Film: Moderatsågning 2 – Ukraina

umeny

Här kommer del 2 av 3 i min filmserie utifrån statsminister Reinfeldts sommartal. Ämnet i del 2 är Ukraina.

Särskilt en sekvens i talet tycker jag kan förtjäna att lyftas fram:

”.. att skilja på vi och dom.

tar bort individens eget värde

det är den prövning som vi nu ser framför oss

det är ett nytt sekteristiskt ofta terrorhot vi nu ser i vår nära omvärld.”

Med andra ord: Reinfeldt bara staplar fraser, eller fragment av fraser, efter varandra.

Detta i en ordning som verkar helt slumpmässig, något sammanhang och någon mening förmedlas väl inte?

master

Sommartalet ger mig samma vibbar som framträdandet efter förra riksdagsvalet, på Publlicistklubben den 11 oktober 2010 (6 minuter in i denna film) och de där helt obalanserade utfallen mot Sverigedemokraterna.

Jag blir alltmer benägen av att instämma i bedömningen av Fredrik Reinfeldt som en farlig psykopat.

Del 3 av moderatsågningen ska handla om probleminvandringen och invandringspolitiken.

Film: Moderatsågning 1 – Syrien

mstitel

Här kommer den första av tre filmer utifrån Fredrik Reinfeldts sommartal år 2012 och 2014.

Denna första film handlar om Syrien, de nästkommande två ska ta upp Ukraina respektive probleminvandringen och invandringspolitiken.

Här vill jag lyfta fram några moment:

1.  

Varför ökar antalet asylsökande till Sverige?

Denna fråga sönderfaller ju i två:

a) Varför så många flyktingar totalt?

b) Varför så många just till Sverige?

Uppenbart är att Sveriges eget agerande styr det senare, genom de pull-effekter det ger när dels sannolikheten för bifall är hög, dels bidrag och sociala förmåner väntar envar som beträtt svensk mark.

Detsamma kan dock sägas om punkt a.

Sverige har sedan kriget i Syrien började i mars 2011 levererat över en halv miljard kronor i bistånd till rebellsidan, vilket bidrar till att hålla kriget igång.

Sverige medverkar dessutom i sanktioner, ägnade att förvärra ekonomiska problem och försämra folkets levnadsvillkor i Syrien.

Inga av västs alla krig är att jämställa med naturkatastrofer – de har satts igång och hålls igång av maktgrupper, av människor.

Punkt nr 1 i varje flyktingpolitik måste vara att arbeta för fred och motverka fler krig, tankegångar som Sveriges genom tiderna förmodligen bästa invandringsminister var inne på redan 1990.

mllucia

2. 

Vilka söker asyl? I vilken utsträckning är det fråga om verkliga flyktingar?

Det faktum att så många problemfritt kunna återvända på semester till länder de flytt från, eller att de ofta ställer påfallande höga krav angående standard och service i Sverige, signalerar att något inte stämmer.

Krig generar inte bara verkliga skyddsbehov, genom krigen kan även många andra än flyktingar ”komma med på tåget”. Utan id-koll kan de ju räcka med att man talar arabiska för att kunna passera som syrier. Även om man verkligen är syrier kanske man bor i ett annat EU-land och redan är skyddad från förföljelse.

3. 

Moderater och andra pk-iter vill gärna tillskriva Sverige att vara en ”humanitär  stormakt”. Sverige medverkade med JAS-plan i angreppen på Libyen.  När Al-Gathafi mördades – var det uttryck för svensk humanitet och storhet?

bilder

Länkar på de tidigare filmer som jag har framställt, där vår statsminister figurerar:

Fredrik den Store

Statsminister

Moderaterna spricker?

