• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svensk polis

Svensk polis har i mer än ett avseende svåra, för att inte säga omöjliga. uppdrag.

1. RESURSER och BEHOV

Resurserna är ju begränsade, vårs skattemedel ska som bekant räcka till mycket. Samtidigt växer behoven.

I Expressen den 31/1 -10 skriver Anna Dahlberg om hur en mordhotad somalier blir utan personligt skydd dygnet runt, vilket han egentligen skulle behöva ha.

Under rubriken ”SKYDDSLÖS I SVERIGE” skrev hon:

”25-årige Kadafi Hussein från Rinkeby… är hiphopartisten och ungdomsledaren som har tagit upp kampen mot den somaliska extremistgruppen al-Shabab.Sedan dess har hans insatser rönt internationell uppmärksamhet. I söndags intervjuades han i en artikel i New York Times och fler medier står på kö. Samtidigt har det personliga priset blivit allt högre.Samma dag som artikeln publicerades blev han mordhotad över telefon. En person som sade sig företräda al-Shabab förklarade att Kadafi är en förrädare och att alla muslimer därför har rätt att döda honom. Det kommer att ske när som helst, la rösten till.””Men trots denna allvarliga hotbild har han fortfarande inte erbjudits någon hjälp av polisen. …Hur är detta möjligt? Här har vi en person som gör precis det som det demokratiska samhället efterlyser. En person som vågar bryta tystnaden och utmana extremismen.”

Det är ingen tvekan om att Kadafi Hussein förtjänar både sympati och respekt, solidaritet och stöd, men det finns en sida av saken som Expressen-artikeln lämnar därhän.

• Att politiskt våld av den typ som hotar Hussein inte hotar fler personer i Sverige beror på att inte fler har utmanat islamska fundamentalister. ”Islamofob” kan f.ö. den svensk som anför kritik få sig påklistrat… Många är de muslimer som ligger lågt av rädsla för obehagligheter.

• Mångkulturen har även medfört att ett stort antal kvinnor blivit i behov av skydd mot hedersvåld eller från män som inte klarar jämställdhet.

Grundproblemet är ju importen av dessa våldsbenägna hedersfigurer.

Senaste nytt på den fronten är att Migverkets Dan Eliasson hämtar hit ytterligare flera hundra somalier till Sverige, vilket snart kan ha utvidgat rekryteringsbasen för al-Shabab.

Lika mycket som det handlar om att ge polisen tillräckliga resurser gäller det att minska problemens omfattning. Det finns inga möjligheter för polisen att ge personligt skydd åt ett stort antal medborgare. Problemets kärna att det som genererar hoten och otryggheten.

2. PRIORITERINGAR och POLITISK KORREKTHET

Polisen uppdrag är rimligen att förebygga brott och att gripa brottslingar. Redan för att kunna skydda Kadafi Hussein gäller det då att kunna ringa in riskpersoner. Ändamålsenligt blir då att titta efter personer med somaliskt utseende, inte blonda och blåögda svenskar. Allt annat vore slöseri med tid och knappa resurser.

Detta är dock inte okontroversiellt.

När det gäller knarkhandel har ju de flesta langare utländsk bakgrund. Föga överraskande blir det då främst sådana personer som därvid grips. Den i media reflexmässigt anlitade ”kriminologen” Jerzy Sarnecki angriper då polisen, hävdande att polisen främst försöker sätta dit personer med utländskt utseende.

I BLÅSVÄDER hamnade tydligen rikskrimchefen Therese Mattsson, efter dessa uttalanden:

”Vi har levt ett ganska skyddat liv en bit från allfarvägarna. Vidare har vi en kultur som bygger på gemensamma värderingar om att ta hand om sin nästa, värna om de svaga och respektera allas integritet.”

”Migrationen innebär att vi får influenser från andra kulturer med andra värdegrunder. […] De kommer ofta från samhällen som kollapsat och där lag och ordning är ett passerat stadium. Där mord, tortyr, våldtäkt, rån, stöld och övergrepp blivit en naturlig vardag”.

För detta blev hon angripen av Ülkü Holago, kolumnist i Svenska Dagbladet, den 22/4 -08

”Jag hoppades någonstans att klassandet av goda egenskaper som specifika för svenskar var ett passerat stadium. Att vi i vårt globaliserade informationssamhälle slutat tänka på ‘kultur’, och vad som är ‘naturligt’, som något givet och oföränderligt.Jag levde i villfarelsen att de mest uppenbara uttrycken för så kallat vi och dom-tänkande sjöng på sista versen. Men i Therese Mattssons ‘vi’ ­ingår inte ‘invandraren’, varken som offer för kriminalitet eller som fullvärdig del av samhället.

Sverige får inte bli en fristad för grov organiserad brottslighet, lyder Therese Mattssons stridsrop. Det ska lösas genom att ‘punktmarkera, ­bevaka och irritera’. Nu har du irriterat mig, Therese Mattsson.”

Goda egenskaper får alltså inte förknippas med svenskhet.

• Alla människor är lika mycket värda.

• Det görs liktydigt med att alla folk är likadana eller att alla kulturer är lika mycket värda.