2014 – ett rymdäventyr

armalare

rymdfararen

sskattmuppspark

muppsparken


 Från Thoralf Alfssons blogg:

Skärmavbild 2014-10-12 kl. 14.56.18

Några ”PUNCH-LINER”

Adolf Hitler Saluting, 1934

Känner du till Godwins lag?

Just i onsdags blev jag påmind om den av en läsare, och det passar faktiskt bra – det var samma dag som vår nye statsminister hade debattpremiär i riksdagen.

Godwins lag beskrivs i Wikipedia så här:

”Godwins lag handlar om fenomenet att diskussionstrådar… oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister. … Lagen formulerades av Mike Godwin år 1990:

…’I takt med att en Usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett’. Att sannolikheten går mot ett betyder att det förr eller senare kommer att ske. Anspelningar på lagen syftar på att vidare diskussion kommer att vara lönlös, och den som liknar sin åsiktsmotståndare vid nazister kan anses ha förlorat diskussionen.”

hakkors1

Stefan Löfven gav direkt prov på Godwins lag, när han i riksdagen talade om Sverigedemokraterna. Som motivering till att han som statsminister inte talar med företrädare för SD anförde han att det på 1990-talet skulle ha förekommit hakkors i SD-demonstrationer.

Jag vet att SVT och/eller TV4 haft ”dokumentärer” om Sverigedemokraternas historia, med filmbilder på sådant – men det var inklippt från andra organisationers evenemang.

Själv har jag aldrig sett vare sig rörliga bilder eller stillbilder från någon SD-demonstration, där hakkors förekommit. Om sådana funnits att tillgå, skulle då inte dessa ha fångats upp av Expo och manglats ut i Expressen, åtskilliga gånger?

hakkors2

Jimmie Åkesson lät aningen tafatt i sitt svar till Löfven. Han förnekade inte att hakkors skulle ha förekommit i SD-demonstrationer – hur tolka det?

- Vet han där något som jag inte vet?

- Eller har han själv gått på pk-propagandan, gjort en lögnaktig verklighetsbild till sin egen?

Ovedersägligt är att det i SD:s periferi funnits en del hönshjärnor. Ett exempel är Tina Hallgren-Bengtsson i Höör, som 1996 vid ett tillfälle skrudade sig i full nazi-mundering på ett slags partaj. Hon var då inte längre SD-medlem, men hade året innan funnits i partiledningen.

Denna maskeradincident i Höör var väl töntig, men i sak ganska så harmlös. Betydligt värre är om man gör sig skyldig till misshandel av en annan människa och där är det ju sverigedemokraternas motståndare som utmärkt sig!  Våldet mot sverigedemokrater har hela tiden bagatelliserats i media och av politiker i ansvarig ställning.

jl2_copy

En del fläckar finns kanske också på SD, från dess första år, men varför mäts det med så olika mått?

Olika f.d. nazister blir förlåtna, ja till och med hyllade och kanske försedda med generösa projektbidrag om de lämnar sin tidigare bana för att istället bli politiskt korrekta. Skulle de däremot gå över till att bli  fredligt arbetande invandringskritiker med ett lagom-perspektiv, då gäller inte detta.

lagom

PROBLEMET i sammanhanget är alltså inte någon nazism – verklig eller bara orättvist pådyvlad – problemet är invandringskritiken. Så har det varit ända sedan första början.

webbsidan för ”Exit” framgår att det är bort från ”nationella rörelser” som individer ska räddas.


Här finns alltså en falskhet, men för att kunna fullfölja mitt resonemang måste jag nu bortse från denna. Här förutsätter jag mig ha med ärliga människor att göra – människor som verkligen vill Sveriges bästa och därför också önskar en väl fungerande demokrati.

Det sakligt ändamålsenliga blir då att hos andra individer/partier

a) se till rörelseriktningen

b) uppmuntra till bra ställningstaganden

c) ta fasta på även positiva moment och

d) söka efter gemensamma utgångspunkter.

sdsippa

Ingen kan rimligen hävda att Sverigedemokraterna idag är samma parti som för 15-20 år sedan.

Ingen kan rimligen hävda att något av riksdagens åtta partier är nazistiskt (däremot måste det demokratiska sinnelaget ifrågasättas hos i varje fall  Vänsterpartiet).

Då är jag  framme vid en första ”punch-line”.

Sverigedemokraterna har här missat att mejsla fram en alternativ grundsyn till den politiskt korrekta. Istället accepterar man tidskriften Expos förutsättningar, med etiketteringar och kopplingar, beröringsskräck och guilt-by-association.

pe

Ett helt konkret exempel är det Patrik Ehn skriver i Nationell Idag nr 38/2014:

”Sverigedemokraternas partimedlemmar är i bedrövande hög grad politiskt och ideologiskt oskolade, och ju kortare en person varit SD-medlem desto hopplösare är ofta fallet. Sverigedemokraternas medlemmar måste helt enkelt skolas och bildas, men partiet har inte haft tid och intresse att göra det.

2004 höll jag i en grundkurs för sverigedemokrater som folkbildaren och dåvarande partisekreteraren Jan Milld hade tagit fram. 

Därefter har inget hänt förutom att man som SD-medlem hotas av uteslutning om man närvarar på Jan Millds föredrag. Så illa är det.”

SONY DSC

Till bilden hör att jag lämnade Sverigedemokraterna på eget initiativ år 2005, blev inte utesluten. Utträdet skedde inte i någon protest. Tvärtom deklarerade jag min avsikt att fortsätta rösta på partiet, och mana andra till att också göra det.