Fredagsfilm 3

Fredagsfilm 12

Tal till s-kongressen, avsnitt 3

Volymer

vagg

Invandringsminister Tobias Billström fick ju en offentlig uppsträckning av sin statsminister, efter att ha använt ordet ”volymer” i invandringsdebatten.

svt

SVT-webben den 20/3 2013:

I dag var statsminister Fredrik Reinfeldt tydlig med att han inte håller med Tobias Billström vad det gäller åsikten att antalet asyl- och anhöriginvandrare måste minskas.

– I partistyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet. Invandring berikar Sverige…”

volymer


Trots denna ”berikning” utgör dock den pågående och ytterligare förväntade invandringen en kostnad, vilket framgår av ett uttalande från Fredrik Reinfeldt själv, en månad före valet:

”Jag kan redan säga att det kommer att bli omfattande kostnader för att ta emot dessa människor. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas utrymme för det,..”

 isberg

Marika Formgren, på sin blogg:

”Ändå är det bara en liten del av invandringens kostnader som Migrationsverket, Borg och Reinfeldt berör, nämligen de kostnader som är direkt kopplade till asylmottagandet att asylsökande ska bo någonstans, ha mat, kläder, vård och skolgång medan de får sin sak prövad.

De stora negativa effekterna på ekonomin kommer i nästa led, när asyl har beviljats och en alltför liten andel av de nya invånarna får jobb och försörjer sig själva. Den svenska välfärdsmodellen, med omfattande socialförsäkringar, transfereringssystem, kostnadsfri utbildning och kraftigt subventionerad vård och omsorg förutsätter att en mycket hög andel av befolkningen i arbetsför ålder arbetar och betalar skatt. Men enligt SCB förvärvsarbetade bara 57 procent av utrikesfödda i åldrarna 20-64 år 2011, jämfört med 82 procent av inrikesfödda.

Lägst andel förvärvsarbetande finns bland de som är födda i Afrika (kvinnor 39 procent, män 48 procent) respektive Asien (kvinnor 46 procent, män 54 procent). Det är just från dessa världsdelar Migrationsverket prognosticerar ökade asylströmmar.”

Det råder mao en motsättning mellan välfärd och probleminvandring.

Man kan ha det ena eller det andra, men inte båda samtidigt!


5113

Åtminstone två moment är anmärkningsvärda i detta sammanhang:

1. 

Det ena är att den nu moderatledda regeringen inte är beredd att ompröva sin politik ens nu, när facit är så uppenbart och de själva tvingas medge vilka konsekvenser dess politik får för svenska folket.

2. 

Det andra är att detta inte skedde redan för två decennier sedan, under den tidigare moderatledda regeringen, 1991-94.

pkorg

Den regeringen hade ju bara behövt låta bli att förpassa proposition 1990/91:195, ”Aktiv flykting- och migrationspolitik” till papperskorgen.

Ur denna s-proposition, från Maj-Lis Lööws tid som invandringsminister och Ingvar Carlssons som statsminister (jag har citerat det flera gånger tidigare, men det tål verkligen att upprepas!):

• ”…varje land har ett ansvar för sina egna medborgare”

• ”Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt.”

• ”Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande.”

• ”En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd.”

S-regeringen genomförde också luciabeslutet 1989, vilket gav en signal som fungerade effektivt: antalet asylsökande till Sverige minskade drastiskt.

Luciabeslutet revs sedan upp av regeringen Bildt-Westerberg, så snart den hade tillträtt.

Varför?


S-propositionen gav också uttryck för en strävan att använda resurserna bättre och försöka arbeta förebyggande:

”Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det.”

När denna proposition skrevs pågick Kuwaitkriget, 1990-91.

Efter s-propositionen har vi haft ytterligare åtminstone sju krig:

• Bosnien-Hercegovina 1992-95

• Kosovo/Serbien 1996-99

• Afghanistan 2001-

• Irak 2003-(2011)

• Libyen 2011

• Syrien 2011-

• Ukraina 2014-

Detta borgar ju för att flyktingströmmarna inte behöver sina och att Migrationsverket kan se skäl att positivt bedöma inkomna asylansökningar.

invgrind


kamikaze

”Ingen vill vinna”, skriver Mikael Styrman på sin blogg:

”De nödlidande, eller de som eljest vill byta hemvist, utan krig, kan räknas i miljarder eller åtminstone flera hundra gånger fler än svenskarna. USA:s olika krig, för att destabilisera mellanösterns ännu fungerade statsbildningar i syfte att stjäla deras olja, kommer att öka antalet, kanske fördubbla det.

