Förbjudna begrepp

forbud

Begreppen negerboll och skäggbarn kan nu ge samma associationer, genom att de båda är politiskt inkorrekta, klassade som olämpliga att använda.

Två skillnader kan jag dock notera:

Den ena är att höga SD-företrädare – åtminstone intill nyligen – sanktionerat användandet av termen ”negerboll” för det bakverk som nu i stället ska kallas ”chokladboll”.  Användande av termen ”skäggbarn”, däremot, kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna.

Den andra skillnaden är att ”negerboll” egentligen inte säger någonting politiskt. Det gör däremot ”skäggbarn”!

Därmed inte sagt annat än att användning av termen ”negerboll” kan bli till en kulturell motståndshandling, visa ett trots mot makthavarna och ge upphov till bra kommentarer/diskussioner medborgare emellan.

Därför anser jag att den ska användas.

bollar

Framförallt är det viktigt att tala om skäggbarn.  Varför?

Jo, därför att begreppet blir ett frontalangrepp på förljugenheten!

Det talas om ”ensamkommande flyktingbarn”. I själva verket är det i många fall fråga om vare sig ensamkommande, flyktingar eller barn.

Framförallt är det inte fråga om barn. En riktigare benämning är ”unga män”.  Ofta har de en utvecklad skäggväxt.

skaggebarn

Några ålderskontroller göras in i Sverige – ”integritetshänsyn”, du vet.

I våra grannländer, däremot, görs detta. Ålderskontroller. Och vad har man funnit? Jo, att i majoriteten av de undersökta fallen var det mindre fråga om pojkar än om män, de undersökta visade sig vara 18 år eller äldre.

Så här skriver Jan Tullberg i sin bok ”Låsningen”:

”I Norge var 49 procent av ’barnen’ 18 år eller äldre; i Finland 60 procent 18 år eller äldre och i Danmark var 73 procent av ’barnen’ 18 år eller äldre.”

Indirekt ger dock barnen även i Sverige en antydan om sin ålder – utöver skäggväxten alltså – det är inte ovanligt att de tafsar på och visar ett sexuellt intresse för kvinnliga anställda.

Överrepresentationen i brottslighet (däribland våldtäkter) indikerar också, tycker jag, att det är fråga om unga män.

lonesome

De anställda är många, det blir en anställd per ”barn”.

Så här skriver  Tullberg om servicen:

”Ett hem för ensamkommande flyktingbarn har en bemanning som ett lyxhotell; ungefär en anställd per gäst.”

Vilket s.a.s. ”kostar skjortan”:

”Den löpande kostnaden per dag för ett flyktingbarn överstiger vad en hel familj på semester betalar per dygn för mat och logi på en fyrstjärnig ’all-inclusive’ anläggning vid Röda Havet… de unga männen är generellt friska så varför detta intensiva omhändertagande?”

Här finns en tillkämpad okunnighet och en påbjuden dumhet.

Jan Tullberg:

”Varje uttryck för misstro mot ett ’ensamkommande flyktingbarn’ anses visa på en sämre karaktär.”

”Att bli indignerad över termen skäggbarn blir ett sätt att göra reklam för sin egen karaktär. Godtrogenhet blir en proxy för godhet.”

ah

Okunnigheten kring skäggebarnen är ju onödig – där finns ett överflöd av information på webben att tillgå, som t ex här:

Vitboken – barn som ankare

Thoralf  Alfsson

Matematik

Sköna juveler

barn

Här finns åtminstone tre moment som jag finner upprörande:

A. 

Hur så mycket av svenska skattemedel förslösas på något så meningslöst!

B. 

Hur det hela omgärdas med så mycket förljugenhet och hyckleri!!

C. 

Hur Sverigedemokraterna deltar i detta, genom att utesluta medlemmar som nämner saker vid dess rätta namn!!!

spaden

Film:

Rättviksutdelningar

furudal

Vi har ju haft perfekt väder för tabloidutdelande senaste veckan. Här en rapport från Rättviks kommun.

Furudal med omnejd har vi delat upp mellan oss, fyra ortsbor, där är nu utdelat.

