• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Anpassning

Så här kunde det låta förr – ur utlänningslagen från 1954:

”Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han

1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.

2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.

3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.

4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här.”

Efter riksdagsbeslutet 1975 om ”Valfrihet, jämlikhet, samverkan” och de tidningsdebatter som föregick detta har det skett en radikal opinionskantring.

• Mycket snart blev ett begrepp som ”assimilering” så negativt laddat, att det blev oanvändbart. För invandrare gällde istället ”integration”, dvs de skulle inte bli svenskar men ändå bli del av det svenska samhället.

•• Nästa steg blev betonandet att integrationen var ”en ömsesidig process”, där även svenskar måste bemöda sig.

••• Margareta Wadsteins utredning ”Räkna med mångfald” (SOU 1997:174): ”Utredningen har strävat efter att vända på perspektivet, att utgå från att också majoritetsbefolkningen behöver ändra sitt handlande och inte bara eller ens främst att olika etniska minoriteter skall anpassa sig.”

•••• Innan invandringsminister Leif Blomberg avled hann han fälla ett uttalande om att det ”framförallt är svenskar” som behöver integreras i det nya, mångkulturella samhället.

De konkreta exemplen har blivit många, på hur svenskar måste ställa om sig och anpassa sig till de nya omständigheterna.

Temat här blir säkerhetsstrategier.

Ambulanspersonal har flera gånger blivit angripna under sin yrkesutövning. Utvecklingen har lett till att ambulanspersonalen utrustas med skyddsväst.

Aftonbladet:

”Ambulanspersonalen i Göteborg har utrustats med skottsäker väst. Handskar som klarar knivhugg och överfallslarm står också på listan, uppger Ekot”.

• För brandmännens del har det blivit aktuellt både med skyddsglasögon och specialglas på fodonen.

Från SR-ekots webbsida den 19/9 -09:

”Den senaste tidens händelser med hot och våld mot brandmän har nu lett till att fackförbundet Kommunal kräver att en rad åtgärder genomförs, bland annat installation av övervakningskameror i samtliga räddningsfordon.”

Polisen ska nu utrustas med särskilda skyddsglasögon, efter ett flertal beskjutningar med grön laser, där polismän fått ögonskador.

Trafikinspektörer har också fått smaka på ”mångkulturen”.

Ur tidningsartikel i Skåne den 2/2 -03:

”Alla körkortsprov är tills vidare stoppade i Landskrona. Orsaken är att en 23-årig man som i torsdags missade uppkörningen för fjärde gången slog den 28-årige trafikinspektören blodig.”

Vägverkets GD uttalar sig också om situationen:

”- En möjlighet att komma till rätta med problemet är att resultatet meddelas när fler människor finns på plats.

– Vi funderar också på larmknappar i bilarna. Men samtidigt bör man vara medveten om att de här hoten är väldigt koncentrerade till större städer och att förändringarna bör sättas in där.”

Kyrkogårdspersonal utgör inget undantag.

Ur Sydsvenskan den 21/9 -09:

”Efter rån och hot måste personalen på Östra kyrkogården arbeta i par – med personlarm.

Vi rekommenderar ingen att gå hit ensam på helgerna, säger kyrkogårdschefen …”

• Personer på gator

I Stockholm hade offren för gatuvåld redan i början av 1990-talet blivit så många, att sjukvårdspersonal talade om ”en ny folksjukdom”. Och man gav ett ”säkerhetstips”: ”svara inte obstinat på tilltal”.

• Svenska ungdomar

I Malmöregionen – där svenska ungdomar ofta rånas och misshandlas av invandrargäng – har råden från polisen varit mer långtgående: ”Håll barnen inomhus så blir de ej skadade”.

VLT den 9/12 -02:

”En eller flera rånarligor härjar i Västerås. Offren är oftast ensamma och utsatta, och under knivhot tvingas de lämna i från sig mobiltelefoner och plånböcker. Ligan drar sig inte för att använda våld – i förra veckan knivskars en ung man svårt vid ett rånöverfall.”

”Ligan ger sig gärna på ensamma ungdomar som rör sig vid ensliga platser.
– Oftast har rånen skett där det inte har varit så mycket folk, vid en gångbana, cykelväg eller en cykeltunnel
. Jag vill uppmana folk att inte gå ensamma på sådana här ställen, särskilt inte nattetid.”

”…många lämnat likartade berättelser, bland annat att gärningsmännen ska tala svenska med brytning.”

Ur GP den 10/10 -03:

”Tre elever på Hovåsskolan rånades på sina mopeder av maskerade ynglingar på fredagsmorgonen. Det är femte rånet sedan torsdagen. Eleverna uppmanas nu att lämna mopederna hemma.”

Ung invandrare från Göteborgsförort, i norsk TV 2009: ”Polisen ska inte komma hit och bestämma – här är det vi som bestämmer!”

Ung svensk i samma program: ”Man undviker att gå ut på kvällen, försöker uträtta sina ärenden medan det är ljust.”

Blondhet kan bland unga invandrare förknippas inte bara med svenskhet, utan även med rasism.  Risken att i invandrartäta miljöer bli trakasserad kan därför bli särskilt hög för blonda svenskar och svenskor. Det förekommer således att svenska pojkar och flickor i vissa områden färgar håret brunt eller svart för att minska sin utsatthet.

Matbutikskunder

När oxfilé visat sig försvinna från butikerna utan att ha stämplats in för betalning i kassan har många handlare funnit för gott att gömma oxfiléerna bakom disken och bara ta fram på uttrycklig begäran av kund.

Bankkunder

På bankkontoren kan man läsa anslag om att man sänkt maxbeloppet för kontantuttag till 15.000 kronor, pga rånrisken!

När bankerna höjt sin säkerhet har istället värdetransporter drabbats. När säkerheten höjs även där blir istället butiksrånen vanligare.

• Butikskunder

Då drar man slutsatsen att kontanthanteringen där ska minskas, genom övergång till kortbetalningar.

Varpå istället förfalskningar och kortbedrägerier ökar.

• Busstrafikanter

Från SVT-webben den 17/11 -09:

”Fortsatt kontantstopp på bussarna

Det blir fortsatt stopp för kontanthantering på Malmös stadsbussar under kvälls- och nattetid. Det beslutades vid ett möte idag.”

”Det innebär inte att passagerarna får åka gratis. Istället krävs att man har antingen ett Jojo-kort, ett gammalt rabatt- eller periodkort eller en biljett i mobiltelefonen.”

Bakgrunden till beslutet är de många rånen mot bussförare i Malmöområdet.

Och dessa samhällsförändringar har genomdrivits i godhetens namn.