Är det Sveriges stolta roll i framtiden, att ta försörjningsansvaret för de människor i mellanöstern som USA drivit på flykten, för att kunna stjäla deras olja? Gör inte det oss svenskar hopplöst fega och dumma i huvudet?

Vore det inte bättre om våra ryggradslösa företrädare Fredrik och Carl rätade på ryggen och sa åt pappa Obama att Sverige inte vill vara oljetjuvarnas sopstation? Att de själva vill vara svenska ministrar istället för amerikanska drängar?

Att människorna istället ska få leva i sina hemländer och att USA ska ge fan i att hålla på och intrigera fram krig och terrororganisationer som driver människor på flykten.”


frne

Julia Caesar om vår svenskfientlige  statsminister:

”Han, som ägnat sig åt att håna, bespotta och förtrycka svenska folket som ingen annan, har mage att befalla folket att ’ha tålamod’ och att ’ öppna sina hjärtan’.

Nu är vi där, vid The point of no return, som mängder av invandringskritiker har varnat för i många år. Pengarna är slut. Finito… Det finns inga pengar kvar till den svenska ursprungsbefolkningen, vi som har slitit ihop till den välfärd som alltmer börjar likna en ihålig schweizerost.

Vansinnet ska fortsätta. Det framgick med all önskvärd tydlighet av Fredrik Reinfeldts tal. Ännu har han inte nått sin fulla galenskapspotential. Men han är mycket nära, och han har ytterligare fyra veckor på sig fram till riksdagsvalet att spränga målsnöret. Utrymmet för nya vallöften är mycket begränsat, får vi veta. Pengarna kommer att gå till ökande kostnader för flyktingmottagandet.”

fr100


Läs mer

Detta får du inte läsa på ledarsidan

En dåres försvarstal

Moderna sanningar

Pudlar

Realisten om undergången

Film

IN I VÄGGEN

Film: Carl Bildt, del 2

kievtrio

Carl Bildt har anklagat  Vladimir Putin för att vara ”oberäknelig”.

Detsamma kan inte sägas om Carl Bildt.

Han är tvärtom förutsägbar.

Så här skriver webbtidningen Fria Tider om Carl Bildt, under rubriken ”Bildts blodiga tassar”:

”När ett illdåd begås någonstans i världen är Carl Bildt ofta den politiker – amerikaner inkluderade – som allra fortast och mest kategoriskt lägger skulden på den som för tillfället råkar vara USA:s fiende. Han må så heta Putin, Saddam, Assad eller Yanukovytj. 

Några bevis för sina anklagelser tycker sig Bildt emellertid sällan behöva presentera …”

papegoja


Om del 1 av filmen ”Ståndaktig KRIGARE” gav litet svensk samtidshistoria så kan kanske motsvarande sägas om del 2 beträffande global samtidshistoria, med USA:s alla krig.

- Kosovo/Serbien 1999

- Afghanistan 2001

- Irak 2003

- Libyen 2011

- Syrien 2011-

- Ukraina 2014.

Överallt har Carl Bildt funnits närvarande, som en pålitlig lierad till makthavarna i Washington.


Vilken roll spelade Carl Bildt vid kuppen i Kiev?

kievfrivilliga

flygare

Vare sig Carl Bildt primärt kan betraktas som en hök eller en papegoja så står det klart att han ofta ägnar sig  åt att flyga.  Till Kiev hade han rest flera gånger fram till kuppen i februari 2014 och ytterligare några gånger efter att kuppen var genomförd.