I tisdags var min plan att ta cykeln till Boda Kyrkby, en sträcka på 20 kilometer från Furudal. Jag har ju tidigare i livet t ex gjort cyklingar från Kungsängen till Västerås, en sträcka på över 80 kilometer.  Det har gått utmärkt, med förutsättningen att vara tränad, ha tid på sig och kunna använda småvägar.

Den här gången blev det tungt, som en evig uppförsbacke med motvind, dessutom smal bilväg med ganska tät trafik. Innan kommen halvvägs kändes det som att jag kanske tagit mig vatten över huvudet.

vag301

Efter drygt två timmar var jag ändå framme och kunde börja lägga i lådorna.

På ett ställe kom en kvinna emot mig, yttrande sig fientligt om ”nazi-propaganda”. På radion hade hon hört något om en utdelning som Svenskarnas Parti gjort i Mora.

Jag förklarade att tabloiden var partipolitiskt fristående, vilket kvinnan först inte ville ta till sig: är man nazist, då förnekar man, argumenterade hon. Jag frågade då om hon själv var nazist, och fick ett nekande svar. Jag manade henne att läsa innantill i tabloiden.  Sagt fick jag också att jag var 70 år fyllda och gjort mig stort besvär för att få ut tabloiderna till de boende i Boda Kyrkby.

Det visade sig att hon själv förmodligen skulle komma att rösta SD. Innan vi skildes åt önskade hon mig lycka till med det fortsatta utdelandet.

bodakyrkby

Under veckan har jag också tillsammans två andra furudalingar gjort en bilresa till Rättvik, tätorten,  och tillsammans fått ut ca 500 exemplar där och utmed vägen. Kommer möjligen att följas upp senare, med ett nytt besök – även om vi tycker att det där bör kunna finnas personer där som klarar utdelandet själva.

Detta är den fjärde tabloiden för hushållsutdelning. Inte minst har dessa tabloider delats ut i Dalarna. De har också bidragit påtagligt till positiva resultat för Sverigedemokraterna, både i väljarstöd och nya medlemmar. Nu visar sig dock att dessa värvade inte kan medverka till utdelande av nya tabloider – ett direktiv har nämligen utgått från partiet centralt, från medverkan i sådan verksamhet.

Paradoxalt, eller hur?

rvik

Läs mer

Reaktioner

Tabloidhistoria

Borlängebor röstade SD

SD-röster i Dalarna

Kulturbefriat land

Sverige är unikt. Julia Caesar har många gånger skrivit träffsäkert om denna sällsamma kombination av självgodhet och omdömeslöshet, denna kulturella dekadens.

bo
Nu senast är EU-ministern och folkpartisten Birgitta Ohlsson återigen på tapeten, och skämmer ut Sverige inför andra folk.

På Wikipedia kan följande information inhämtas om denna minister:

”Ohlsson är uppvuxen i Tokarp utanför Linköping, där fadern Bengt är folkpartistisk politiker och före detta kommunalråd…

Hon har studerat statsvetenskap och internationella relationer…

Hennes profilfrågor är demokrati, mänskliga rättigheter, djurskydd, jämställdhet, tolerans och internationalism.”

Full pott alltså, i politisk korrekthet, som det ser ut.

Merit Wager fångar väl Ohlssons senaste bravader i en bloggtext med  rubriken ”Den humanitära stormaktens representanter vet alltid bättre än alla andra.”

En sak är iofs att tro på sig själv och sina hållningar  – det ska man väl göra –  men sämre är att inte kunna lyssna på andra och inte kunna ställa sina egna ståndpunkter under omprövning. Allra sämst är när man i sin översvallande dryghet sätter sig på andra. Det är just vad denna Ohlsson presterar, som företrädare för vårt land på den internationella scenen.

”Varför beter sig svenska regeringsrepresentanter som ouppfostrade och arroganta ungar i samröre med andra stater?”

”Varför tror svenska ministrar att de har rätt att näpsa och skälla på andra staters ministrar? …

Det är direkt pinsamt med en minister som ångar av indignation och som inte kan behärska sig gentemot ett annat lands minister, utan obehärskat och som en förorättad tonåring utbrister: ’Jag är väldigt förbannad och besviken på den rumänska regeringen’.