Efter min SD-tid har jag medverkat i utgivningen av först  SVIC, sedan tabloiderna – en opinionsbildning som SD kunnat dra fördel av.

signal

Vad kan då ligga bakom det faktum att jag tydligen blivit så peststämplad?

• I första hand gäller det förmodligen den kritik som jag framfört kring judisk makt och  ”agendajudars” agerande till förmån för massinvandring och mångkultur.

• Efterhand har jag också fört fram en hel del kritik mot SD:s agerande, eller brist på agerande.

• Möjligen störs man redan av det faktum att jag ägnat mig åt fri opinionsbildning, helt utom partikontroll.  Det kan låta skruvat, men behandlingen av Thoralf Alfsson i Kalmar pekar faktiskt i den riktningen!

Mina åsikter har alltid varit offentliga, de framgår här på bloggen, i filmer och  tidningsartiklar. Alla kan naturligtvis inte hålla med mig om allt. Det gör jag inte ens själv. Jag har befunnit mig i ideologisk utveckling alltsedan 60-talet. Dessutom förändras ju själva verkligheten.

Med andra ord: vad är det i min åsiktsinriktning som ur SD-ledningens horisont är så gravt komprometterande att SD-medlemmar skulle behöva riskera uteslutning om de vistas i samma lokal som jag och lyssnar på vad jag har att säga???

talare

Låt oss ändå för resonemangets skull förutsätta att jag bär på åsikter som alls inte stämmer med SD:s partilinje… här kommer då min stora PUNCH-LINE:

Ska vi inte kunna förutsätta att varje medborgare, inklusive medlemmar i Sverigedemokraterna, har en INTEGRITET?

Dvs att SD-medlemmar är vuxna människor, med egen omdömesförmåga. Så att de kan ges förtroende att lyssna och läsa, ta del av olika fakta och allehanda argument, för att i slutänden själva dra sina slutsatser och bestämma vad de vill tro?

Bokbal

Det enda rimliga, om man ska utesluta medlemmar, måste vara deras eget agerande:

• för de fram åsikter, propagerar de aktivt, för sådant som är oförenligt med partiets politik?

• begår de handlingar som inte kan tolereras?

• visar de lojaliteter åt annat håll än Sverige och svenskarna?

bgtumme


Läs mer

Tabloidarmöte i Göteborg

Journalistik som människojakt

Grundkurs för Sverigedemokrater

Opinionsbildarnas grunder

Politisk korrekthet

Två människosyner

Tabloiderna

SD-röster i Dalarna 2010

SD-röster i Dalarna 2014


Filmer

Tal till SD:s riksårsmöte, del 1: Ros

Tal till SD:s riksårsmöte, del 2: Ris

Så talar en ledare

Russia's Prime Minister Vladimir Putin addresses the parliament at Russian State Duma in Moscow

Vladimir Putin i ett tal inför ryska duman i augusti förra året, 2013:

”I Ryssland, lev som en ryss. Varje minoritet, – oavsett varifrån – om de vill bo, arbeta och äta i Ryssland, ska tala ryska och respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, och att vill leva som muslimer, då råder vi dem att ta sig till en plats där detta är landets lag. 

Ryssland behöver inte muslimska minoriteter. Minoriteter behöver Ryssland, och vi kommer inte att ge dem särskilda privilegier, eller försöka anpassa våra lagar till deras önskemål, oavsett hur högt de skriker ”diskriminering”. 

Vi kommer inte att tolerera brist på respekt för vår ryska kultur. Vi bör lära av Amerikas, Englands, Hollands och Frankrikes självmord, så att vi överlever som nation. Muslimerna tar över dessa länder, men de ska inte ta över Ryssland. De ryska sederna och traditionerna är inte förenliga med bristen på kultur eller de primitiva sätten hos sharialagar och muslimer. 

När detta hedervärda lagstiftande organ står i begrepp att skapa nya lagar, bör ryska nationella intressen sättas i första rummet, beaktande att de muslimska minoriteterna inte är ryssar.”

Kloka ord, eller hur?

Är inte detta vad som borde sägas också av politiska ledare i Sverige?!

svledare

Så sker som bekant inte.

Många utlänningar som kommit till Sverige blir snarare inskolade i svenskfientliga attityder och till att bli kravmaskiner. Sedan förundras man från pk-håll över att integrationen inte lyckas.

PK-receptet blir istället att diskriminera svenskar, att satsa ”mer resurser” på personer med utländsk bakgrund eller att adla asylmissbrukare och islamister till ministrar.

pk-recept


Fria Tider hade i augusti i år en artikel om Vladimir Putin, skriven av amerikanen Pat Buchanan. Denne finner att de av oss i väst som ser oss som konservativa, kan ha en meningsfrände i Putin.

Pat Buchanan skriver bl.a:

Är Vladimir Putin paleokonservativ?

Befinner han sig på vår sida i det pågående kulturkriget om mänsklighetens framtid?

Den frågan framstår förmodligen som hädisk i västerländska kretsar, men ta en titt på vad Putin nyligen sade i ett tal till nationen.

Med tydlig hänvisning till USA deklarerade den ryske presidenten: ’Idag är moraliska och etiska normer under upplösning i många länder’.”

”President Reagan kallade en gång det gamla Sovjetimperiet för ’ondskans mittpunkt i den moderna världen’. President Putin antyder att Barack Obamas USA har gjort sig förtjänt av att bli 2000-talets innehavare av denna titel.

Den ryske presidenten saknar inte argument, med tanke på hur USA har omfamnat saker som fri abort, homosexuella äktenskap, pornografi, promiskuitet och hela det resterande batteriet av värderingar från Hollywood.

Våra far- och morföräldrar skulle inte känna igen sig i det USA vi lever i idag.

pb

Dessutom hävdar Putin att den nya bristen på moral har införts på odemokratisk väg.