Maktövertagandet i Kiev skedde på ett sätt som var helt utan anmärkning, med Carl Bildts sätt att se saken. Brandbomberna mot polisen eller USA:s fem miljarder dollar till gatukrigarna är inget som stört honom.

Ukrainian anti-government protesters clash with police in Kiev

USA manade redan i januari president Janukovytj att dra tillbaka sin kravallpolis från centrala Kiev. En månad senare gjorde Janukovytj just detta, men undgick inte Carl Bildts dom om att ”ha blod på sina händer”.

Mindre nogräknad har Carl Bildt varit beträffande metoderna från de nya härskarna i Kiev. När de bedriver ett fullskaligt och urskiljningslöst krig mot landets egen befolkning, med jaktflyg och stridsvagnar, bomber och granater, så har Carl Bildt inga invändningar.

lugansk

identitet

Tvärtom. ”Vi kommer att fortsätta ta till åtgärder”, försäkrar den svenske utrikesministern i TV.

De åtgärder som USA vidtagit har – utöver ekonomiska sanktioner –  tagit formen av strid ström av moderna vapen, kombinerat med legosoldater och militära instruktörer.

Ryssland har i Syrien och i andra sammanhang korsat planerna för hökarna i Washington. Ukraina erbjuder nu dessa hökar ett tillfälle att bestraffa Ryssland, med en spark i magen.

uspark


 

Här kommer del 2 av filmen ”Ståndaktig KRIGARE”:


 

PS

https://www.youtube.com/watch?v=RiSU4QTEeT0


Läs mer:

Bildt-montage

Bubbel med kluven tunga

Den flygande halländaren

Carl Bildt, samlingslänk

 

Filmer:

Bildt väcker frågor  (6.15 in)

TV-nyheter  (1.30 in)

Film: Carl Bildt, del 1

35.cbkavle

Vore det bättre för både Sverige och världen om Carl Bildt slog av på sin arbetstakt?

Detta är ju uppenbart, mot bakgrund av Carl Bildts agerande både som svensk utrikesminister, som svensk statsminister och även dessförinnan!

cia

Carl Bildt identifierar sig helt med Washington och dess vasaller.

Sverige har fått en utrikesminister vilken kan betraktas som en CIA-agent, redan från sina ungdomsår.


Därmed kan dock inte sägas att Bildt skulle vara ”pro-amerikan”! Den politik som bedrivs av Washington under Obama-administrationen ligger ju inte i det amerikanska folkets intresse.

• I det amerikanska folkets intresse skulle ligga mindre utgifter på militären och mer på ekonomiskt stöd åt de många amerikanerna i nöd.

• Framförallt skulle en fredligare politik ligga i amerikanernas intresse, med mindre av konfrontation med Ryssland.

De flesta amerikaner vill slippa fler krig, om inte massmedia lyckas hetsa fram någonting annat.

cbtitel

Om detta handlar min nya film, ”Ståndaktig KRIGARE”, en film i två delar.

Genom att följa Carl Bildts politiska bana blir det samtidigt en liten färd genom svensk nutidshistoria, som berör:

• mediala ubåtsrabalder i början av 1980-talet

• två ubåtsutredningar

valser

• regeringen Bildt-Westerberg 1991-94:

- rekordinvandring

- rekordränta

- rekordarbetslöshet

- reformen om personliga assistenter

• Estonia.


Här kommer filmens första del:


Läs mer

Bildt och sanningen

En stjärnas födelse

Estonia

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Makt bortom kontroll

Novemberrevolutionen

Palmemordet

Pro-amerikan?

Ubåtsnoja

Uppdrag Granskning om utbåtsfrågan

Moskvas misstag?

nofly1

Gjorde Vladimir Putin och Ryssland ett misstag, när man inte redan i maj 2014 proklamerade en ”no-fly-zon” för Kievs militärflyg över östra Ukraina?