”Som om svenskar hade någon sorts gudagiven rätt att sätta sig till doms över andra!”

kpt

Ett annat aktuellt exempel på svensk kultur bjuder LO-bossen Karl-Petter Thorwaldson på, med uttalanden som SD:s svans ska ge fan i att hota våra medlemmar” och

”Många LO-medlemmar känner sig kränkta av att Åkesson kommer till deras arbetsplatser. Hans åsikter krockar med det som våra medlemmar gör. På bland annat sjukhus räddar kommunalare liv varje dag, oavsett vilken bakgrund människorna de möter har.”

Tobbes medieblogg kommenterar:

”Blir man ’kränkt’ av ett sådant besök är det nog dags att börja arbeta med sina egna trösklar. Jag utgår från att andra politiker, eller varför inte en kunglighet eller landshövding, kan komma på besök utan att fackliga företrädare blir kränkta. Vad Thorwaldsson förstås inte tänker på, är att, på bland annat sjukhus, räddar sverigedemokrater liv, varje dag, oavsett vilken bakgrund människorna de möter har.”

an

Ett tredje exempel ger Annelile Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal, prov på.

Hon bekänner sig öppet till åsiktsmässig likriktning i invandringsfrågan. Sverigedemokraterna måste tycka som de övriga 7 riksdagspartierna gör, annars ska de inte vara välkomna på arbetsplatsbesök, anser hon.

Detta framgick av hennes medverkan helt nyligen i SVT:s program ”Gomorron”.

Jag gjorde utifrån detta en film, som fick heta ”GODNATT, FACKET!”

Läs mer

Frys ut omvärlden!

Ny stormaktstid

Arnstad om Norge

Federley om Grekland

Ström-Melin om Ungern

Wetterstrand om Danmark

Pragmatism eller korrekthet?

Inom politiken utkristalliserar sig, tycker jag, två diametralt motsatta hållningar. I synnerhet när man talar om invandring – vilket är utgångspunkten för denna bloggtext:

raket4

PRAGMATISM

Den pragmatiska hållningen är den jag själv vill ansluta mig till. Den tar sin avstamp i verkligheten och vilka åtgärder som kan vara ändamålsenliga. Det kan bli en ”4-stegs-raket”:

a) värderingar och mål

- Vi ska inte ha någon sådan invandring till Sverige som skapar problem i det svenska samhället.

- Vi ska heller inte ha en invandring av sådan omfattning och karaktär att det svenska folket byts ut.

- Flyktingar ska tas emot i närområdet, inte i Sverige.

b) problem

Som probleminvandring kan räknas invandring som genererar bidragsberoende, brottslighet, smittsamma och obotliga sjukdomar eller andra kostnader för det svenska samhället.

Som problem ska ses också att svenskar alltmer trängs undan och, i vissa orter med särskilt hög andel invandrare, börjat känna sig som främlingar i det egna landet.

c) lösningar

Vad gäller lösningar kan vi till att börja med luta oss mot Finland, Danmark och Schweiz – tillämpa regler och praxis som där varit framgångsrikt.

Vi kan också arbeta för en gemensam europeisk lösning, med en Safe-Haven-mottagning i norra Afrika, direkt underställd EU-kommissionen.

kart

d) vägar till lösningar

En organiserad svensk opinion för detta.

x

x

KORREKTHET

Den politiskt korrekta linjen i invandringsfrågan svarar mot Albert Einsteins definition på galenskap: att upprepa samma sak om och om igen, ständigt förväntande sig ett annat resultat.

ae

Antalet ”utanförskapsområden” har ökat, integrationen har misslyckats, skolan har kraschat, bostadsbristen är akut, våldsbrottsligheten har ökat, det nästan förs ett konstant krig mot svenskar och det svenska samhället.

Ändå ska den pågående invandringen fortsätta i oförminskad takt. De problem som vi hittills inte lyckats lösa ska lösas genom ökade resurser och mer välvilja från svenskarnas sida.