’Upplösningen av traditionella värderingar’ i dessa länder, säger han, kommer ’från högsta ort’ och är ’till sin natur odemokratisk eftersom den bygger på abstrakta uppfattningar och går stick i stäv med åsikterna hos majoriteten av befolkningen’.

Har han inte en poäng?

Icke folkvalda domare låg bakom beslutet att erkänna abort och homosexuella handlingar som grundläggande konstitutionella rättigheter. Domare har varit den drivande kraften bakom införandet av samkönade äktenskap.”

”USA avkristnades under 1900-talets andra hälft. Det skedde genom domstolsbeslut och medförde omfattande protester från en stor majoritet av befolkningen, som fortfarande var överväldigande kristen.

Och samkönade äktenskap är verkligen en ’abstrakt’ idé, som saknar rötter i västerländsk historia och tradition.  Var kom den ifrån?

Över hela världen, hävdar Putin, stöder människor Rysslands ’försvar av traditionella värderingar’ från en ’så kallad tolerans’ som är ’könlös och infertil’.

Även om Putins positionering som försvarare av traditionella värderingar har bemötts hånfullt av västerländska medier och kultureliter, så har han inte fel när han hävdar att han talar för stora delar av mänskligheten.”

hbt

Bara 15 länder av 190 erkänner den här sortens giftermål.

I Indien, som är världens största demokrati, har landets högsta domstol upphävt en dom från en lägre instans som förklarade att homosexuella äktenskap var en rättighet. Och parlamentet i detta socialkonservativa land, med över en miljard invånare, förväntas inte ändra lagstiftningen inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle gå emot överrättens beslut.

I det femtiotal nationer som är i huvudsak muslimska – vilket motsvarar en fjärdedel av FN:s generalförsamling och en femtedel av mänskligheten – är homosexuella äktenskap överhuvudtaget inte att tänka på. Och påven Francis har nyligen bekräftat att den katolska synen på ämnet ligger fast för världens en miljard katoliker.

dumatal

Många amerikanska och västerländska medier avfärdar Putin som auktoritär och reaktionär, som ett bakslag för utvecklingen. Men det kan hända att Putin ser framtiden med större skärpa än vad amerikaner gör, som fortfarande sitter fast i ett paradigm från kalla kriget.

Den avgörande kampen under andra halvan av 1900-talet var vertikal, öst kontra väst, medan 2000-talets kamp kan komma att bli horisontell: Konservativa och traditionalister i alla länder som enas mot den militanta sekularismen hos en mångkulturell och transnationell elit.”

”Han strävar efter att omdefiniera ’vi mot dem’ – att klargöra en framtida motsättning i världen där konservativa, traditionalister och nationalister på alla kontinenter och i alla länder reser sig mot den kulturella och ideologiska imperialismen från vad Putin betraktar som ett dekadent väst.

’Vi vill inte inkräkta på någons intressen’, säger Putin, ’eller försöka lära någon hur de ska leva sina liv’. Motståndaren han har identifierat är inte det USA vi växte upp i, utan det USA vi lever i idag, som Putin ser som hedniskt och vildsint progressivt.

Utan att namnge något land angrep Putin ’försöken att genomdriva progressiv samhällsutveckling’ i andra nationer, som har skapat ’förfall, barbari och stor blodsutgjutelse’ – en direkt attack mot de amerikanska insatserna i Afghanistan, Irak, Libyen och Egypten.”

2ledare

Det är inte utan att jag avundas ryssarna att ha en ledare som Vladimir Putin. Eller ungrarna, som har Viktor Orban (till Ungern och Orban hoppas jag kunna återkomma under hösten).


Vad lägger jag här in i begreppet ”ledare”?

Ja, inte att vederbörande ska styra diktatoriskt. Demokratiska fri- och rättigheter ska finnas, politiker måste vara avsättbara och ansvar kunna utkrävas.

Vad jag här lägger in i begreppet ”ledare” är att han/hon har en bestämd vision för samhällsförändring och gör denna tydlig för medborgarna. Idealet är att hela folket engageras för ett gemensamt projekt.


duon

Det var en svår period för Ryssland under hela 90-talet, efter Sovjetunionens kollaps 1991. Samtidigt kunde under denna period ett antal oligarker göra sig enormt förmögna.

Ända fram till 1999 var Boris Jeltsin Rysslands president. När en ersättare skulle finnas för honom medverkade oligarken Boris Berezovsky till att  Vladimir Putin kom i maktposition och blev den som kunde ta över.

Berezovsky hade kanske räknat med att i Putin finna ett lydigt redskap, men så blev det ej. Det blev en brytning mellan de två, och Boris Berezovsky flydde i hast till London.

felhast


Läs mer

Rysslands förändring under 15 år med Putin

Svag regering

svagregering

Sverige har fått en svag regering – i dubbel bemärkelse:

Det är en minoritetsregering med stöd från bara 138 av riksdagens 349 ledamöter.

Den rymmer påfallande många stolpskott.

 stolpeut

Det är inte den ledning som Sverige nu behöver.

Inte heller är det en regering med den inriktning som jag skulle ha önskat.

Hur förklara Stefan Löfvens vägval?

Varför gjorde han så?

vaffo2


Låt mig först säga att jag – även om jag i en tidigare bloggtext förmedlade några goda råd och gav uttryck för en viss förhoppning – inte kunnat bli förvånad.

Stefan Löfven har ju aldrig varit någon politiker. Hans område har varit fackliga frågor, även om detta ibland kan ligga vägg-i-vägg med politiken.


emusl

I EMU-omröstningen år 2003 tog han ställning för att Sverige skulle överge sin krona, till förmån för EU:s euro. Inte särskilt lyckat! Tur för Sverige, som det snart visade sig, att en majoritet av väljarna där inte lyssnade på Löfven. Sverige behöll en egen valuta.