Uteblivandet av detta har nu fått två allvarliga effekter:

A. Infrastrukturen i östra Ukraina har smulats sönder, ca 2.000 människor har dödats och än många fler har skadats.

B. Ryssland har tappat respekt hos sina motståndare, vilka flyttar fram sina positioner.

München 1938, med den brittiske ledaren Neville Chamberlains eftergiftspolitik – ”appeasement” – är en sliten liknelse. Inte desto mindre platsar den verkligen här!

nc

• Moskva har inte bara avstått från att ingripa militärt i striderna, trots att ryssar i Donbas massakreras och deras levnadsbetingelser förintas.

• Man har även flyttat bort trupper på eget territorium, längre bort från den ukrainska gränsen.

• Posteringar och orter på ryska sidan gränsen har åtskilliga gånger utsatts för ukrainska granatattacker. Moskva har protesterat mot detta, men avhållit sig från motvåld.

• Gasleveranser har fortsatt som tidigare till Ukraina, trots att Kiev legat efter med betalning av redan levererad gas.

• Två gånger har Moskva försökt förmå separatisterna till en mjukare hållning. Första gången gällde det ett uppskjutande av folkomröstningarna den 11 maj i Donetsk och Lugansk.  Andra gången gällde det ett eldupphör med amnesti för separatistledarna.


nofly2

Införandet av en no-fly-zon skulle betyda räddande av människoliv.

Redan kravet på införande av en sådana zon skulle verka för ett annat fokus i debatten, bort från sanktioner mot Ryssland.

Den part som det finna anledning att vidtaga åtgärder mot är naturligtvis den som använder militära vapen mot civilbefolkningar, inte den part som avstår från detta!


Varför har Ryssland valt denna extremt mjuka linje?

• En orsak är självfallet insikten om konsekvenserna av en militär konfrontation med USA och NATO. Ryssarna har som få andra folk tvingats uppleva konsekvenserna av krig, de förlorade 28 miljoner människor i andra världskriget. Man har också egna kärnvapen och känner till dess helt förödande verkningar.

knappen

• NATO har mobiliserat hårt runt Ryssland och har s.a.s. fingret på avtryckaren.

• Rysslands utrikesminister, Sergeij Lavrov, har varit helt fokuserad på diplomatins möjligheter, och har nog haft stort inflytande över Putins agerande. Man har satsat på att eftergifter skulle ge avspänning och att de skulle belönas genom motsvarande åtgärder av good-will från motsidan.

mote

• Man vill inte äventyra gasledningen genom Ukraina, då ett avbrott där skulle skada Rysslands ekonomi.

• Man missbedömde västsidan, insåg inte vidden av Washingtons aggressivitet, och heller inte EU-ländernas följsamhet. 

Västsidan – inklusive Sverige och vår famöse utrikesminister Bildt – agerar nu som om man direkt eftersträvar ett krig mot Ryssland!!!

sanktioner


Antag att Ryssland skulle fortsätta på sin mjuka och konfliktundvikande linje. Skulle det betyda att man slipper ett krig? Eller kommer kriget ändå, aningen senare och då i ett sämre läge för Moskva? Kommer det då i form av ett direkt Kiev-anfall mot Krim?

USA har uppenbarligen övergivit MAD-doktrinen om terrorbalans och ömsesidig förmåga till massförstörelse som ömsesidig avskräckning. Hökarna i Washington eftersträvar förstaslagsförmåga och går medvetet in för att göra ryssarna nervösa genom inringning och tryck inpå ryska gränsen.

En påtaglig risk ligger i detta, redan för ett kärnvapenkrig av misstag.

fredspris


Ett annat scenario är att USA faktiskt slår till, helt avsiktlig, med ett första-slag.

Ett sådant kan i princip betyda endera av två scenarior:

A. 

Rysslands befolkningscentra och stridsledningscentraler förintas, utan att man slår tillbaka mot USA och väst – antingen för att man inte hinner och förmår, eller för att man inte finner det meningsfullt, när man ändå inte förmått avstyra angreppet.

