• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kostsam INAVEL

När det gäller vargar är inte inavel bara ett problem.
Det är också ett problem som öppet erkänns.
Och man diskuterar lösningar.


När det gäller vissa invandrargrupper är inavel också ett problem.
Däremot är det kontroversiellt att erkänna problemet.
Och definitivt försöker man inte åtgärda problemet.


Kusinäktenskap är vanligt förekommande bland invandrare från vissa muslimska länder. Det är framförallt turkar, pakistanier, assyrier och kurder som gifter sig inom den egna släkten

Barnalstring i sådana äktenskap leder till mer än dubbelt så hög risk att barn föds med olika typer av handikapp. Det rör sig om sjukdomar som hörselskador, synhandikapp, blodsjukdomar och mental efterblivenhet.

Det är en inavel som kostar det svenska samhället stora belopp!

I Aftenposten, oktober -03, varnar Hege Storhaug, ledare för människorättsorganisationen Human Rights Service i Norge.

Hon berättar, när det gäller pakistanier i England:

Drygt 40 procent i första generationen är gift med en kusin. I andra generationen ca 70 procent!”

Hon drar slutsatsen att det inom denna äktenskapsform finns starka tvångselement:

”Utmärkande för dessa äktenskap är låg ålder hos bruden (indikerar tvång) och låg utbildning (om någon), hög nativitet. Vidare genomgående låg utbildning för barnen, på grund av dålig ekonomi och/eller önskan att avskärma barnen från andra grupper, extra stark könssegregering, dyrkan av oskulds-idealet. Sammanlagt en mycket inåtvänd orientering.

I Norge är ca 50 procent i första generationen pakistanier gift med en kusin. För andra generationen föreligger inte data. Men erfarenhet och sannolikhet antyder en ökning till ca 60 procent.”

Avslutningsvis refererar Storhaug vad en kvinna i organisationen Human Rights Service sagt:

”Det är tal med två tungor. De (invandrarmän) hävdar å ena sidan att de är utestängda från arbets- och bostadsmarknaden, samtidigt som de vägrar oss (kvinnorna) att arbeta och stänger in oss i bostäderna.”

Ur Jyllands-Posten den 22/10 -03:

”Medan två-tre procent av alla nyfödda föds med medfödda sjukdomar eller missbildningar sker det för fem-sju procent av barnen i äktenskap mellan närbesläktade par, typiskt kusinäktenskap. ”

En undersökning i Köpenhamns Amt 1999 visade att 117 av 448 retarderade barn hade en annan etnisk bakgrund än dansk. Det motsvarar 26 procent – alltså en kraftig överrepresentation.På motsvarande sätt utgör barn från etniska minoriteter knappt 30 procent av alla 0-6-åringar som får hörapparat på Bispebjerg Hospital.”

Redan för ett decennium sedan var problemet känt, även i Sverige.

Ur tidningen VI den 24/6 1999:

Invandrarbarnen är klart överrepresenterade bland de svårt handikappade barnen. Det visar undersökningar från specialskolor i flera europeiska länder. En huvudorsak tros vara att det inom flera invandrargrupper är vanligt med giftermål mellan nära släktingar.”

I Sverige har under senare år antalet invandrarbarn med svåra handikapp ökat oroväckande snabbt, rapporterar tidningen. Enligt Denho Özmen, en assyrier som arbetade som konsulent vid Statens Institut för handikappfrågor i skolan, var huvudorsaken förekomsten av äktenskap inom familjen i vissa invandrargrupper.

”Camilla Stoltenberg är en norsk genetiker. Hon har i en doktorsavhandling från 1998 visat att risken att få missbildade och handikappade barn är dubbelt så stor om föräldrarna är nära släkt med varandra.”

I Danmark ringde journalisten Line Vaaben Juhl runt till landets specialskolor och fick veta att 40 procent av barnen vid dessa skolor har invandrarbakgrund. Antalet invandrare i relation till den danska befolkningen är bara 7-8 procent.

Problemen finns alltså även i Sverige:

”En undersökning våren 1997 i Malmö särskolor (för utvecklingsstörda barn) konstaterade att 46 procent av eleverna hade invandrar- och flyktingbakgrund.

I hela Sverige går drygt 6 000 barn i särskola. Färsk statistik slår fast att mellan 30 och 40 procent av dessa barn har utländska föräldrar. På landets dövskolor är det likadant. Närmare 40 procent av eleverna vid Manilla, en skola för hörselskadade i Stockholm, är invandrare.

Vid Östervångsskolan i Lund har 30 procent invandrarbakgrund.- 1992 hade vi 70 elever, varav 3-4 elever hade utländskt ursprung. Idag har vi 103 elever och 30 elever har utländska föräldrar. Det betyder att invandrarbarnen svarat för hela ökningen under 90-talet och det är mycket oroande, säger skolans rektor…”

I Botkyrka bor många assyrier och turkar. Av tradition är äktenskap inom släkten där vanligt förekommande. Botkyrka har relativt sett 50 procent fler handikappade barn än i landet i övrigt.