Som facklig företrädare har Stefan Löfven, enligt i  TV4:s ”Kalla Fakta”, varit delaktig i en skum JAS-affär i Sydafrika.

Även i övrigt är min bild av Löfven att han gärna befrämjat svensk vapenexport, i hopp om att kunna ge mer sysselsättning bland metallare i Sverige.


losningar

Till partiledare för Socialdemokraterna tillträdde Stefan Löfven den 27 januari 2012.

Vid sitt ”examenstal” inför det samlade s-garnityret avgav han en pk-bekännelse: ”övertygad feminist, punkt slut”. (0.55  in i denna film)

Överhuvudtaget har han visat en svaghet för positivt laddade begrepp och korta fraser – one-liners,  anpassade till moderna massmedia.  I ledaruppdraget har legat att vara till lags och att inte göra bort sig, inte säga något utanför fastställda ramar.

Med Löfven skulle SAP  bli  ”framtidspartiet”.

framtidsmote

Ordet ”miljö” är ju också positivt laddat, det kan ha jämnat vägen för den galna samverkan med mupparna som nu sker.

När våldsvänstern demonstrerade i Kärrtorp i december 2013 deltog Stefan Löfven, tydligen i föreställningen att han därvid manifesterade för ”demokrati”.

karrtorp2


Inom utrikespolitiken har det också blivit fel.

När ämnet var Ukraina, direkt efter den våldsamma statskuppen i februari, talade Löfven om den nya regeringen som ”demokratiskt vald” (0.50 in i denna film).

När Israel bombade som värst i Gaza talade Löfven om att Israel hade ”rätt att försvara sig”.

Jämfört med sin företrädare Håkan Juholt kontrasterar Stefan Löfven på åtminstone två punkter:

a) ”Europakten”, det nästan räntefria svenska 100-miljarderslånet till IMF.

b) den svenska krigsinsatsen mot Libyen (lyssna 20.15 in i denna film).


 dikeskorning2

Förklaringen till dikeskörningen med den nya regeringen ligger också i den tradition och kulturmiljö, i vilken Stefan Löfven har att verka.  

• Det blir svårt för Löfven att frigöra sig från effekterna av åtta år med Reinfeldtregering.

• En belastning för honom blir ofrånkomligen också hans eget socialdemokratiska parti, sedan länge i politisk och moralisk upplösning.

Mer av en fackförening för politiker, och försörjningsinrättning för en politisk adel, än ett redskap för medborgarinflytande och samhällsförändring.

• Löfven kan heller inte bortse från Sjuklövern i övrigt och – kanske än mer – mediasituationen.

Med miljöpartisterna dessutom i samma regering så har han gjort det extra svårt för sig.

mp-mille


Viktiga kulturmoment är:

1. 

De tyngsta politiska frågorna stuvas undan från valrörelser och görs upp om utanför offentligheten, blir inte föremål för medborgarnas prövning. Exempel på detta är

• godkännandet av EU:s överstatlighet,

• massinvandringen/mångkulturen samt

• den plötsliga skrotningen av förvaret och den allmänna värnplikten.

Nu gäller det smyganslutningen till NATO.

varstahoten

2.

Kvoteringar ska tydligen gälla i alla sammanhang, även vid sammansättningen av en ministär.  Viktigare än erfarenhet, kunskap och kompetens är kön, födelseland, hudfärg, mm.

Jämställdhet betyder inte lika bedömning  och samma måttstock, inte lika chanser och möjligheter. Istället siktar man till lika utfall – vilket ju är något helt annat.

slcandoit

3.

Antiintellektualismen och den politiska korrektheten. Det innefattar ängsligheten för det ”obehagliga”, kraven på godhet och trycket om konsensus.

Hit kan räknas det utbredda nyspråket, där centrala begrepp givits nya innebörder. (T ex ”demokrati”: när den nya demokratiministern ser kulturen som ett vapen i sammanhanget så menar hon att medborgarna kan omprogrammeras när de har fel åsikter – inte att folkviljan ska respekteras.)

sdnej

4.

SD-syndromet, dvs föresatsen att hålla ett visst parti – Sverigedemokraterna – utanför politiskt beslutsfattande och inflytande. I grunden innebär detta ett opolitiskt förhållningssätt till politiken, där de politiska sakfrågorna förbigås med tystnad.

För målkonflikter duckar man, samtidigt som det – paradoxalt – finns en föreställning om att alla problem kan åtgärdas genom ”mer resurser”.

Tidigare strävade svensk socialdemokrati efter en ”helhetssyn” inom politiken – vilket 1989/90 fick positiva genomslag i flyktingpolitiken (dock snart omintetgjort när regeringen Bildt tillträdde).

Med Stefan Löfven i ledningen företräder SAP nu raka motsatsen till helhetssyn.

STEFAN L÷FVEN


 

Läs mer

Regeringsförklaringen – 34 BGF-kommentarer

Donald-Duck-Government (Kalle-Anka-regering)

Egen s-majoritet 2014!

Farsartat med den nya demokratiministern

Bostadsministern är islamist

Kaplans uttalande om Palestina


Film

Resurser

(S)tefan (S)vetsare

TAL TILL S-KONGRESSEN

Genustokerier. Del 2: Jämställdhet

Ministrar som fick gå

blast

Minns du hur det blåste runt Fredrik Reinfeldts nya ministrar år 2006, när hans första ministär skulle tillträda?

Åtta dagar tog det, sedan måste handelsminister Maria Borelius kasta in handduken.

