Mer historia

Igår gjorde jag s.a.s. en historisk återblick, till februari 2014 – påkallad av våra TV-journalisters och politikers uppenbart dåliga minne.

osthorisont

Går man tillbaka till 1991 och vad som hänt därefter, kan man finna att NATO flyttat fram sina positioner österut, på ett dramatiskt sätt. Se där kanske en nyckel till att kunna förstå mer av vad som nu händer i Ukraina!

Går man tillbaka ända till 1962 och Kubakrisen, ska man finna att USA då såg ryska kärnvapenmissiler på Kuba som ett hot mot USA:s vitala säkerhetsintressen. Så allvarligt bedömde president Kennedy det hotet, att han var redo att om nödvändigt starta ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Missilerna måste bort från Kuba!

Har inte även Ryssland rätt till säkerhet?

x

I DAGENS TEXT vill jag gå tillbaka inte mindre än sju decennier i tiden, ända till 1945. Det var året då USA fällde sina två atombomber över Japan.

2bomber

• Atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 – kallad ”Little Boy” – använde uran 235 som klyvbart material.

• Atombomben över Nagasaki den 9 augusti – kallad ”Fat Man” – använde plutonium som klyvbart material.

Wikipedia:

Fat Man var konstruerad enligt ’kompressionsmodellen’ vilket innebar att en sfär av plutonium komprimerades av en omslutande sprängladdning, så att en kritisk massa erhölls. Detta är, tekniskt sett, en mer avancerad konstruktion än den som användes vid utformningen av Little Boy, som fälldes över Hiroshima.

De första sex minuterna i denna film - ”Warning the World” - gäller också Hiroshima.

fraga

Var atombombfällningarna över Japan nödvändiga för att få slut på kriget, och ”rädda liv”, som det amerikanska försvaret av den gör gällande?

Med en portion god vilja skulle man kanske kunna sätta viss tilltro till den förklaringen beträffande Hiroshima – men Nagasaki, bara 3 dagar senare?!

Kunde man inte givit japanerna litet mer tid att reagera på Hiroshima? Gjorde USA överhuvudtaget några försök att få kontakt med den japanska politiska ledningen efter Hiroshima, för att få en kapitulation?

Eller var det precis tvärtom, att den japanska ledningen gjorde förtvivlade försök att nå fram med ett kapitulationsbesked, men att den amerikanska ledningen gjorde sig onåbar?

Jag tror att det kan vara just så. Utan Nagasaki hade ju USA missat tillfället att kunna testa även plutonium-modellen på människor.

nagasaki

Viktigare är idag en annan fråga: inser alla nu innebörden av kärnvapens effekter? Har vi lärt oss tillräckligt mycket, för att kärnvapen aldrig mer ska komma till användning mot människor?

I slutet av denna film påstås att Hiroshima lärde mänskligheten sanningen om kärnvapen.

Jag är inte övertygad om den saken.

Redan under det Kalla kriget förbehöll sig USA rätten att kunna slå till först med kärnvapen, dvs bli den som för tredje gången använder kärnvapen mot människor. Därvid förutsattes att Sovjetunionen i Europa var överlägset beträffande konventionella styrkor.

Nu låter det – av denna film att döma – som att  Vladimir Putin förbehåller Ryssland rätten att bli först i att tillgripa kärnvapen, ”som en sista utväg”.

I filmen nämns också uttalandet från Julia Tymosjenko i telefonsamtal med parlamentsledamoten Nestor Shufrich. Ett samtal som buggats och spelats in. Tymosjenko talar där om att ösa på med kärnvapen mot ryssarna i Ukraina – vilket skulle förvandla deras områdena till obeboeliga brända fält.

samtal

Se även denna film. om samma samtal. 1.20 och 1.50 in i  filmen kommer de uppseendeväckande uttalandena:

 

”Vad göra med de 8 miljonerna ryssar i Ukraina?” lyder en fråga.

De ska ”förintas med kärnvapen”, svarar Julia Tymosjenko.

Kanske ska detta uttalande inte tas helt bokstavligt, men klart är att Tymosjenko vill bli av med den ryska befolkningen i Ukraina, och då är varje medel tillåtet.

Julia Tymosjenko är inte vemsomhelst.

Hon har tidigare varit premiärminister i Ukraina. Hon är dessutom presidentkandidat inför valet nu i maj, kanske med vissa chanser att bli vald.

Klart är att hon är kompis med  USA:s Victoria Nuland.

2damer

Läs mer

Europas farligaste kvinna

Bubbel med kluven tunga

Krig och sanning (3)

Värsta hotet

Säkerhet?

Bubbel med kluven tunga

ukarta

Två moment glöms i dessa dagar bort av våra TV-journalister, när de upprörs över händelserna i östra Ukraina. Beror det på att det ligger så långt tillbaka i tiden som februari 2014?

1.

