• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kurskamrater?

Stöpta i samma pk-form verkar de vara – Katri Linna på DO och Klara Hradilova Selin på BRÅ.

År 2006 uttalade sig Katri Linna så här, enligt TV4-webben:

”Efter framgångarna i valet har Sverigedemokraterna för första gången kallat alla sina förtroendevalda till kommunkonferens. Men Nyheternas granskning visar att partiet redan börjat driva motståndet mot invandringen på flera håll i landet.Enligt ombudsmannen mot etnisk diskriminering strider flera av förslagen mot grundlagen.

Med anledning av detta skrev jag till DO och frågade:
”Vilka förslag från SD handlar det här om, förslag som inte är förenliga med vår grundlag?”

Det kom ett automatsvar, om att mejlet kommit fram.

Men inget svar i sak.

Hösten 2009 skrev Klara Hradilova Selin i ett svar till Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna:

”Som jag tidigare sade finns det så vitt jag vet inga belägg inom den etablerade forskningen för att muslimer skulle vara särskilt våldtäktsbenägna. Och ett av flera skäl är kanske just att sådana studier inte bedrivs, inte minst för att det strider mot den svenska grundlagen.

Inte ens om det vore tillåtet tror jag att det skulle vara relevant…”

Jag skrev till henne om detta, vad hon mer exakt menade. Det blev ett undvikande svar från en av hennes medarbetare.

Själv svarade hon inte.

Vad som sedan framkommit beträffande Klara Hradilova Selin är att hon är så långt ifrån ”opartisk” som en ”forskare” i Sverige bara kan bli (vilket inte vill säga litet!)

Ur ”Politiskt Inkorrekt” den 25/1 -10:

”’Opartisk expert’ var uttalad SD-hatare”

”Nu visar det sig … att den ‘opartiska’ Klara Hradilova Selin på BRÅ inte har riktigt rent mjöl i påsen. Hon är nämligen Facebook-fan till Zana Hussan, skaparen av gruppen ‘Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack’ och tillika medlem av denna grupp.

Här sitter alltså en ‘expert’ och skall uttala sig å BRÅ:s vägnar och göra det utifrån ett opartiskt perspektiv, samtidigt som hon har en klar politisk agenda…”

Den fråga som uppstår blir ju:

är även Katri Linna en Facebook-fan till Zana Hussan?