Hon hade missat TV-avgiften och dessutom anlitat svart städhjälp.

Efter ytterligare två dagar måste även kulturminister Cecilia Stegö-Chilò avgå.

Visserligen gällde hennes förseelse bara TV-avgiften, men det låg ju så nära hennes ansvarsområde som kulturminister.  På denna ministerpost måste Cecillia Stegö där själv vara ett föredöme.

Det skulle ha kostat statsminister Reinfeldt politiskt för mycket att behålla de två komprometterade ministrarna, det måste ha varit hans bedömning. Så han lät dem gå.

avgick


Nu 8 år senare har Stefan Löfven blivit statsminister, och utsett en ny socialdemokratisk ministär.  Kommer massmedia denna gång att uppträda mer ”hänsynsfullt”?

En fortkörning, en p-bot eller en ungdomsberusning med hasch lär inte generera några drev, men hur blir det om en förseelse ligger nära en ministers eget fackområde?

Den frågan får nu aktualitet genom Åsa Romson, miljöpartist och miljöminister.

kollage

Miljövänligheten i målningen av Åsa Romsons fritidsbåt ifrågasätts!

Låt mig återge några citat:

Expressen:

”Sveriges nya miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, MP, har använt förbjuden giftfärg för att bottenmåla sin husbåt.

Hon avslöjas av sina egna bilder.

Miljöministern använder dessutom diesel för uppvärmning och låter bad, disk och tvättvatten strömma ut i Östersjön.”

Fria Tider:

”Östersjön är ett känsligt hav och jag och många andra båtentusiaster avstår från kopparbaserade bottenfärger, även om de är de mest bekväma. Att Romson envisas med att försöka köpa en ’godkänd’ kopparfärg, men sedan misslyckas och köper en olaglig, är faktiskt anmärkningsvärt agerat av en kvinna i hennes ställning, ..”

”När Fria Tider kontaktar Widar Nord är han upprörd över att en person som Åsa Romson, som är miljöminister, inte vet bättre än att använda godkända färger på sin båt i Östersjöns känsliga ekosystem.

Har du några politiska bevekelsegrunder för din anmälan Widar?
– Jag skaffade min första båt i 14-årsåldern och har har aldrig använt någon kopparbaserad bottenfärg. Det är många som inte gör det och om man ändå ska göra det så ska man vara påläst om de miljökrav som gäller, säger Widar Nord och fortsätter:

– Vi har enorma problem idag med såväl bottendöd som höga zink- och kopparhalter i fisk som lever Östersjön. Det rör sig om vårt eget innanhav och jag tycker att man som svensk har ett extra ansvar att föregå med gott exempel,”

beckholmen

Nyheter idag:

Men miljöskandalen tar inte slut där.

I Expressens artikel står även att läsa att miljöminister Romson även släpper ut såkallat gråvatten, alltså diskvatten, tvättvatten och badvatten, rakt ut i den redan förgiftade Östersjön.

– Släpper man ut diskmedel och annat gråvatten så spär man på övergödningen. 50 procent av botten i Östersjön har syrebrist och till slut dör havsbotten.”

Cornukopia:

”Expressen konstaterar, och får erkännande på film från Åsa Romson, att Åsa Romson målat sitt nöjesfartyg, dvs ett helt onödigt miljöförstörande innehav, med förbjuden kopparbaserad giftig färg. Hon släpper även ut sk gråvatten, dvs avloppsvatten rätt ut i världens mest förgiftade hav, Östersjön.

Expressens artikel och film är ett utmärkt förundersökningsunderlag och det är nu bara att lämna in en polisanmälan för miljöbrott mot Åsa Romson, så får man fastställt om det är OK att bryta mot miljölagarna.”


 osjon

Som Miljöminister borde Åsa Romson naturligtvis vara ett föredöme i miljöfrågor – inte motsatsen!

A7R2AR


PS

Miljöpartiet censurerar!

Nedanstående inlägg fick inte förekomma på Miljöpartiets facebooksida.

Inlägget togs bort och avsändaren blir direkt blockerad:

”Gröna ministrar. Inkluderar det Åsa Romson?

Tycker ni att hon kan sitta kvar som förmodat miljövänlig miljöminister samtidigt som hon eldar sin enorma båt med diesel, släpper ut gråvatten direkt i hamnen och målar båten med giftiga kopparfärger?”

munkavlemp


PPS

Mitt i centrala Stockholm!

Fria Tider:

”Det var sommaren 2011 som miljöminister Åsa Romson (MP), tillsammans med vänner, målade om sin båt med en förbjuden miljöfarlig kopparbaserad bottenfärg – mitt i centrala Stockholm.

Då hade färgen redan varit förbjuden i tio år.”

Skärmavbild 2014-10-07 kl. 10.50.34


PPPS

Varför EFTER valet, Expressen?

Peter Harold:

”Det har inom sociala medier uppmärksammats att Miljöpartiets kvinnliga språkrör, tillika den nyutnämnda vice statsministern Åsa Romson målat sin och makens båt med kopparbaserad giftig bottenfärg som varit förbjuden ända sedan förra årtiondet.”

”Åter till kräkmedlet Åsa Romson. Bildbeviset på hennes och makens misstänkta miljöbrott hade legat på hennes Facebook-sida i ett par år, och artikeln i Expressen hade förberetts sedan en tid tillbaka. Det som gör mig undrande är varför ‘avslöjandet’ om den miljöförorenande Miljöpartiledaren kommer ett par veckor EFTER riksdagsvalet och inte FÖRE?