Det första momentet är att det som nu händer i östra Ukraina har sin direkta motsvarighet i vad som då hände i Kiev. Med den skillnaden att i östra Ukraina blir inga poliser allvarligt skadade.

2.

Det andra momentet är att det som nu händer i östra Ukraina inte skulle ske utan  det som dessförinnan skett i Kiev, med det västinitierade störtandet av den valde presidenten.

Victoria Nuland, USA:s biträdande utrikesminister, uppgav i ett inspelat telefonsamtal vem hon ville se som premiärminister i en ny ukrainsk regering. Hon önskade sig Arsenij Jatsenjuk.

Så blev det. 5.000 miljoner dollar hade USA satsat på att få denne Jatsenjuk på plats.

En figur som nu vet sin plats.

aj

Det gör även Carl Bildt. Precis som Victoria Nuland blir hans bedömning att det i Kiev rörde sig bara om fredliga demonstranter.

Jag börjar känna att Carl Bildt måste vara en av Sveriges genom tiderna mest förutsägbara politiker. 

Bloggaren Peter Harold har hävdat att Carl Bildt är oberäknelig, i polemik mot ett blogginlägg från Bildt, där denne hävdar att Ryssland är oberäkneligt.

Rätt kan jag ge Harold såtillvida att de bildtska ställningstagandena inte följer några principer.

  Om självständighet från Serbien ska gälla för Kosovo, så behöver det inte gälla för Krim gentemot Ukraina.

  Om SD i Sverige är riktiga hemskingar så gäller inte motsvarande för Svoboda i Kiev, då de kan tjäna amerikanska intressen.

Jag hävdar dock att Carl Bildt samtidigt är väldigt förutsägbar:

• hans ställningstaganden rimmar konsekvent med önskemål i Washington, han är lojal.

• till hans förutsägbarhet bidrar också ett primitivt  rysshat, som verkar nästan genetiskt.

• eller är det bara så att han gjort tidiga erfarenheter som visat hur det kan vara politiskt lönande att hela tiden hetsa mot ryssen.

cbusa

Över till Peter Harold. På sin blogg den 19/3 skrev han om Ryssland och Ukraina:

”Carl Bildt noterar en ’nationalistisk yra’ i Ryssland. Eftersom han inte förstår den ryska nationalismen har händelseutvecklingen i Krim tagit honom med förvåning. Nu är detta bara retorik; Carl Bildt råkar faktiskt vara en expert på rysk politik. Det är därför han anlitats som sprattelgubbe på uppdrag av Vita huset via EU-kommissionen. Carl Bildt vet vad han skall säga offentligt, vare sig det är meningslösa plattetyder eller uppenbara lögner.”

”Men NATO finns kvar trots att det största hotet mot fred och demokrati under kalla kriget utplånats. Varför? Min misstanke är att väst aldrig upphört att misstro Ryssland. Nu får vi betala tillbaka för det.

Utrikesminister Carl Bildt kan inte vara omedveten om hur Ryssland ser på oss i väst när vi visat att vi talat med kluven tunga. Medan Ryssland förföll och plundrades under 1990-talet fortsatte NATO att expandera. Ett stort antal av de forna öststaterna har valt att inte bli neutrala länder, utan har istället blivit medlemmar i NATO – exempelvis Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Gränsen mellan öst och väst har förflyttats långt högerut på Europakartan.

Carl Bildt erkänner inte att utvecklingen efter 1990-talets början följer ett mönster som påverkar Ryssland och det landets syn på säkerhetspolitiken, inte minst med tanke på att NATO också vill bygga upp en missilsköld som gör att vapnen bara kan användas i ena riktningen, d.v.s. mot Ryssland. Självklart tror Carl Bildt inte det. Men i den här frågan har han betalt för att bubbla med kluven tunga. Och har han inte med vetskap om detta lyckats göra en adekvat analys, då skall han definitivt inte ha med EU:s säkerhetspolitik att göra.”

bubblaren

Carl Bildt pläderar nu för att kuppregimen i Kiev ska använda våld mot dem som gör uppror i Donetsk och andra städer i östra Ukraina. Här handlar det inte bara om insats av polis utan även militär. I Ukrainas konstitution förbjuds användning av militär mot det egna folket, men det bekymrar inte Sveriges utrikesminister.

I ett radioinslag kommer han på sedvanligt sätt undan kritiska motfrågor,  framställer saken som att det skulle handla bara om polisinsatser.

Går vi två månader tillbaka i tiden strömmade ur bildts mun andra utsagor. Då gällde saken det våld som den valde presidenten i Ukraina, Victor Janukovytj, svarade för. Han hade inte satt in någon militär, han hade inte ens låtit kravallpolisen använda sina skjutvapen.  Med sköldar och batonger skulle de värja sig mot skurar av gatsten och brandbomber.

Den bildtska kritiken riktade sig ändå inte mot bombkastarna, utan mot kravallpolisen!!! Som ansvarig för denna hade presidenten ”blod på sina händer”.

