Ville inte se dom…

hatmontage

Mer finns att säga om SD-ordförande Jimmie Åkessons sjukskrivning  än vad jag fick med i det förra blogginlägget.


Vad som framförallt slår mig är hur Jimmie Åkesson genom sin handlingslinje gjorde sig SÅRBAR.

Man skulle kunna säga, att han brände ljuset i bägge ändar.

ljus

Kännetecknande för Sverigedemokraternas linje under Åkesson har ju varit långtgående försök till anpassning, i en satsning på att s.a.s. bli ”accepterat i de fina salongerna”. Eller ”legitimerade”, som det heter på pk-itiska.

De politiskt korrekta utgår ifrån att de själva representerar ett självklart nav av normalitet och att det hos dem ligger att avgöra huruvida en åsiktsströmning ska respekteras eller inte.

I en strävan att uppnå denna acceptans införde SD:s partiledning en ”nolltolerans mot rasism”, varigenom Sverigedemokraterna i praktiken anslöt sig till Expos politiska ansats av etiketteringar och beröringsskräck.

Som konsekvens av nolltoleransen har ett ganska stort antal partimedlemmar blivit uteslutna och medlemmar i allmänhet har fått lära sig att ligga lågt med egna tankar och åsikter.

Ett annat moment var utslätning av det politiska budskapet och undanstoppandet av skarpa krav kring invandring, som i 33-punktsmanifestet från 2005.

goda

SD har okritiskt anslutit sig till politikens övergripande krav på att vara god. I själva verket är ju resurserna begränsade och prioriteringar måste alltid ske. Ett parti som SD borde entydigt ta ställning för svenskars intressen, men så skedde inte.

Denna återhållsamhet hade Sverigedemokraterna dock ingenting för. Partiet släpptes ändå inte in i ”stugvärmen”, blev aldrig betraktat som  ”rumsrent”.

Inget kunde beveka vare sig gatuvänstern, andra riksdagspartier eller mediafolket.  Vad SD-företrädare än sade eller gjorde så mötte de en kompakt mur av oförståelse och ovilja, för att inte säga öppet hat.


 kungen

Från våldsromantiker och kriminella  till nobelfestarrangörer, biskopar,  riksdagens talman och kungen var man överens: Sverigedemokraterna utgjorde en inkarnation av ondska och förtjänar att behandlas därefter. Man ville s.a.s. ”inte ta i SD ens med tång”.

tang

Det blev i längden allt svårare för Jimmie Åkesson att hålla allting ifrån sig.  Till sist blev det bara för mycket.


Slående är också INTENSITETEN i hatet mot SD och Jimmie Åkesson – en intensitet som inte visade tecken på att avtaga med tiden, snarare tvärtom.

Även om man i de fina salongerna alltså inte vill ta i Jimmie Åkesson med tång så fanns det rappare som inte var främmande för att göra just detta. Sebbe Staxx hade därvid skrivit på webben om sina visioner.

sebbes

Tillsammans med  en annan artist, Timbuktu, hade han musicerat om att ”dunka Jimmie gul och blå, hissa i en flaggstång”.

SD protesterade och saken prövades av Justitiekanslern, som inte fann att texten skulle strida mot lagen. Klartecken från JK, alltså.

I Kärrtorp i december 2013 sjöng en annan artist om att ge sig på sd-företrädare:

”… du vet hur det går för dom

Som kommer hit och låter som Jimmie Åkesson

Dom som skiter i blatten, vill ha svinen vid makten

Så gå och slipa kniven och skicka grisen till slakten

Arrangemanget legitimerades, så att säga, genom närvaron av både riksdagens talman Westerberg och den blivande statsministern, s-ledare Löfven.

Tre år tidigare hade sverigedemokrater tillsammans med andra nyvalda riksdagsledamöter fått lyssna till en utläggning av biskop Eva Brunne i Storkyrkan, där hon uttryckte sympati för stenkastarvänstern. (om stenkastare, se 10 min. in i denna film)

hetseb

Kyrkan har senare också tagit ställning mot SD genom klockringningar i samband med torgmöten.

Ur facket har många sverigedemokrater blivit uteslutna pga sin partitillhörighet. Yrkesförbud har också förekommit, som i fallet med läraren Richard Jomshof, på sin tid applåderat av dåvarande demokratiminister Mona Sahlin.

Otaliga är de fall där sverigedemokrater utsatts för misshandel eller fått egendom, som t ex bilar, vandaliserade.

Massmedia har här snarast spelat en hetsande och pådrivande roll, genom exempelvis malandet om den påstådda ”järnrörskandalen”. En händelse som successivt byggts på och fått växa, som är klassiskt när det gäller ryktesspridning.

I hetsen här deltar inte minst några föregivna ”komiker”, som i praktiken är mest bara olustiga.

japerson


Vilket leder in på ett tredje moment: HYCKLERIET och alla inkonsekvenserna.

De politiskt korrekta anklagar sd:are och andra invandringskritiker för att representera ett ”hat”, samtidigt som de alltså utsätter sverigedemokrater för vad jag här redovisat.

• Det anmärkningsvärda är väl tvärtom att sd:are förmått svara på all denna förföljelse med ett sådant lugn, sådant saktmod och sådan tålighet.

• De politiskt korrekta driver på för ökad invandring – när redan den hittillsvarande invandringen skapat stora problem.

• De talar om ”integration” – samtidigt som de närmast uppmuntrar invandrare till att axla en offerroll och göra sig till kravmaskiner.

• Ett av deras honnörsord är ”tolerans” - samtidigt som de bedriver en politik i rakt motsatt riktning.