Är publiceringen så här i en ‘ofarlig’ tid av mandatperioden (en tid som ofta används till att meddela skattehöjningar, vilket sker även nu som förväntat) medvetet valt? Onekligen är detta ‘dålig publicitet’ för MP, men effekten kommer bara bli att redaktionerna kan påstå att ‘Jodå, vi granskar MP och avslöjar dem precis som alla andra partier’.

Nu har väljarna över 1400 dagar på sig att glömma bort familjens Romsons giftattack mot Östersjön…

expr


 

PPPPS

Bränsle/skattefiffel?

Frihetssmedjan:

”Nu har en användare på Flashback tipsat Skatteverket om att det verkar som att Romson och hennes man begått skattebrott genom att ha annat i tankarna än de får.

Den som kör båt i yrkestrafik har rätt att tanka disel med en lägre skattesats än den som har en fritidsbåt. För att skilja på dessa två sorter är den diesel som är ämnad för yrkestrafik grönfärgad, medan den för fritidsbruk är ofärgad. I övrigt är det samma diesel.

Nu verkar det som att vår nya miljöminister velat vara lite för grön i sitt levnadssätt.”

diesel


Läs mer:

Blockad av Miljöpartiet

Det går helt enkelt inte att lita på media

Giftfärg – förbjuden sedan 2001

Invandringspartiet de Goda

LIK I GARDEROBEN

Sagopartiet trolleristerna

Dyra resenärer

Troligt skattebrott

Åtal?

Bostadsministern är islamist

Kaplans islamism allvarligt problem

Kaplans uttalande om Palestina


Filmer:

Miljö-miss

Miljöministern snuskar i riksdagen

Mp-tal, del 1

Mp-tal, del 2

Mp-tal, del 3

Lik i garderoben!

askaelden

Många lik blev det i Stefan Löfvens ministergarderob!

När regeringen Reinfeldt tillträdde år 2006 tvingades två ministrar avgå inom bara någon vecka, efter att media uppdagat att en (eller flera) av dem missat att betala TV-avgiften och att en annan hade anlitat arbetskraft svart.

När kvällspressen nu, efter presentationen av Löfven-ministären, skriver om ministrars ”syndaregister” anförs rökande av hasch, fortkörningar, p-böter och obetalda skulder.

Vad jag här tar upp innefattar väsentligt allvarligare moment – det gäller framförallt hållningen till demokratiska spelregler, till mänskliga fri- och rättigheter.


A7R2AR

Ardalan Shekarabi ska bli ny civilminister.

Shekarabi är iranier, född i Storbritannien 1978. Hans familj kom till Sverige 1989 och fick avslag på sin asylansökan. Fem avslag hann det bli, innan man till slut ändå lyckades tricksa till sig ett svenskt uppehållstillstånd. Illegalt hade familjen då under två års tid uppehållit sig i vårt land (”gömda flyktingar”).

Sedan gjorde Ardalan Shekarabi politisk karriär inom socialdemokratin, blev vald till SSU-ordförande år 2003 och blev riksdagsledamot år 2013.

I den invandringspolitiska debatten har han varit aktiv, och drivit en maximalistisk  linje.

I SSU-tidningen Tvärdrag 2-3/03 skrev Shekarabi:

”Sveriges asyl- och flyktingpolitik är otidsenlig och i stora delar inhuman. Ansvaret för detta vilar tungt på socialdemokratin…. Det har gått så långt att numera är socialdemokraterna det parti som har den mest restriktiva politiken på området och som är mest återhållsamt i retoriken. Det var beklämmande att lyssna på riksdagsdebatten i november förra året när samtliga riksdagspartier kritiserade den socialdemokratiska regeringen och krävde en mer generös flyktingpolitik.”

”I valrörelsen kritiserade socialdemokraterna med rätta folkpartiet för deras förslag om språkkrav för medborgarskap. Vad som var sämre var vårt svar på samma partis krav på en ökad arbetskraftsinvandring. Företrädare för LO och för partiet sade då att vi först måste ta hand om de som redan lever här. Det gav en obehaglig känsla…”

Som SSU-are har Ardalan Shekarabi också varit inblandad i bidragsfusk.

När muslimer blir fundamentalister lastar Shekarabi det svenska samhället för detta, det framgick av ett inlägg i Dagens Nyheter.

I samma DN-inlägg pläderade Ardalan Shekarabi för strypt yttrandefrihet i Sverige:

”Vi ifrågasätter starkt metoden som DNs debattredaktion använder sig av när de sållar debattinlägg och artiklar. För oss ter det sig som att de på senaste tiden förlorat en del av sin omdömesförmåga och tagit in allt fler extrema artiklar, artiklar som varken platsar på Sveriges största forum för demokratisk diskussion eller i en saklig samhällsdebatt. Antisemitiska eller islamofobiska artiklar hör inte hemma på debattsidor.”


A7R2AR

Morgan Johansson ska bli justitieminister.

Också Johansson har dock manifesterat en mycket tveksam hållning till demokratiska principer.

När en SSU-are år 2013 hade blivit misshandlad i Skåne, tydligen med politiska motiv, försökte Morgan Johansson – helt utan varje saklig grund – hålla Sverigedemokraternra ansvariga för detta.

För det första hade SD inget med misshandeln att göra, dessutom ville SDU deltaga i en manifestation mot detta politiska våld. Det hindrade ändå inte Morgan Johansson att lägga skulden på SD!

Här på bloggen skrev jag om detta, citerande ur Skånska Dagbladet:

”S-riksdagsmannen Morgon Johansson tog upp tråden och konstaterade att Socialdemokraterna liksom de flesta andra partier inte accepterar politiskt våld.

De flesta andra. Det finns ett undantag, i riksdagen, påpekade han.