Höjda skatter, mer av särskilda förtursregler åt invandrarna och nya uppfostringskampanjer gentemot svenskarna ska vända utvecklingen och lösa problemen.

Det har konstruerats ett antal ”moment 22”, som gör att politiken här går i baklås. Jag kan se fem sådana moment:

invtal

1. Ingen gräns!

Det första tydliggjordes när programledarna i Agenda hösten 2012 ställde frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”

Så får man inte prata. Agedajournalisternas formulering gav ett ramaskri från pk-folk. Det finns ingen gräns! I varje fall får man inte medge offentligt att en gräns finns och att ett tak därför måste sättas.

Detta var Göran Rosenberg  inne på redan 1997.

gr

Bakom detta kan anas en tankegång i flera led:

- om viss invandring ses som problem kan invandrare komma att ses som problem

- invandrare kan då känna sig utpekade, och uppleva obehag

- svenskar kan börja tycka illa om invandrare

- dessa känslor hos svenskar kanske alla inte kan hantera, och vi får en våg av negativa handlingar, riktade mot invandrare.

Detta ger en ram för den debatt om invandringen som får förekomma i svenska massmedia.

nonsens

Vissa problem får medges, men:

• de får inte kopplas till invandringen

• inga verkningsfulla åtgärder får förespråkas.

Debatten ska vara tuktad.

rabatt

2. Inga problem

Medgivandet av en gräns kan alltså ses som medgivande av problem, invandringsproblem.

Detsamma gäller nyhetsrapportering om brottslighet, där brottslingens etnicitet framgår (såvida vederbörande inte är svensk och/eller blond). Här ska således pixlas och mörkas.

Ramaskri blev det också när Arnstberg/Sandelin fått in en annons i DN för sin bok, där vissa faktauppgifter kring invandringen återgavs. De stämde i sak och de vara relevanta, ändå – eller just därför – blev pk-reaktionen häftig.

En annons som den nämnda sänder ut ”fel signaler”. Inte därför att uppgifterna där inte är korrekta (dvs stämmer), utan därför att de inte är politiskt korrekta (dvs följer det uppifrån påbjudna).

I linje med detta ligger också återkommande nyhetsartiklar i DN, stödjande sig på olika forskarrapporter, som alla visar att invandringen till Sverige i själva verket är ekonomiskt lönsam.

ockneg

3. ”Spela i händerna”

När tidningen Journalisten 1997 vägrade Blågula frågor att få in en annons för sin skrift ”Försvara demokratin!” blev argumenteringen inte att man hade några invändningar mot vare sig denna skrift eller BGF. Nej, argumentet löd att en publicering skulle kunna gynna andra grupper. Det skulle ”spela rasisterna i händerna”.

Motsvarande har återkommande gällt för Sverigedemokraterna. Det skulle ”gagna SD” om man gick med på det ena eller det andra, t ex släppte fram vissa sanningar. Alltså måste detta förhindras.

sd

4. ”Låta som…”

Angränsande är en annan argumentering: Om någon för fram vissa fakta eller argument kan det ligga alltför nära vad SD gör. Vederbörande ”låter som en sverigedemokrat”. På så vis blir vissa fakta och argument bannlysta, blir till mentala och intellektuella ”no-go-zones”.

Med denna manöver kan man förvandla ett invandringskritiskt parti till sin motsats, i sina praktiska konsekvenser.

Det här ligger i linje med vad statsminister Reinfeldt öppet har tillstått, att Moderaterna driver en bestämd invandringspolitik just för att visa hur röstande på SD ska få helt motsatt effekt än den avsedda.

nazigator

5. ”Våra gator”

Till moment-22-momenten hör slutligen även parollen ”inga nazister på våra gator” och det konsekventa ljudmatte-blockerandet av offentliga möten för invandringskritiker.

Funktionen blir här dubbel. Dels förhindras invandringskritiker att nå ut med sitt budskap. Dels slipper de politiskt korrekta konfrontera invandringskritikernas fakta och argument, vilket gör att de kan leva kvar i sin sagovärld.

trollskog

Läs/se mer

Ob-skrift – politisk korrekthet

Opinionsbildarna

Självspelande piano

 

http://www.youtube.com/watch?v=G4ZZi89cDCQ

 

Tydlighet om Ukraina?

bgland
Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson heter Julia Kronlid. Den 20/3 -14 skrev hon i SD-Kuriren om Ukraina, under rubrik ”Nödvändigt med tydlighet mot Ryssland”.

