga poliser ute på gatorna inte får ske på bekostnad av arbetet med att utreda brott.”
”- Det är länspolismästaren som har de resurserna och måste prioritera mellan verksamheterna. Därför ser jag till att försöka jaga på länspolismästaren en del.”

En förklaring till att så många ärenden blir liggande utan åtgärd är att antalet brott har ökat, sägs det.

Varför, kan undra! Vad beror detta på?

Och hur stämmer detta med en del BRÅ-rapporter om att brottsligheten skulle ligga på en konstant nivå?

(”Aina” är turkiska och betyder ungefär ”polis, polis, potatisgris”)