- I ena stund sprider Sverigedemokraterna hat mot invandrare, för att i nästa stund ställa sig helt oförstående till varifrån våldet kommer. Därför blir de inte trodda så länge de inte tar ansvar. Det är dubbelmoral och falskspel, sa han och påminde om de järnrörsbeväpnade SD-riksdagsmännen.” 

Kritik av invandringspolitiken behöver självfallet inte innefatta ”hat” mot invandrare i allmänhet. Med Morgan Johanssons logik måste man helt tiga om invandringspolitiken, om man inte ska göra sig medskyldig till hat.


A7R2AR

Ibrahim Baylan ska bli energiminister.

Socialdemokraten Baylan må komma lindrigare undan, men också han har en del i garderoben.

”…fyra gånger har CSN tvingats gå till kronofogden för att förmå Baylan att betala sina studieskulder.”

Så skrev Expressen våren 2005.

På den baylanska repertoaren har stått även valfusk, som framgått av en SvD-artikel:

”…skolminister Ibrahim Baylan tog sig in i SSU:s förbundsstyrelse genom att som ordförande i SSU i Umeå godkänna ett val som bröt mot stadgarna. De nya uppgifterna visar att kulturen i SSU inte bara tillåtit uppblåsta medlemssiffror och ett hemligt konto till nuvarande ordföranden Ardalan Shekarabis valkampanj utan också valfusk.”

Baylan har också rest invändningar mot att invandringens kostnader granskas.


A7R2AR

Mehmet Kaplan ska bli bostadsminister.

Miljöpartisten Kaplan kommer från Turkiet, är muslim och medlem i Mp sedan länge. År 2000-2002 var han ordförande i Sveriges Unga Muslimer, år 2003 valdes han in i Mp:s partistyrelse och sedan år 2006 är han riksdagsledamot.

Folkomröstningar i Schweiz gillar han inte, i varje fall inte när det gällde minareter.

Arbetslösheten bland invandrare i Sverige vet han vad den beror på, nämligen diskriminering. Ansvaret ligger hos det svenska samhället.

Kaplans senaste (?) var att jämföra muslimska jihadister som nu reser till Syrien att kriga med svenska finlandsfrivilliga 1939-40.


A7R2AR

Alice Bah Kuhnke – Mp-medlem sedan några dagar – ska bli kultur- och demokratiminister.

Som demokratiminister borde hon väl vara en god demokrat, kantänka, med en del att falla tillbaka på.

Som generaldirektör för myndigheten ”Ungdomsstyrelsen” har hon varit ansvarig för hur 260 miljoner kronor av skattemedel skulle fördelas.

Det har resulterat i oegentligheter, med uteblivna bidrag till SDU.

Diskriminering har således skett utifrån politiska åsikter.  Alice Bahs myndighet visade sig också diskriminera efter könstillhörighet: pojkar/män som utsatts för hedersvåld kunde inte ges några bidrag.

ftsd


Hur förklara alla stolpskotten i Stefan Löfvens nya regering?

Jag tror att en viktig del av förklaringen ligger i kvoteringstänkandet.

Det gäller att åstadkomma

• en viss andel kvinnor,

• en viss andel invandrare,

• en viss andel muslimer,

• en viss andel mörkhyade,

• en viss andel unga,

osv.

Kön, ålder, födelseort, religion, hudfärg, mm ska tillmätas stor betydelse.

Då kan kompetens och erfarenhet, kvalitet och lämplighet, lätt komma att få stryka på foten.


En fråga som uppstår blir också:

Kände Stefan Löfven till något av det som här anförts kring det demokratiska sinnelaget hos flera av hans ministrar?

Ja, frågan blir om han alls skulle ha brytt sig, även om han hade känt till det.

Kanske skulle han rentav kunna se det som en merit, se det som att allt som riktat sig mot sverigedemokrater eller andra kritiker med automatik vittnar om en önskvärd ”demokratisk” hållning?

• Hjälptes Alice Bah närmast fram till  ministerposten pga sina tidigare insatser som GD?

• Delar Stefan Löfven Morgan Johanssons föreställning att kritik av invandringspolitiken är liktydigt med att sprida ”hat” mot invandrare,  och att sådan kritik därför inte bör förekomma?

positivastefan


PS

Ett positivt moment med regeringsskiftet är alltså att Sverige blir av med Carl Bildt på posten som utrikesminister.

I hans ställe kommer Margot Wallström och jag förmodar att hon har stor del i beslutet att erkänna Palestina. Inför kritiken från USA har hon sedan inte fallit undan.

Det kan tilltala mig, men hur blir det med ”värdlandsavtalet”, som i praktiken skulle göra Sverige till NATO-medlem?

European Commission Vice President Wallstrom speaks at Brdo pri Kranju


PPS

Ett moment i regeringsförklaringen gör mig konfunderad.

Om jag förstått saken rätt ska sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands. Det väcker ju frågor! Vilka kommer att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla  även för

a) invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ”papperslösa”, som rest utomlands och köpt sex?

svmedborgare


PPPS

Åsa Romson!

A7R2AR


Läs mer

Antidemokrat som demokratiminister?

SSU-refuserat inlägg av Shekarabi

Ett ruttet tecken i tiden

Demokratiskt ABC och Morgan Johansson

Ett demokratiskt haveri, Bah

Den utsträckta handen var en knuten näve

Åsa Romson: ”Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.”

Vill svenskarna verkligen representeras av de här männen? (Wager)

Bostadsministern är islamist

Kaplans uttalande om Palestina

Fäll muppregeringen!

kapten1

Efter riksdagsvalet konstaterade jag att Stefan Löfven paradoxalt nog kunde ha ett guldläge, trots att förutsättningarna saknades för honom att bilda en majoritetsregering.