Möjligen kan Carl Bildt där framstå som inkonsekvent, men det ger alltså inte hela sanningen. Hos honom finns samtidigt en konsekvens, och den går tillbaka ända till 1709.  Allt som är mot ryssen är bra – allt som är för ryssen är illa. Envar som är ryssars vän är Bildts fiende - och tvärtom.

Carl Bildt är en relik från på en gång Poltava och det Kalla kriget.

På historiens skräphög hör han hemma.

1709

Läs mer

Bildt och Nuland

Bildt och sanningen

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Referendum!

Referendum!

blod

Minns du Carl Bildts ord i samband kravallerna i Kiev i februari i år?

Från riksdagens talarstol förkunnade han att president Viktor Janukovytj i Ukraina hade ”blod på sina händer”.

Vad hade president Janukovytj gjort?

Hade han satt in militärmakten mot folket i Ukraina? Det skulle ha varit i strid mot Ukrainas konstitution att göra så, men Janukovytj lämnade militären utanför konflikten på Kievs gator.

Faktum är att han inte ens lät kravallpolisen använda sina skjutvapen, trots att de så systematiskt angreps med både gatsten och brandbomber. De fick i stort sätt bara stå där och ta emot, med sina sköldar till skydd. Många kravallpoliser blev svårt skadade, några t.o.m dödade.

normalt

”Fredliga demonstranter” doade USA:s Carl Bildt och Victoria Nuland i kör.

dirigent

Men användes inte skjutvapen i Kiev?

Javisst, under några dagar skedde detta så intensivt att antalet dödsoffer blev nära 100. Bildt och andra västpropagandister tog för givet att skyttarna var kravallpoliser, men vad som framkommit i efterhand är att det rörde sig om en false-flag-operation: gevärsskyttar på hustaken som dödade både demonstranter och poliser. Detta mörkas fortfarande i svenska massmedia.

Och gissa vad USA-presidenten  Obama sade när det sköts som värst!

Jo, han uppmanade president Janukovytj att dra tillbaka kravallpolisen från Kievs gator. Detta i ett läge då våldsgrupperna redan ockuperade viktiga myndighetsbyggnader! (Ett radikalt annorlunda uttalande från president Obama skulle det nog bli  om demonstranterna i ”OccupyWallStreet” hade börjat kasta bensinbomber på polisen…)

http://www.youtube.com/watch?v=HmHylZJxeos

donetsk

Nu har samma typer av demonstrationer kommit igång i Donetsk och andra städer i östra Ukraina så som tidigare skedde i Kiev:

Även nu mobiliseras många människor, man slår upp tält och organiserar logistiken. Under dagar och veckor tycks man redo att tillbringa tid tillsammans på gator och torg. Men här kastas varken gasten eller brandbomber, det verkar bli mest knuffanden.  Många poliser ska f.ö. ha gått över till demonstranterna.

Myndighetsbyggnader har dock ockuperats.

Det politiska krav som förs fram är en folkomröstning, ungefär som på Krim. Iofs kan här uppfattas en oklarhet eller splittring. Gäller det:

a) federation, självbestämmande inom ramen för Ukraina?

b) full självständighet, egen stat?

c) uppgående i Ryssland?

d1

d2

d3

d4

Kievregimens svar på detta står nu klart: man sätter in militären, tar till allt vad man förmår mobilisera av våldsmakt, inklusive entusiasterna inom ”Högra sektorn”.

En alternativ handlingslinje hade naturligtvis kunnat vara att gå med på det uttalade kravet från de rysktalande i östra Ukraina: låta det bli folkomröstning!

Folkomröstningen på Krim har ifrågasatts därför att Ryssland sades ha påverkat organiserandet av den. Men i det aktuella fallet borde man kunna tillförsäkra sig att en folkomröstning från början sker efter ”konstens alla regler”.

RT har förmedlat uppgifter om att det bland de ukrainska trupperna finns amerikanska legosoldater från firman Greystone. Svenska media har tigit om detta (precis som om gevärsskyttarna i Kiev).

TV4-nyheterna har istället spekulerat om att bland demonstranterna i östra Ukraina skulle finnas ryska elitsoldater.

Jag kan där inte bedöma trovärdigheten eller sannolikheten. Oavsett hur det är med den saken finns ingen anledning betvivla, att det bland befolkningen i östra Ukraina finns ett starkt missnöje med kuppregimen i Kiev.

I de senaste presidentvalen har framgått hur olika de politiska sympatierna fördelar sig mellan olika delar av Ukraina. Redan utan en USA-lierad kuppregim i Kiev skulle nog många ukrainare i Donbasregionen föredra att tillhöra Ryssland, eftersom de har en språklig och kulturell gemenskap. Efter kupp och våldet i Kiev kan det bli en jordskredseger, vilket resultatet på Krim gav en fingervisning om.

finger

Vilket som än fallet i östra Ukraina skulle framgå efter en folkomröstning där.

Som nu det ser ut väljer Kievregimen en annan väg, man sänder trupper för att kväsa missnöjesyttringarna. I SVT:s Rapport får vi veta att syftet med detta är att ”skapa lugn” samt ”återta kontrollen i de östra delarna” (även om just  ”skapa lugn” sedan bortföll vid textningen)

Oavsett om detta verkligen skulle vara syftet är det  mindre sannolikt att det blir så. Ett mer troligt resultat är ett direkt inbördeskrig med snabbt ökat våld.  Antingen en utdragen historia som i Jugoslavien, eller en upptrappning till världskrig.

Detta kunde man undgå genom ett referendum.

omrostn

PS

Ny bud från Carl Bildt

cb2

 

Läs mer

Okunnighet är styrka?

1914 – 2014

Med fingret på avtryckaren

Värre än Tredje Riket?

Okunnighet är styrka?

”Okunnighet är styrka”  Så löd ju en av Orwells paroller i ”1984”.

Jag vill inte gå så långt som att ställa mig bakom den, däremot kan jag föreställa mig att OKUNSKAP ÄR ETT  VAPEN, eller kan så vara.

I flera inlägg har jag ju skrivit om kapprustningen och risken för att kärnvapen ska komma till användning. Inte minst i dessa dagar kan situationen påminna om ett chicken-race.

chickenrace
Innebörden av detta blir att det inte handlar bara om vilken sida som har mest av de verkningsfullaste och dödligaste vapnen. Det handlar framförallt om vilken sida som företer trovärdighet i beredskapen att faktiskt använda sina vapen.

Den trovärdigheten hänger på att medborgarna kan övertygas om att

a) det egna landet kan överleva ett kärnvapenkrig

b) fienden är så ond, att man kan detonera kärnvapen över denna.

För att uppnå dessa föreställningar och hållningar hos medborgarna är massmedias påverkan av central betydelse.

vapenbroder
För den som vill krig handlar det inte bara om tillgång till bomber och granater, kanoner och kulsprutor. Lika viktigt är tillgång till massmedia.

I både USA, Sverige och övriga västvärlden agerar nu agendainriktade massmedia för att uppamma acceptans för militära angrepp på Ryssland som lösning på Ukrainakonflikten, liknande det som vi tidigare såg före anfallen mot Irak och Libyen.

x

Det här leder över till några konkreta exempel, på okunnighet.
wp1
Det första är från Washington Post. Man hade där undersökt i vilken utsträckning amerikaner i allmänhet vet var på världskartan som Ukraina ligger. De flesta gick bet, det fanns ingen världsdel, där Ukraina inte placerades.

Mest intressant var dock nästa moment: det fanns ett klart samband mellan hög nivå av okunskap och hög benägenhet att ställa sig bakom en interventionistisk och hård hållning mot Ryssland.

Av denna karta framgår skillnaden. Röda punkter markerar Ukraina-placeringen från personer som motsatte sig USA-ingripande, blå punkter placeringen från dem som önskade USA-ingripande. Ju mindre man vet om var Ukraina ligger, desto mer benägen är man att bifalla ett militärt ingripande från USA.

RT tog också upp detta i ett nyhetsinslag.

x

Nästa exempel är en klassiker.

duck1
USA:s civilförsvar gav 1951 ut en film med goda råd till amerikanska barn, om hur de kunde skydda sig mot en atombomb. Förutom övningar i skolorna förmedlades kunskaper och färdigheter genom filmen ”Duck and cover”, med sköldpaddan ”Bert” som instruktör. (ordlek: sköldpadda på engelska blir ”duck”).

Berts budskap: En snabb reaktionsförmåga och ett omdömesgillt val av gömställe skulle kunna utgöra en räddning.

duck2duck3

Här kommer filmen Duck and cover, med 5 minuter av klokheter:

Som så ofta tog Sverige intryck av USA. I 1952 års utgåva av ”Om kriget kommer” förklarades:

”ÖVERRASKAS DITT SAMHÄLLE AV EN ATOMBOMB så är yttersta snabbhet av nöden. … Ögonblickligen måste Du ta skydd.”

askydd

Under det Kalla kriget fanns kommunismen, och Ronald Reagan kunde utnämna Gorbatjovs Sovjetunionen till ”Empire of evil”. 1989 föll Berlinmuren, 1991 kollapsade Sovjetunionen och snart hade även Warszawapakten upplösts. Det fanns inga kommunistländer kvar i Europa.

evil

Som det nu visat sig går det ”lika bra med selleri”.  Med eller utan kommunism ses Ryssland som ett hot.  Därför har NATO inte bara blivit kvar – man har dessutom rustat upp och placerat missiler i Polen och Rumänien, och kommit närmare inpå Ryssland.

När Ryssland till sist reagerar besannas bilden av det hotfulla Ryssland och behovet av en offensiv NATO-hållning. Något som de flesta medborgare i väst förstår, tack vare massmedia och pk-drillade politiker.

osthorisont

PS

Trots den våldsamma kuppen i Kiev, med avsättande av Ukrainas demokratiskt valde president,  har Rysslands reaktion ändå varit måttfull.  Vilket inte hindrar att ur munnen på Sveriges statsminister kommer den 12/4 detta:

”Vad är det nu som har hänt? Ja, det är väl uppenbart. 

Vladimir Putin och Ryssland har ett förändrat beteende, som är mycket oberäkneligt, som känns som vindar från det kalla kriget, från de europeiska problem vi haft i generationer, med ett väldigt aggressivt beteende mot sina grannländer. Det handlar då inte bara om Ukraina, det är en oro som man sprider i hela vår del av världen.”

fra

Läs mer

Chicken Race

På NATO-menyn

Vem är terrorist?

Värre än Tredje Riket?

http://www.friatider.se/putin-skriver-oppet-brev-till-eu-ledare

http://galnegunnarsblogg.wordpress.com/2014/04/12/sanningen-om-vad-som-hander-i-ukraina/

 

Röda-Korsfäst

”Nolltolerans mot intolerans?” eller ”Intolerans mot nolltolerans?

Den senaste Röda-Kors-affären ger många associationer!

intervju

”Representerar man Röda Korset måste man stå för Röda Korsets grundläggande värderingar och där finns det inget mellanläge. Då är det nolltolerans mot intolerans och rasism och främlingsfientliga åsikter.”

”Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund”. 

Så uttalade sig Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på  Svenska Röda Korset i en telefonintervju för ”Nyheter Idag” den 11 april 2014.

Bakgrunden var vad en frivilligarbetare på Röda Korset i Falun sagt i ett samtal med en annan person. Det rörde sig om en 71-årig dam, som under nio års tid arbetat gratis för Röda Korset.

Den andra personen, en ung irakier vid namn Daban Ibrahim Mohammad, hade ett register som knappast rimmar med Röda Korsets beskrivna värderingar.

Irakiern  spelade in samtalet. Och han gillade inte vad den gamla damen sade, så han kopplade in  massmedia. Snart var hela Röda Korset ”skakat”.

skakat

I  Aftonbladet den 9/4 förklarade Daban Ibrahim:

”Jag blev väldigt ledsen faktiskt, jag blev väldigt kränkt.”

Där uttalade sig även Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset:

”Vi står för en medmänsklighet och ett inkluderande samhälle, absolut inte det som speglas här med ’de och vi’.” 

”Man måste hela tiden arbeta med värdefrågor och visa att det här är inte okej. Är man engagerad inom Röda Korset så måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen.”

På webbsidan ”Mynewsdesk” ges klart besked:

”En kort film med en frivillig inom Röda Korset som uttrycker åsikter, som inte är förenliga med Röda Korsets grundläggande värderingar, publicerades på Facebook under helgen. I måndags morse upptäcktes filmen av Röda Korsets kommunikationsavdelning som genast informerade ledningen och i tisdags lämnade rödakorsaren sina åtaganden i organisationen.

–Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang, säger Eva von Oelreich, ordförande i Röda Korset.”

ut

Vad hade då den 71-åriga Röda-Kors-volontären sagt, som var så upphetsande?

DT lade ut ljudinspelningen.

En utskrift, ordagrant:

”Jag kom hit för jag behövde prata med någon som kunde lyssna

sen kom vi in på det där snacket om jobbet å sånt, och då uttryckte hon sig på det här viset.

- – -

… jag tycker inte vi hjälper er där ni är

- Inte här i Sverige?

- Nej

- Du tycker inte det?

- Nej. Det kan man ha flera synpunkter på. Jag menar, det är inte bra att ta in… vi har ju en så hög arbetslöshet….

- Men det beror ju inte på oss.

- Nej, det är ju det jag säger, men jag menar arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ungdomar vi tar in. Det är ju ingen lösning för oss, när vi har en så hög ungdomsarbetslöshet själva. Och så kommer det fler ungdomar hit och då blir problemen ännu större. Jag tycker vi ska hjälpa våra ungdomar i första hand.

- Vilka ungdomar?

- Dom som går arbetslösa.

- Vilka är det?

- Vilka är det?! Det finns mycket svenska ungdomar, vi har tappat nästan en hel generation som går arbetslös.

- Svenska ungdomar?

- Jajjamen!

- Sen då?  Vad ska man göra efter det? Vad ska man hjälpa dem? Vilka ska man hjälpa efter det?

- Vilka ska man hjälpa? Man ska hjälpa alla människor! Det är ingen som blir hjälpt om man håller på som man gör nu! Då är det ingen som blir hjälpt. 

- Du får väl gå och klaga på dom. Dom som tar in fler folk och inte hjälper dom, eller hur?

- Precis.  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.

- Vilka är det? Vad menar du med egna? Svenskar?

- Ja.

- Men du jobbar ju på Röda Korset, sen säger du så här, det får mig att bli litet tveksam

- Varför det? Hur ska vi kunna hjälpa er, om vi inte kan hjälpa vår egna ungdomar?

- Ni kan hjälpa, ni hjälper ju er egna ungdomar!

- Nej!  Dom har inte ens råd att flytta hemifrån, dom får inga egna bostäder, dom får ingenting.

- – -

- Ja, jag vart faktiskt litet besviken. Mycket besviken vart jag. 

Men det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt.

 

x

Vad var så förgripligt med detta, som gjorde att kvinnan måste korsfästas?

• Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, det är ju ett faktum. Svenska ungdomar reser till Norge för att få arbeten, något som en del kommuner t.o.m. uppmuntrar till.

• Bostadsbristen bland unga är likaså hög, även det ett faktum. Många bor kvar hos sina föräldrar, andra skuldsätter sig på ett farligt sätt för att komma över en egen bostad.

Den gamla damen påpekar existensen av svenskar, vars intressen också behöver tillgodoses. Detta triggade tydligen RK-höjdarna.

x

Antag att Jesus hade arbetat som volontär på Röda Korset i Sverige. Skulle det dröja länge, innan han fördrevs??

Tror inte det, med tanke på hans fallenhet för polemiska uttalanden.

roda-korsfast

Avslutningsvis,  12 associationer som denna Röda-Kors-affär ger mig:

1. Övervakning

Som Expressen demonstrerar är en anonym kommentar på en blogg inte nödvändigtvis en privatsak, det kan bli hembesök och uthängning i massmedia.

Här byggs detta på med att vad vederbörande tror är ett enskilt samtal läggs ut på internet, blåses upp i massmedia och leder till offentliga avståndstaganden.

2. Vem är välkommen?

Visserligen säger RK:s generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström: att ”alla ska känna sig välkomna”, men detta motsägs av pressekreterare Karin Tengby är inne på: ”…måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen”.

I strid mot dessa värderingar ligger det som den uthängda kvinnan sade, förutsättande att vi svenskar existerar och har legitima intressen.

3. Vem kan bli ledsen och kränkt?

Invandrare kan bli ledsna och känna sig kränkta, vilket kunnat konstateras sedan länge - och som den unge irakiern verkar ha varit väl medveten om.  Men ska inte det gälla även för svenskar?

Vi behöver inte gå längre än till den uthängda kvinnan – naturligtvis blev hon ledsen över den behandling hon utsattes för, över att ha blivit sviken och ratad. Hon kunde inte påräkna vare sig stöd i massmedia eller någon uppbackning av ansvariga inom den egna organisationen.

4. Ord och handling

Den uthängda kvinnan hade under nio års tid arbetat ideellt, oavlönat, för Svenska Röda Korset. I handling har hon visat solidaritet med andra människor, inte minst utlänningar.

Vad som nu läggs henne till last är ordval i ett enskilt samtal:  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.”

Här ligger ett dubbelt moment:

A. Ska inte handling väga tyngre än ord?

B. Vad i hennes ord var så fel?

5. Tolerans och intolerans

I ledningen talar man högtravande om ”värdegrund” och har övat in några haranger om om ”tolerans” och ”nolltolerans”, ”främlingsfientlighet” och ”rasism”. I praktiken finns här ingen konsekvens.

RK-ledningen är intolerant, inte tolerant. Där saknas inte bara klarhet i tanken utan också dygder som mod och solidaritet. De fina harangerna är som tomma ballonger, eller sköldar att gömma sig  bakom.

6. Människors lika värde

Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment

På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr, och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.

tiggare

8. Ohelig allians

Irakiern som spelade in samtalet var alltså kriminell. Här kan konstateras hur han samverkar med människor som yrkesmässigt verkar inom godhetsbranschen. Det är inget undantag.

Hela invandringen baxas fram genom en allians av å ena sidan organiserad brottslighet, å andra sidan personer med anspråk på att företräda godhet – med en gråzon av girighet däremellan.

9. Demokratiska friheter

Som det framställs rör det sig om flyktingar. De flyr undan förföljelse, för att komma till ett land med frihet och demokrati.

Men vilken frihet ger detta oss svenskar när vi nu inte tillåts ha en avvikande åsikt i en så viktig fråga som invandringen? Det här visar att det blåser väldigt snålt i Sverige numera!

10. Åldersrasism

Den uthängda kvinnan var född på tidigt 1940-tal, hade alltså växt upp i ett Sverige där svenskars existens inte var ifrågasatt,  i ett land där man kunde tala uppriktigt om hur man kände och tänkte.

Nu är det inte längre så, nu ska vi alla pk-drillas till att vakta vår tunga så att vi t ex inte – hemska tanke – får för oss att beställa en negerboll på kondiset.

11. Ockupantmentalitet

Hur hamnade denne unge irakier i Sverige? Förmodligen förebärande att vara flykting. Det svenska samhället räddade honom ur en svår situation, gav honom skydd.

Ändå detta agerande, som vittnar om en översittarmentalitet gentemot oss svenskar. Hur har det gått till, varifrån har han fått lära sig denna?

En del av svaret ligger i hur RK-ledningen viker sig dubbel, så fort denne sällsamme figur hostat till - istället för att gripa tillfället att förmedla några elementa om mellanmänskligt beteende och göra en insats för integration i vårt samhälle.

En annan del av svaret ligger i våra svenskfientliga massmedia.

12. Svenskfientliga massmedia

I Aftonbladet den 8/4 var anslaget smetigt propagandistiskt: figuren hade gått ”till Röda Korset för att be om hjälp till sin familj. Där fick han dock inte det bemötande han hade förväntat sig.”

Där fanns inspelningen också med, men man hade då starkt förvrängt kvinnans röst, så att den lät mindre sympatisk.

Här blir exemplen otaliga, på hur svenskar ska framställas negativt!

ab

Läs mer

Bli miljonär!

Insamlingsmål för Röda Korset

Kulturbefriat land

Peter Harold (1)

Peter Harold (2)

Utan försvar

1914 – 2014

1414

Ett 100-årsjubileum blir det i år, sedan Första Världskriget startade, i juli 1914. Kommer detta i år att ”firas” med ett fyrverkeri utöver det vanliga?

Risken är tyvärr påtaglig!

Jag kan se paralleller mellan Österrike-Ungern då och Ukraina nu.  I båda fallen  svaga statsbildningar, rymmande olika etniska grupper och motsättningar. I båda fallen ledningar med ett aggressivt agerande.

Österrike-Ungern var i allians med Tyskland. När det gav sig på Serbien, som fick stöd av Ryssland, var kriget ett faktum. Egentligen var det kanske inget land som önskade ett världskrig, men det ena gav det andra och snart var man där.

eld
Den nu sittande regimen i Kiev tillkom, vad än Carl Bildt säger om saken, genom en våldsam kupp. Beväpnade friskaror drar fortfarande runt och sätter skräck i meningsmotståndare. Handgemäng förekommer till och med inne i parlamentet.

Trots landets etniska splittring gör den nya regimen inget för att ena Ukraina – tvärtom. Till kuppregimens första åtgärder hörde att ta bort ryskans status som andraspråk och att spärra tillgången till TV-sändningar på ryska. Stämningarna hos den ryskspråkiga befolkningen i östra Ukraina negligeras.

ukraina
Ukraina är delat inte bara etniskt, utan även politiskt. Kartan ovan visa hur röstandet fördelade sig på presidentkandidaterna i det senaste valet. I Donbas-regionen var stödet särskilt starkt för  Viktor Yanukovytj, i Donetskprovinsen så högt som drygt 93%.

Donbas utgör den befolkningstätaste och mest industrialiserade delen av Ukraina, av stor ekonomisk betydelse. Befolkningen där vill sedan länge ha mer av regionalt självstyre. Nu reses dessutom krav på folkomröstning om självstyre, tydligen med Krim som modell. Det skulle kunna resultera i en fullständigt separation från Ukraina.

donetsk

För att ge eftertryck åt dessa krav har den ryska eller ryssvänliga befolkningen i området gått ut i allt större demonstrationer, både i Donetsk, Charkov och Lugansk. Dessa har övergått i ockupation av myndighetsbyggnader, på samma sätt som kuppmakarna i Kiev gjorde i februari. I Donetsk har man utropat ”Republiken Donetsk” och proklamerat att en folkomröstning om självständighet ska hållas där den 11 maj.

Skillnaderna mot kuppen i Kiev ligger på två plan:

• För det första går det jämförelsevis mycket lugnare till i Donbas. Inga polismän har satts eld på, inga skjutvapen har använts och inga dödsfall har än så länge inträffat. Mest bara skuffanden, slitande i polissköldar och vevande med en del påkar. Delar av kravallpolisen har uppenbarligen sympatiserat med demonstranterna.

• För det andra finns ingen motsvarande slutpunkt. När kuppmakarna i Kiev tagit över fanns ingen som längre kunde utmana dem.

För Donetsk gäller inget motsvarande. Där kvarstår hotet om ett välbeväpnat och välorganiserat ingripande från Kiev. Om detta är Donetsk-separatisterna väl medvetna – samtidigt som de förbereder sig genom att bygga barrikader och kontrollera trafik till området, har de riktat en vädjan till Ryssland om militärt ingripande.

dem
Vissa motaktioner från Kiev tycks ha varit ganska framgångsrika. Enligt RT förfogar Kiev över amerikanska legosoldater av Blackwatermodell.

40.000 ryska soldater ska finnas invid den ukrainska gränsen och den ryska riksdagen har givit Vladimir Putin mandat att använda dem. Utrikesminister Sergeij Lavrov har å andra sidan med eftertryck klargjort att Ryssland inte kommer att ingripa militärt i Ukraina. Samtidigt har han dock vädjat till Kiev och västsidan att gå den ryska befolkningsminoriteten till mötes.

lavrov

USA har nu ett hangarfartyg med stödfartyg inne i Svarta Havet.  Lavrov har påpekat USA därigenom bryter mot överenskommelser med Ryssland angående hur länge som amerikanska krigsfartyg får uppehålla sig så nära ryska farvatten.

Nu gör USA tvärtom: skickar in även jagaren Donald Cook i Svarta Havet, utrustad med kryssningsmissiler. Även Frankrike har krigsfartyg på väg dit.

Upp laddar NATO också med stridsflyg till Polen och Litauen.

090729-N-3038W-459

Här är alltså svårt att se en kompromiss, och därför upplagt för en riktigt ruggig urladdning:

• Kommer Ryssland att passivt åse hur upproret i östra Ukraina brutalt slås ned och flyktingströmmarna över ukrainsk-ryska gränsen växer dramatiskt?

• Eller kommer Ryssland då att ingripa militärt?

Det senare har man möjligen kapacitet att göra, och gå segrande ur sammandrabbningen.

Dvs om den begränsar sig till konventionella vapen…

putin

Läs mer

Aldrig mera krig?

Farlig häxbrygd!

Första världskriget

Med fingret på avtryckaren

Kulturbefriat land

Sverige är unikt. Julia Caesar har många gånger skrivit träffsäkert om denna sällsamma kombination av självgodhet och omdömeslöshet, denna kulturella dekadens.

bo
Nu senast är EU-ministern och folkpartisten Birgitta Ohlsson återigen på tapeten, och skämmer ut Sverige inför andra folk.

På Wikipedia kan följande information inhämtas om denna minister:

”Ohlsson är uppvuxen i Tokarp utanför Linköping, där fadern Bengt är folkpartistisk politiker och före detta kommunalråd…

Hon har studerat statsvetenskap och internationella relationer…

Hennes profilfrågor är demokrati, mänskliga rättigheter, djurskydd, jämställdhet, tolerans och internationalism.”

Full pott alltså, i politisk korrekthet, som det ser ut.

Merit Wager fångar väl Ohlssons senaste bravader i en bloggtext med  rubriken ”Den humanitära stormaktens representanter vet alltid bättre än alla andra.”

En sak är iofs att tro på sig själv och sina hållningar  – det ska man väl göra -  men sämre är att inte kunna lyssna på andra och inte kunna ställa sina egna ståndpunkter under omprövning. Allra sämst är när man i sin översvallande dryghet sätter sig på andra. Det är just vad denna Ohlsson presterar, som företrädare för vårt land på den internationella scenen.

”Varför beter sig svenska regeringsrepresentanter som ouppfostrade och arroganta ungar i samröre med andra stater?”

”Varför tror svenska ministrar att de har rätt att näpsa och skälla på andra staters ministrar? …

Det är direkt pinsamt med en minister som ångar av indignation och som inte kan behärska sig gentemot ett annat lands minister, utan obehärskat och som en förorättad tonåring utbrister: ’Jag är väldigt förbannad och besviken på den rumänska regeringen’.

”Som om svenskar hade någon sorts gudagiven rätt att sätta sig till doms över andra!”

kpt

Ett annat aktuellt exempel på svensk kultur bjuder LO-bossen Karl-Petter Thorwaldson på, med uttalanden som SD:s svans ska ge fan i att hota våra medlemmar” och

”Många LO-medlemmar känner sig kränkta av att Åkesson kommer till deras arbetsplatser. Hans åsikter krockar med det som våra medlemmar gör. På bland annat sjukhus räddar kommunalare liv varje dag, oavsett vilken bakgrund människorna de möter har.”

Tobbes medieblogg kommenterar:

”Blir man ’kränkt’ av ett sådant besök är det nog dags att börja arbeta med sina egna trösklar. Jag utgår från att andra politiker, eller varför inte en kunglighet eller landshövding, kan komma på besök utan att fackliga företrädare blir kränkta. Vad Thorwaldsson förstås inte tänker på, är att, på bland annat sjukhus, räddar sverigedemokrater liv, varje dag, oavsett vilken bakgrund människorna de möter har.”

an

Ett tredje exempel ger Annelile Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal, prov på.

Hon bekänner sig öppet till åsiktsmässig likriktning i invandringsfrågan. Sverigedemokraterna måste tycka som de övriga 7 riksdagspartierna gör, annars ska de inte vara välkomna på arbetsplatsbesök, anser hon.

Detta framgick av hennes medverkan helt nyligen i SVT:s program ”Gomorron”.

Jag gjorde utifrån detta en film, som fick heta ”GODNATT, FACKET!”

Läs mer

Frys ut omvärlden!

Ny stormaktstid

Arnstad om Norge

Federley om Grekland

Ström-Melin om Ungern

Wetterstrand om Danmark

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 124 andra följare