”Etniska turkar i Sverige kommer i stor utsträckning från en liten landsortsstad som heter Kulu. Många i den gruppen har släktband med varandra.

– En undersökning skulle visa att antalet handikappade barn i den här gruppen som härstammar från Kulu är ovanligt högt, berättar en turkisk man, som själv kommer från byn.”

Kostnaderna för personliga assistenter har ökat explosionsartat i Sverige. Från 4 miljarder år 1994 handlar det nu om cirka 20 miljarder kronor.

Kusinäktenskap är lagliga i Sverige, men knappast barnäktenskap eller tvångsgifte.

14 svar

 1. Lika skrammande som klargorande nar Milld levererar. Man vagar snart inte besoka bloggen, strutsmentaliteten kanns som den enda ratta, suck..

 2. Man får inte prata högt om inavlade främlingar, men gärna och med fördel om lågutbildade Sverigedemokrater.

  • så sant de är media inte sena med att påpeka, Det är ungefär som att gillar man inte de mångkuturella projektet så är man mindre vetande. vill media i alla fall få de till

 3. Att jämföra vargjakt med mänsklig social/biologisk ”inavel” lgger helt utanför min horisont. Ska vi likt 30-talets rasbiologi, se till att skjuta
  av utvalda medborgare som kan vara ”degenererande”.

  Att bedriva kritik mot invandringen, och hålla den svenska ”rasen” ren (läs:inavlad) skulle m.a.o tala för en bristande logik . Det vore i så fall önskvärt med ännu mer invandring, eftersom vår biologiska mångfald skulle skydda oss för inavel.

 4. Svar till Örnen.

  Det står inget om att man skulle skjuta degenererade invandrare utan att man bör upplysa dessa invandrare hur farligt det är med kusinäktensskap och som kan drabba deras barn.

  Det är väl inte rimligt att sätta barn till världen som riskerar att drabbas av svåra genetiska sjukdomar. Jag anser det vara omänskligt.

  Därför bör invandrare som vill skicka efter en kusin från hemlandet för att gifta sig med upplysas om dessa faror, vilket jag förmodar att våra myndigheter underlåter att göra. Allt för att dessa invandrare inte skall känna sig ”kränkta”.

  Då offrar man hellre ofödda barn som kanske får ett eländigt liv.

 5. Örnen försöker missförstå mig – inget bra sätt att föra en debatt!

  Jag pekar på ett allvarligt problem och vad är mitt förslag till lösning?

  Med en konstruktiv ansats – dvs en ärlig vilja att göra något åt detta problem – kan man hamna i följande:

  a) att både barnäktenskap. tvångsgifte och kusinäktenskap förbjuds
  b) att sådana äktenskap inte erkäns om de ingåtts utomlands
  c) att anhöriginvandringen överhuvudtaget stramas åt, särskilt från muslimska länder.

  Innan något av dessa åtgrder vidtas bör svenska myndigheter åtminstone informera berörda invandrargrupper, på ett konsekvent sätt, om farorna med kusinäktenskap.

 6. Bra att skjuta av lite varg, för att minska risken för inavel. Jag försökte göra en jämförelse genom att använda samma logik på invandrade kulturer där kusingifte förekommer. Inte att de ska skjutas förstås! Jag är motståndare till en stor del av anhöriginvandringen, men de som redan finns här och har PUT eller medborgarskap ska som Elisabethlovens mycket kloka inlägg föreslår, ges massiv information om farorna med mänsklig inavel.

  Tyvärr kan vi inte ge vargarna samma undervisning eftersom de inte förstår svenska.

  Janne, dina tre förslag på åtgärder ställer jag mig helt bakom.

  Nej Janne, jag försöker inte missförstå dig, jag missförstod postningen alldeles på riktigt! Detta förklarar innehållet i mitt första inlägg, som blev en aning ”bort i tok”.

 7. OK. Jag är en närmast fanatisk moståndare till våld, och har så alltid varit.
  Det vill jag ska vara allmänt känt.

 8. […] – Jaan Miild om Inaveln i vargstammen som diskuteras flitigt i Sverige och inaveln bland våra invan… Självklart är det så som det Danska Polisförbundet och artikelförfattaren på Fria Tider Widar Nord samt Jan Miild säger. […]

 9. […] Om intelligens mm har jag tidigare skrivit här, här, här och här.  […]

 10. […] – Jan Miild om Inaveln i vargstammen som diskuteras flitigt i Sverige och inaveln bland våra invand… Självklart är det så som det Danska Polisförbundet och artikelförfattaren på Fria Tider Widar Nord samt Jan Miild säger. […]

 11. […] – Jan Milld om Inaveln i vargstammen som diskuteras flitigt i Sverige och inaveln bland våra invand… […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: