• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

OS-nytt


Det ska hållas ett nytt vinter-OS nu, i Vancouver på den kanadensiska västkusten.

TV försummar i sammanhanget inte att framhålla vilket mångkulturellt föregångssamhälle Kanada är, hur väl integrationen där har lyckats.

Då finns förhållanden som förtjänar att påpekas.

Det handlar om ett urval i två avseenden:

Urval 1

För det första styr Kanada vilka utlänningar som får invandra till landet, genom ett poängsystem. Där spelar det roll vilken utbildning och vilka yrkeskunskaper som utlänningarna har, vilket naturligtvis borgar för att de kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. Någon bidragsinvandring av svensk modell är det uppenbarligen inte fråga om.

Urval 2

För det andra – i varje fall om vi tala om Vancouver – är det huvudsakligen fråga om en ostasiatisk invandring, av kineser.

Det räcker ju med att jämföra länder – å ena sidan Kina och Japan, å andra sidan Västasien och Afrika – för att se kontrasterna i hur man lyckats i ekonomisk utveckling. Denna skillnad återspeglar sig hos de populationer som emigrerar från dessa områden.

Vi kan också jämföra svensk brottsstatistik, senast den som redovisades i en BRÅ-skrift år 2005, för att se hur invandrare från Ost- och Sydasien är underrepresenterade i brottslighet, medan invandrare från arabländer är kraftigt överrepresenterade.

Rapporten bekräftade vad som framkommit i en motsvarande BRÅ-skrift nio år tidigare.

Det är m.a.o. skillnad på invandring och invandring.

Alla människor må vara lika mycket värda, men alla människor är inte likadana, har inte samma värderingar.

Inför OS kan för övrigt konstateras att i en gren kommer Sverige med säkerhet att knipa medalj och hamna på prispallen.

Förmodligen blir det guld.

Den gren jag här talar om är skidor – utförsåkning.