Det inspirerar mig till en ny bloggtext i ämnet. Dels därför att SD är det riksdagsparti som står mig politiskt närmast, dels därför att Kronlids inlägg är tankeväckande.

jc

Julia Kronlid skriver, om Ukraina och Krim:

”Det är ett komplicerande faktum att den nuvarande presidenten inte är folkvald och att partiet Svoboda finns representerat i regeringen.”

”Vi måste dock komma ihåg att Ryssland först tog kontrollen över Krimhalvön med militära medel, därefter arrangerade en folkomröstning och till slut annekterade Krim, utan någon som helst förhandling med Ukraina eller förhandling i FN, vilket gör att vi inte kan betrakta folkomröstningen som legitim.”

”Därför är det nödvändigt att vara tydlig gentemot Ryssland att en gränsförändring som har genomförts med dessa metoder inte är acceptabel utan utgör ett brott mot Ukrainas rätt till suveränitet och territoriell integritet.”

MEETING DE JEAN-MARIE LE PEN, PALAIS DES SPORTS DE PARIS Ställ detta mot vad Marine Le Pen, partiledare i Nationell Fronten, säger:

• Antingen så måste EU luta sig mot konstitutionella regler och erkänna Ukrainas rätt som suverän stat, och i så fall är Viktor Janukovitj fortfarande president,..

• Eller så gäller varken konstitutionen eller några andra lagar längre. Då får man erkänna att Ukraina har ersatt den gamla regeringen med en revolutionsregering. Men i så fall kan man inte förneka Krim att göra detsamma,..”

vj

Innan jag går vidare, låt mig klargöra att jag inte betraktar Viktor Janukovytj som en bra president, tvärtom!

• För det första var han uppenbarligen korrupt – skodde sig personligen fastän folket i Ukraina är så fattigt.

• För det andra lämnade han kravallpolisen i sticket genom att inte låta dem använda sina tjänstevapen. De hänvisades till sköldar och batonger, att möta regn av gatstenar och brandbomber.

Men han var en gång demokratiskt vald, om än med liten marginal.

När gatukrigarna ockuperade myndighetsbyggnader och krypskyttar dödade alltfler människor på båda sidor lämnade han Kiev,  av uppenbara säkerhetsskäl.

eld

Sedan valde parlamentet en ny regering, men det skedde i en hotfull och våldsam situation, där parlamentsledamöters säkerhet inte var garanterad.

Den nya regimen i Kiev kan mot den bakgrunden inte ses som legitim och representerande alla ukrainare. Detta gäller oavsett Svoboda ingår i regeringen eller ej.

orange

Regimskiftet kunde genomföras med hjälp av utländsk inblandning. De första manifestationerna, i ”den oranga revolutionen” var finansierade av oligarken Boris Berzovskij. Dessa manifestationer var fredliga.

USA har därefter (eller även tidigare?) gått in med satsningar på s.k. NGO:s och pumpat in 5.000 miljoner dollar för att få bort Janukovytj.  Dessa manifestationer fick snart en allt våldsammare prägel och regimens säkerhetsstyrkor blev överflyglade.

dirigent

Som dirigent bakom kulisserna fanns USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland, med bestämda synpunkter på sammansättningen av den nya ukrainska regeringen.

hs

Statens våldsmonopol har nu brutits i Kiev och beväpnade grupper som ”Högra sektorn” kan härja fritt.

Ur Fria Tider, intervju med svensken Mikael Skillt, ”ukrainafrivillig”, på plats i Kiev:

”En del av människorna i Högra sektorn är som apor med vapen. Det är förenat med livsfara att ens gå i närheten av dem. Det är rena Åsa-Nisse-kompaniet, man har ett vapen och slänger det omkring sig som om det var en träpinne.”

charkov

I de östligaste delarna av Ukraina bor övervägande ryssar. Dit har busslaster av beväpnade Högra-Sektorn-folk kommit. Våldsamma sammandrabbningar har följt, med dödsoffer.

Krimhalvön kunde s.a.s. förseglas av ryssarna. Inga våldsfigurer från Kiev kunde ta sig dit. Det var en förutsättning för att folkomröstningen skulle ha kunnat genomföras under så lugna former. Resultatet var entydigt – valdeltagande på 82% och 97% för anslutning till Ryssland.

nc

Till saken hör att Krim tillhört Ryssland sedan 1700-talet, fram till 1954, så Nikita Chrustjov fick en nyck och skänkte halvön till Ukraina, utan att krimborna tillfrågades om saken. Det hela framstod då inte som viktigt, eftersom området alltjämt ingick i Sovjetunionen. Majoriteten av invånarna på Krim är fortfarande ryssar.

krimfinger

Viktigast i sammanhanget är dock ett större perspektiv, både tidsmässigt och geografiskt.

Historien igenom har Sverige fört krig mot framförallt danskar och ryssar. Mot Ryssland led vi nederlag vid Poltava 1709, följt av det förhärjande skärgårdskriget 1719. Sedan led vi nederlag igen 1743, efter ett svenskt angreppskrig, men fick behålla Finland. Sämre gick det 1809, då vi förlorade Finland. Historiskt finns alltså grund för en ryssrädsla i Sverige.

Med Sovjetunionen på 1900-talet har denna blandats med en antikommunism. Efter Andra världskriget ockuperades östeuropeiska länder och påtvingades Moskvastyrda kommunistregimer. Vi fick uppleva det kalla kriget, kärnvapenkapplöpning och terrorbalans.

kv

Mot varandra stod två militärpakter – NATO och  Warszawapakten.

År 1991 förändrades detta. Men bara delvis. Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes.

NATO, däremot,  blev kvar!!!

Och inte bara det – pakten expanderade. Österut.

I NATO ingår nu forna delar av Warszawapakten.

NATO står för 2/3 av världens totala militärutgifter.

nato

Nya NATO-medlemmar sedan Berlinmurens fall 1989 är:

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Slovakien

Tjecken

Tyskland

Ungern

Rumänien

Bulgarien

Albanien

Slovenien

Kroatien

Med detta medlemskap har följt NATO-missiler, närmare den ryska gränsen än tidigare.

gohome

Vi borde nu – för att förstå ryssarnas handlande – försöka sätta oss in i hur president Vladimir Putin ser situationen.

Ur ryskt perspektiv utgör händelserna i Ukraina ett led i en utveckling där USA vill knyta även Ukraina till sig, för att också där kunna placera ut missiler, riktade mot Ryssland.

Ukraina är sedan länge i en ekonomiskt besvärlig situation, i behov av omfattande stöd utifrån. Måste Ukraina då välja sida mellan Ryssland och EU? Skulle inte Ukraina kunna intaga en mellanställning mellan öst och väst och få stöd från båda sidor att komma på fötter?

Det var Rysslands linje innan våldsamheterna i Kiev bröt ut.  Den linjen förkastades av väst.  Varför?

fraga

Jo, den skulle naturligtvis förutsätta att Ukraina står utanför NATO, förutsätta att där inte placeras missiler, riktade mot Ryssland.

Egentligen helt elementärt – att Ryssland vill förhindra en situation där terrorbalansen slås ut så att Ryssland skulle kunna tas på sängen av ett överraskningsanfall från Väst och inte kunna slå tillbaka.

kuba

Jämför med Kubakrisen 1962 när Sovjetunionen placerade ut missiler på Kuba och därmed hotade USA på liknande sätt. President Kennedy fann sig tvungen att driva situationen till sin spets och hotade med ett omedelbart kärnvapenkrig om inte de sovjetiska missilerna på Kuba togs bort.

Sovjet vek sig, men lyckades rädda ansiktet genom att USA som motprestation fick förbinda sig att ta bort sina missiler från Turkiet.

Läs/se mer

Blod på sina händer?

KRIM-inellt?

The Grand Chessboard

Svenska skattepengar på väg

Putins Krim-tal, svensktextat, del 1

Bieler – ett problem

pb
Personer som Thoralf Alfsson och Gustav Kasselstrand ratades alltså på SD:s riksdagslista. Samtidigt gör Paula Bieler kometkarriär. Från ingenstans hamnar hon plötsligt på 6:e plats.

Med henne har Sverigedemokraterna gått massmedia till mötes, i deras krav på fler kvinnor på riksdagslistan. Men vad blir här priset, politiskt?

SD har på listan begränsat antalet möjliga ledamöter till 60, de vill uppenbarligen inte ha in fler. Med Bieler på valsedeln – och utan Alfsson och Kasselstrand – blir det kanske inte fler mandat.

På åtminstone tre punkter ställer jag mig frågande till vad Paula Bieler representerar.

1. Raser

PB har, vad jag kunnat förstå, anslutit sig till tesen att inga mänskliga raser existerar. Vad gäller hundar, katter och hästar finns raser. Det är inte kontroversiellt, det bestrides av ingen.

hastar
Men beträffande människor är det, av någon outgrundlig anledning,  annorlunda.

PB kan där finna stöd i Wikipedia:

”Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt…”Ras” betraktas idag inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap som en social konstruktion…”

Detta blir ju att förneka det helt uppenbara:

A. Det finns skillnader i såväl utseende som fysiska och intellektuella egenskaper mellan olika grupper av människor.

B. Detta går i arv. Om två svarta alstrar barn så blir inte resultatet ett vitt barn.
(frånsett albinos, men det är undantag och ändå inte vad man kallar ett vitt barn)

vitbebis
Varför denna rasförnekelse?

Driver man det här ett snäpp längre kan även vi svenskar trollas bort. Partiledare Åkesson var tveksam till om det finns svenskar i en intervju med Göran Rosenberg hösten 2012 (6.30 in på denna film)

rasism

2. Rasism

Rasism, däremot, existerar.

Ja, den är i själva verket utbredd i Sverige, enligt PB.

”Rasister finns överallt”, hävdade hon i en SVT-intervju.

Här borde ju varit läge för en problematisering: vad är en rasist?

- Kan vita människor vara bara utövare av rasism, aldrig föremål för rasism?
- Vilka yttringar kan rasismen ta sig?
- Kan där ingå våld och fysiska övergrepp?

Till exempel: Kan det vara rasism i de fall svarta män våldtar svenskor?
Hur vanligt är detta i Sverige, jämfört med att svenska män våldtar svarta kvinnor?

ms

3. Vita

Den 16 mars 2014 hölls ytterligare en manifestation mot rasism i Stockholm. Mona Sahlin talade och Paula Bieler fanns bland deltagarna och åhörarna. Efteråt skrev PB att hon ”stämmer in i varje ord från Mona Sahlin”.

Dagarna före manifestationen sade Mona Sahlin i TV: ”Det är vi, den vita majoriteten, som är problemet.  Vi måste förändra vårt sätt att vara.”

Ingår det uttalandet i vad PB ställer sig bakom?

Utgör vi vita ett PROBLEM?

Hur går det i så fall ihop med att inga raser finns?

valsedlar

Notera vad jag skrev i början av denna bloggtext: ”Med henne har Sverigedemokraterna gått massmedia till mötes, i deras krav på fler kvinnor på riksdagslistan.”

Antyder jag där att det kan vara fel med kvinnor inom politiken?

Ja.

Eller egentligen både ja och nej.

Det saknas verkligen inte exempel på kompetenta och dugliga, intelligenta och klarsynta, självständiga och drivande, kvinnor i vår sverigevänliga rörelse, alltsedan början av 90-talet. Kvinnor som betytt mycket bl.a. för min egen politiska utveckling. Se t ex här och här.

Utomlands finns partiledare som Pia Kjaersgaard och Marine Le Pen. Ingen av dem har kvoterats in. De har fått förtroende på egna kvalifikationer.

Vad som blir fel är när man fokuserar på en viss andel män eller kvinnor, så att man tummar på lämpligheten. För min del får det gärna vara 100% kvinnor eller 100% män på mitt partis riksdagslista, bara de representerar någonting vettigt politiskt!

Jag vill ha könsneutrala valsedlar.

Läs/se mer:

Alfsson – ett föredöme

Avpolitiserad politik

Vitt självhat

https://www.youtube.com/watch?v=kWI2YkXy01o

Alfsson – ett föredöme!

ta

Thoralf Alfsson har inte blivit nedflyttad på SD:s riksdagsvalsedel.

Han tas helt bort från listan. Ingen möjlighet ska finnas att personkryssa upp honom till valbar plats.

Precis som S-ledningen nyligen gjorde mot Carina Hägg.

Vad ligger bakom petningen av Alfsson?

Michael Rosenberg, ordförande i valberedningen:
-  Vi har kunnat konstatera att vi har olika sätt att kommunicera partiets politik.

Vad kan det betyda konkret?

Jag ser fyra moment:

ogon

1. BLOGGEN

Thoralf Alfsson är genom sin blogg mycket aktiv på webben, lägger dagligen ut egna texter, får många läsarkommentarer. Tar upp många ämnen och sprider mycket information – faktauppgifter och egna åsikter.

ogon

2. FLYGBLAD

Alfsson har också framställt flygblad/foldrar och spridit i Kalmar län, planerar ytterligare tryckt material för hushållsutdelning.

ta2

ogon

3. LÄNKAR

Vidare länkar Alfsson till ”Fria Tider” – en webbsida som Mattias Karlsson stämplat som ”fascistisk”.

Och – kanske än ”värre” – han har dessutom länk till en av mina filmer.

ogon

4. POLITISK DOM

Förmodligen kan det även ha spelat roll att Alfsson 2012 dömdes för förtal, om än på mycket lösa grunder. Han skulle fyra år tidigare på sin blogg ha namngivit en person som av polisen avhysts från en demonstration och kallat vederbörande ”vänsterhuligan”. Enligt tingsrätten var blogginlägget ägnat att ”väcka missaktning av en politisk motståndare.”

”Huligan” blir ju knappast en överdrivet grov beteckning, om det gäller en person som deltar i organiserade mötesstörningar, dvs brottsliga gärningar. En bara alltför vanlig sysselsättning i ”vänster”-kretsar.

krossa

Själv har jag förtalats i Kungsbacka-Nytt, kallats ”antisemit” – utan att få in genmäle. Tillvitelsen är både kränkande och osaklig, men tanken att få åtal väckt har inte ens föresvävat mig – jag räknar inte med möjlighet till rättvisa i det svenska rättsväsendet vad gäller sådant.

Mot bakgrund av hur vårt rättsväsende fungerar blir det orimligt om SD-ledningen fäster vikt vid domen mot Alfsson. Det var ju en politisk dom.

Thoralf Alfsson arbetar i det stora hela föredömligt, för att inte säga beundransvärt, genom sitt kombinerande av parlamentariskt arbete med opinionsbildning. Jag kan inte se någon sverigedemokrat som gör detta bättre än han.

På min blogg har jag således givit en eloge till Alfsson.  Vilket möjligen bidragit till att försämra hans ställning inom partiet (”applåder från fel håll”). Tidigare hade han en fast länk till min blogg, men tog nyligen bort den – kände kanske att det var alltför kontroversiellt.

Ett liknande exempel har vi i Stellan Bojeruds blogg ”Mopsen”. Han fick kritik för att där ha varit alltför frispråkig, varpå han valde att helt ta bort bloggen.

Thoralf Alfsson borde hållas fram som ett positivt exempel för andra sverigedemokrater. Nu gör alltså SD-ledningen raka motsatsen.

Detta blir svårt att förstå, om man inte redan har mycket lågt ställda förväntningar på denna ledning.

ta1

PS

Utvecklingen inom Sverigedemokraterna aktualiserar två frågeställningar:

A. Hur agera inför årets val?

B. Är SD:s öde något som kan undvikas för nya sverigevänliga partiförsök,
eller ligger det inbyggt i systemet?

Läs mer:

Folkupplysning

Kalmar

SD-kritik

Kontrollerad Opposition

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 143 andra följare