• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

I en glaskupa

Vilken kontrast mellan den svenska socialdemokratin i mitten av 1900-talet, där Gunnar Sträng var finansminister, och dagens socialdemokrati!

Dagens (s) har blivit en del av  7-klövern, med ”säkerhetsavstånd” till verkligheten. De sitter som inneslutna i en glaskupa.


Ett exempel på den saken är nedanstående e-post-svar från (s)-kansliet i riksdagen, till en medborgare med undringar kring den förda invandringspolitiken:

”Hej!
För oss är det en självklarhet att ge skydd åt de människor som tvingas fly undan krig eller förföljelse. Det handlar om solidaritet och humanitet.

Men det handlar också om folkrätt. Sverige har tillsammans med ett hundratal andra länder skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det innebär till exempel att Sverige måste pröva varje ansökan om uppehållstillstånd och i enlighet med konventionen ge de personer som är flyktingar uppehållstillstånd.

Det är också en självklarhet för oss socialdemokrater att låta familjemedlemmar som har splittrats på grund av olika skäl återförenas. Därför har även nära anhöriga till flyktingar rätt att få uppehållstillstånd.

Vi anser att alla människor är lika värda med samma rättigheter och skyldigheter. Det spelar ingen roll om du är ung, gammal, vit, brun, kvinna eller man. Det handlar om uppväxtvillkor, utbildning, ekonomisk standard och om isolering och ensamhet. Många invandrade blir inte accepterade, de blir inte likvärdigt behandlade och de diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. Det får konsekvenser för varje människa.

Invandrade människor har precis samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som lever i Sverige. Alla är vi olika som människor och det gäller att vi ser och tar till vara värdet i olikheterna.

Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna
Brevsvar”

Blev du övertygad?

KORT ARGUMENTANALYS:

1. ”För oss är det en självklarhet att ge skydd åt de människor som tvingas fly undan krig eller förföljelse.”

Hur många av de utlänningar som fått PUT i Sverige under de senaste 20 år har fått stanna pga konstaterade skyddsbehov? I verkligheten handlar det om välståndssökare. Efter att fått sitt PUT och säkrat en navelsträng av svenska bidrag reser ju många snart tillbaka, ”på semester”, till det land de ”flytt” från.

Det måste närmast betraktas som en bedrift att ännu idag kunna sväva i okunnighet om detta gigantiska bedrägeri!

2. Det handlar om solidaritet och humanitet.”

Kan solidaritet vara en helt enkelriktad historia? Vad ger dessa utlänningar oss tillbaka?

Nyligen var det en muslim som vägrade skaka hand med en svensk kvinna och utverkade skadestånd på 60.000 kronor, som svenska skattebetalare får stå för.

Och hur många svenska kvinnor har fått smaka på muslimska mäns ”humanitet”? Senaste nytt är en kurd (”ensamkommande flyktingbarn”?) som svårt misshandlade, kanske dödade, en ung svenska – f.d. ”flickvän” (ibland är det farligt att bli flickvän!).

3. ”Sverige måste pröva varje ansökan om uppehållstillstånd och i enlighet med konventionen ge de personer som är flyktingar uppehållstillstånd.”

Nej, Sverige är inte skyldigt att pröva de 95% av fallen där man vägrar uppvisa id-handlingar. Sverige gör det ändå, pga korkade politiker.

4. ”Det är också en självklarhet för oss socialdemokrater att låta familjemedlemmar som har splittrats på grund av olika skäl återförenas. Därför har även nära anhöriga till flyktingar rätt att få uppehållstillstånd.”

Om detta kan sägas två saker:

a) Verkligt släktskap kontrolleras inte, eftersom våra politiker anser att sådant kan vara ”integritetskränkande”.

b) Återförening bör kunna ske i hemlandet, i de många fall där det visat sig saknas skyddsbehov.

Varför vill inte 7-klövern det?

5. ”Vi anser att alla människor är lika värda med samma rättigheter och skyldigheter. ”

Om ni verkligen anser detta, då svarar era handlingar dåligt mot era ord. Ni har gjort etniska svenskar till en andra klassens medborgare i Sverige. För utlänningar gäller mycket rättigheter men få skyldigheter – för svenskar gäller det omvända.

6. ”Många invandrade blir inte accepterade, de blir inte likvärdigt behandlade och de diskrimineras ofta på arbetsmarknaden.”

Detta är vad man sagt sig uppleva, men det har varit enskilda individers subjektiva utsagor, utan belägg. En rapport från Svenskt Näringsliv år 2007 ger statistik som visar på motsatsen.

Den diskriminering hos Arbetsförmedlingen som förekommer i verkligheten är att etniska svenskar kommer i andra hand. ”Muhammed ska ha jobbet”, som Mona Salin förklarat.

7. ”Invandrade människor har precis samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som lever i Sverige. ”

Inte alls. Detta stämmer inte!

I Sverige år 2010 är vissa ”mer jämlika än andra” – precis som i Orwells roman ”Djurfarmen”.

• Utlänningar får introduktionsersättningar och ÄFS som överstiger vad många svenska pensionärer får. De har gjorts till ett skatte- och avgiftsbefriat frälse.

• Och vilka kan i Sverige få känna sig ”kränkta”? Det är ett politiskt privilegium för muslimer.

Är detta (s)-svar uttryck för ett medvetet ljugande eller  för okunskap?

En välvillig tolkning blir  att man bara omedvetet far med osanningar.

Men om man är riksdagens största parti, med anspråk på att åter få leda landet i regeringsställning, om man skriver till intresserade medborgare och utger sig för att ha besked att ge – har man då inte en skyldighet att sätta sig in i det mest elementära om det ämne man skriver?!

Det faktum att Mona Sahlin beklagat sig över att Jimmie Åkesson och SD kommer med ”siffror och statistik” tyder ju på att ljugandet från dagens (s) är satt i system.


Vad är detta?
Jo, det är en spade.
Låt oss träna på att kalla den så.