En ren socialdemokratisk regering, fastän en minoritetsregering, skulle ändå – med en offensiv politik, genom väl avvägda förslag – kunna rymma möjligheter.

Röstar riksdagen ned bra reformer, ägnade att ta sig an uppenbara problem, då kan nyval bli till ett verkningsfullt instrument.

Själva hotet om nyval skulle då kunna förmå även trilskande småpartier att rätta in sig i ledet. Drivs nyval ändå fram skulle SAP därvid ha goda förutsättningar till valframgångar. Några av de saboterande partierna skulle kanske hamna under 4% och ramla ur riksdagen.

Nu har regeringsbildaren Stefan Löfven gjort sitt val. Han försatte chansen.


exguld

Socialdemokraterna binder upp sig till Miljöpartiet, riksdagens mest extrema parti, utan att för den skull vinna något. Det blir en koalitionsregering, men likväl bara en minoritetsregering.

På så vis åstadkommer Stefan Löfven en nackdelsmaximering. SAP har bundit upp sig till Miljöpartiet, men kan ändå inte vara säker på att få förslag antagna av riksdagen.


Det mest uppseendeväckande, och samtidigt av störst betydelse, är att den nya s-regeringen accepterar och fortsätter den extrema invandringspolitik, som regeringen Reinfeldt och Miljöpartiet kom överens om före valet i september.

Kontentan av detta blir att oavsett hur svenska folket röstar i riksdagsvalen blir det samma politik som förs.

- Reinfeldt lät uttryckligen förstå, att han ville straffa SD:s väljare, genom att visa att SD:s riksdagsinträde inte gav en mer sansad invandring.

- Löfven väljer i praktiken samma linje, genom att så uttryckligt klargöra att SD-rösterna inte ska få något politiskt genomslag, trots att det handlar om nära en 1 miljon röstande.

Redan hänsyn till valresultatet – respekt för den i valet så klart uttalade folkopinionen, där SD var det enda parti som gick fram och dessutom gick fram rejält, genom att mer än fördubbla sitt mandatantal – talar för att den nya regeringen bör lyssna.

Framförallt är det nu en tvingade ekonomisk, social och praktisk nödvändighet att omgående och radikalt lägga om kursen i invandringspolitiken. Sverige tål inte mer av denna arbetslöshetsinvandring!

Lägg till detta moment som Ebola och IS, risken för både smittspridningar och terroraktioner bortom all kontroll.

Den nya regeringen agerar med skygglappar.

muppreg

Vilket inte hindrar den från att i sin regeringsförklaring stapla positivt värdeladdade begrepp på hög:

- ansvar

- solidaritet

- frihet

- hopp

- trygghet

- jämlikhet

- rättvisa

- kunskap

- kompetens

- kreativitet

- konkurrenskraft

- ledande

- inspirerande

- miljö

- gemenskap

- tillhörighet

- socialt

- delaktighet

- respekt

- modernisera

- effektiv

- innovativ

- progressiv

- framtid

- attraktivitet

- kvalitét

- gemensam

- samverkan

- ordning och reda

- demokratisk

- världsledande

- stark

- långsiktig

- självbestämmande

- säkerhet

- utveckla

- jämställdhet

- framåtsyftande

- engagerad

- konstruktiv

- hållbar

allafeminister

Denna samverkan med Miljöpartiet får för SAP fyra innebörder:

1.  Ett antal sakpolitiska eftergifter för Miljöpartiet.

2. Ett halvt dussin ministerposter till miljöpartister.

Däribland positionen som ”vice statsminister” – bara en hjärtattack från att ta över regeringsmakten.

muppministrarna

3.  Sämre utgångsläge för SAP i nästa riksdagsval, genom att inte ha ens ha försökt ta itu med landets akuta problem.

Den övertagna migrationspolitiska överenskommelsen från den tidigare regeringen förhindrar ju detta.

4. Dessutom torde SAP för lång tid framåt ha komprometterat sig genom sin samverkan med mp-extremisterna.

dummast

Det socialdemokratiska vägvalet är alltså negativt för Socialdemokraterna

Framförallt är det negativt – för att inte säga katastrofalt – för vårt land.

Hur förklara detta okloka vägval?

Kring det ska jag resonera i en kommande bloggtext.


Till det positiva i regeringsförklaringen hör skrivningen om en bättre svensk livsmedelsförsörjning och erkännande av en palestinsk stat.

Ett stor frågetecken lämnas kring NATO:  Sverige ska inte gå med som formell medlem, men hur blir det med värdlandsavtalet?! Kommer Gotland att förvandlas till en stor NATO-bas?

sang

Låt mig här bara avsluta med att tipsa om en text som nu ligger ute på BGF-sidan:

Regeringsförklaring från en HUMANITÄR STORMAKT

positivastefan


Läs mer:

http://janmilld.wordpress.com/2014/09/16/valkommentar-3-guldlage-for-s/

http://janmilld.wordpress.com/2014/09/30/finns-det-samariter-pa-sodermalm/

http://www.exponerat.net/vara_nya-ministrarna-lite-historia/

http://fnordspotting.blogspot.se/2014/10/lofven-och-muppministaren.html

http://www.friatider.se/justitieministern-tar-ver-migrationsfr-gor

http://www.friatider.se/illegal-invandrare-blir-minister

http://www.friatider.se/h-r-r-nya-regeringen

http://www.exponerat.net/nya-kulturministern-bah-kuhnke-mp-bade-brottsdomd-och-har-knarkat/

http://avpixlat.info/2014/10/01/valjarna-vill-att-sjuklovern-borjar-samarbeta-med-sd/

http://www.youtube.com/watch?v=qAY7VjKuGrE

http://www.bgf.nu/rf2014

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 148 andra följare