B.

Ryssland förmår svara med ett motangrepp, så att även väst drabbas av kärnvapenkriget.

Detta senare scenario innebär förmodligen slutet för mänsklig civilisation på jorden, som vi känner den.

Också det första scenariot kommer sannolikt att drabba även oss i väst på olika sätt – som radioaktivitet och störda kommunikationer, hälsoproblem och försörjningssvårigheter.

sommar1914

Även år 1914 lär det ha varit en mycket fin sommar…


Men nog kan man undra: 

• varför har inte fler svenskar reagerat mot svartmålningen av Ryssland och krigshetsen i massmedia?

• i året riksdagsval – finns något enda parti, som inte är rusofobiskt?


Läs mer

http://www.nyatider.nu/humanitar-konvoj-borjan-pa-en-intervention/

http://www.motpol.nu/oskorei/2014/08/09/10-saker-media-inte-berattat-om-ukraina/

http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1970

http://www.8dagar.com/2014/07/pa-vanarans-falt.html

http://brothernathanaelfoundation.org/news/219-brother-nathanael

http://sv.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

http://www.folkkampanjenmotnato.se

http://janmilld.wordpress.com/2012/05/25/beredskapsparti/

http://janmilld.wordpress.com/2012/05/22/fredsparti/

http://www.janmilld.se/ukraina.html

Säkerhetshänsyn

superplan

Särskilda flygplan för vattenbombning har ju framstått som särskilt viktig för att få den stora skogsbranden under kontroll. Ett stort bekymmer har varit att ankomsten av dessa plan  dröjt. Först kvällstid den 5 augusti, tisdag, landade de första planen i Västerås. Fyra plan från Frankrike och Italien är vad det handlar om.

Ännu den 8 augusti, under fredagen, har branden inte bringats under kontroll.

planplan

Under tisdagen kom ett erbjudande även från Ryssland att sända ett vattenbombningsflygplan. Det ryska planet – Ilyushin 76 - har dessutom åtta gånger större kapacitet. Det kan ta nära 50 kubikmeter vatten istället för bara 6 kubikmeter.

Fria Tider:

”Ett enda ryskt Ilyushin Il-76 kan släppa mer än dubbelt så mycket vatten som de fyra franska och italienska brandbekämpningsflygplanen kan släppa över branden – tillsammans; 49 kubikmeter vatten, vilket kan jämföras med de sex kubikmeter som de franska och italienska flygplanen maximalt kan ta med sig.

Flygplanet har dessutom möjlighet att släppa en särskild typ av brandsläckningsbomber som exploderar när de landar och därmed sprider ett särskilt brandbekämpningsmedel över en stor yta. Ryssland är det land i världen som har den allra största skogsarealen och har därför ett stort antal brandbekämpningsflygplan. Inte mindre än 25 stycken Ilyushin Il-76 har byggts för detta ändamål. Flygplanet anses vara ett av världens bästa och är så bra att till och med USA valt att köpa in och använda det för att släcka skogsbränder.”

Det ryska erbjudandet har dock avböjts från svensk sida!

Detta väcker naturligtvis frågor:

1.  Vilken instans var det som tackade nej, på vilken nivå togs det beslutet?

2.  Vilken var den officiella motiveringen?

3. Kan avböjandet av den ryska hjälpen ha påverkat brandutvecklingen?

ab1


1.  Vilken instans var det som tackade nej,

på vilken nivå togs det beslutet?

Kontakter med andra länder går i dessa sammanhang genom MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aftonbladet, den 7/8 2014:

”Inledningsvis talade uppgifter till Aftonbladet om att det var den svenska regeringen som hade tackat nej till ryskt flyg. Det dementerades dock av statsminister Fredrik Reinfeldt, som menade att beslutsgången inte är sådan i den här typen av frågor.

– Jag vill understryka vem det är som bestämmer i det här fallet, det är den utsedde räddningsledaren som har långtgående befogenheter både att rekvirera olika former av insatser när det gäller människor och myndigheter men också att begära internationellt stöd,..”

fr

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt tas alltså beslut att detta slag av räddningsledningen på plats.

Aftonbladet:

”Christer Larsson är militär insatschef. Han kände inte till gårdagens ryska erbjudande om ytterligare ett vattenbombningsflygplan.

–  Jag har varit med på de flesta ledningsmöten och inte hört om det här överhuvudtaget, säger han.”

Fria Tider:

”När det ryska erbjudandet om hjälp kom i tisdags tog den svenska staten över ansvaret för släckningsarbetet. Klockan 11:21 meddelade länsstyrelsen i Västmanland att landshövding Ingemar Skogö  ‘just fattat beslutet’. Länsstyrelsen i Västmanland fungerar som den svenska statens, och i förlängningen den svenska regeringens, representant i Västmanlands län. Ryssland fick därefter avslag på sin förfrågan om att hjälpa Sverige med att släcka den okontrollerade skogsbranden…”


2.  Vilken var den officiella motiveringen?

Det fanns inte plats i luften för fler flygplan – alltför stor olycksrisk. Med andra ord behövdes det ryska planet inte – det fanns redan så många plan som man kunde hantera.

Där blir svaret detsamma från räddningsledaren Lars-Göran Uddholm och landshövdingen i  Västmanland, Ingemar Skogö.


3. Kan avböjandet av den ryska hjälpen ha

påverkat brandutvecklingen?

Det går inte att få bekräftat, men blir ju en misstanke:  med väsentligt större kapacitet borde släckningen ha kunnat bli effektivare, branden snabbare ha bringats under kontroll och fler fastigheter ha räddats.

sjo


En fjärde fråga anmäler sig  ofrånkomligen:

Är de officiella förklaringarna ärliga och sanningsenliga?

• Antag att det ryska erbjudandet om hjälp hade accepterats.

• Antag att ett effektivt och framgångsrikt släckningsarbete på så vis hade kunnat genomföras.

Ur SÄKERHETSSYNPUNKT vore detta kanske ”problematiskt”…

För de boende i brandområdet vore det rimligen till gagn, och på så vis bra ur säkerhetssynpunkt.

natovingar

Geopolitiskt kunde det däremot vara dåligt.

Svensk säkerhetspolitik bygger ju på att vi har en fiende, och att denne fiende är ryssen.

Med en sådan flygbombningsinsats skulle Ryssland ha kunnat göra PR-vinster och ryssarna blivit uppfattade som våra vänner. Det kunde inverka menligt på försvarsviljan och beredskapen att ansluta Sverige till NATO.


På vilken nivå togs beslutet att avböja rysk hjälp?

Om beslutet inte togs på regeringsnivå så var det nog snarare på en nivå ovanför den svenska regeringen som beslutet togs. Om än inte formellt – åtminstone reellt.

frmaster

PS

Fria Tider den 9 augusti 2014

Om Helena Lindberg, generaldirektör på MSB

Skärmavbild 2014-08-09 kl. 16.03.21


 

PPS

 

 

David Jonstad ger i sin bok ”Kollaps” uttryck för oro kring MSB:

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskap verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Det ransoneringssystem som tidigare funnits i Sverige är avvecklat och något nytt har inte byggts upp.”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”


 

okontroll


Läs mer

Pladderkulturens pris

Aftonbladet

Nya Dagbladet

Fria Tider 

MSB på semester

Staten har abdikerat från ansvaret

Missförstådd generaldirektör på MSB

Filmer

http://www.youtube.com/watch?v=SoIIhTLoYpE

http://www.youtube.com/watch?v=M35e5VtDSpY

https://www.youtube.com/watch?v=4IIRXt_L5eM#t=118

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 142 andra följare