• Inte heller får det finnas ”vi och dom” - vilket inte hindrar dem från ett slentrianmässigt mobbande av medborgare som reser invändningar.

Tidigare hade vänstern ”arbetaren” som hjälte, nu har man nya hjältar och arbetaren placeras i skamvrån, för att ha fel kön, hudfärg och sexuell läggning.

Här kan också smyga sig in ett klassförakt, som i fallet Bunkeflostrand 2001,  då en boende gjorde fel ordval, vilket triggade s-politiker att fixa ett åtal (senare dom med bötesstraff).


intesedem

Socialdemokratiska företrädare idag är inte annorlunda.

Om detta flockbeteende, denna sjuka normalitet, vittnade vår nya finansminister –  Magdalena Andersson - i ett framträdande i TV-programmet ”Skavlan” den 17/10.

Hon hade tidigare utfört ett litet ”hjältedåd” genom att från sitt kontor dra för gardiner, så att hon slapp se sverigedemokrater en bit bort. Hon ville inte se dom.

Applåderna från Skavlans studiopublik lät inte vänta på sig.

Så här uttalade sig Magdalena Andersson för Skavlan om SD:are:

”…står för det som jag har svårt att förstå, att man gör en väldigt förenklad analys av världen, att det finns några som är goda och några som är onda, det finns vi och dom, och det är dom, några andra,  som har skapat alla problem i landet. Det är en väldigt förenklad bild. Och just det här att försöka stöta bort några, det är dom, det är deras fel, det tycker jag är helt fel sätt att arbeta.” 

Ett uttalande som det anstår en minister i vår nya Kalle-Anka-regering, kantänka.

ankan

Den som här röjer fördomar och en förenklad – för att inte säga helt galen – bild är ju ministern själv.

• För det första har varken SD eller andra invandringskritiker hävdat att alla problem beror på invandringen. (många problem gör det, och skolans problem kan inte tacklas utan att man ser elefanten i rummet, men här finns även andra orsaker.)

• För det andra är det politiker som beslutat om den förda invandringspolitiken – och kommer att göra det även fortsättningsvis. Hos dem ligger ansvaret.

Inte minst finansministern…

asylnorden


Det var LO som i slutet av 60-talet spelade en pådrivande roll för att arbetskraftsinvandringen till Sverige skulle bli bättre reglerad.

Och det var en s-regering som i slutet av 80-talet drev igenom en bättre reglering av asylinvandringen. Varför inte nu sikta till ett nytt luciabeslut?

mllucia


Läs mer

Sviddelutterna

 

 

SD:s dubbla funktion

jatavlan

”…har det också varit så mycket annat runtomkring som stulit energi och tärt både fysiskt och, inte minst, psykiskt. Våra motståndares ihärdiga försök att få stopp på våra framgångar, mediernas många gånger vedervärdiga kampanjjournalistik och extremisternas omåttliga hat är några exempel.

I min situation försöker man skaka av sig allt det där – okvädningsorden, hoten, avskyn. Man intalar sig själv att inte ta det personligt, att låta det rinna av. Den strategin må fungera på ytan, åtminstone en tid, men…

Så skriver Jimmie Åkesson i sin förklaring till att han tvingas ta sjukledigt en tid, eller tills vidare.

Detta aktualiserar Sverigedemokraternas roll i svensk politik.  Den är, som jag ser det, dubbel.


 sdval

1. Positivt

I årets riksdagsval fick Sverigedemokraterna mer än 800.000 röster.  Alla dessa röster gavs egentligen inte på SD, de var framförallt ett uttryck för en protest mot Sjuklövern.

Å andra sidan fanns kanske lika många väljare ytterligare som egentligen också hade önskat protestera genom en SD-röst, men som inte vågat eftersom det var så skämmigt, så förbjudet.

Sverigedemokraterna tillhandahöll – genom sin existens – en möjlighet för missnöjda väljare att ge uttryck för sin protest. Mycket viktigt!

Redan det politiska vakuum som skapats genom Sjuklöverns samstämmighet och invandringsextremism, redan genom övriga partiers brister, var det bäddat för många röster på SD.

7klovern

Till detta kommer insatserna från många sverigedemokrater och framförallt Jimmie Åkesson. Också där ligger en viktig förklaring till partiets fantastiska valresultat, med nära 13% av rösterna trots ett så massivt motstånd och en så brant medial uppförsbacke.

Det är min förhoppning att Jimmie Åkesson ska komma tillbaka i svensk politik, men även om så inte skulle bli fallet har han redan givit ett historiskt avtryck.  Dels genom Sverigedemokraternas själva kandidering, dels genom Jimmie Åkessons egna prestationer. (där jag särskilt minns hur han våren 2007 i en TV4-debatt mosade Mona Sahlin – se filmerna nedan!)


2. Negativt

Till det negativa hör tre moment:

sdkloss

a) Politisk stoppkloss

Utgångspunkten från alla de politiskt korrekta är ju att SD:s ståndpunkter – helt bortsett från deras sakliga innebörd – är starkt ”besmittade”. Förbjudet område, som inga ”rumsrena” och politiskt ”anständiga” får beträda eller ens närma sig. Den som bryter mot detta har omintetgjort möjligheter till karriär för egen del.

varning

När detta kombineras med – som hittills varit fallet – att SD går på en mjuk politisk linje och för fram bara mycket försiktiga krav, då blir den sammantagna effekten att partiet fungerar som en politisk stoppkloss. Förödande!

Om redan att ”låta som en sverigedemokrat” är graverande så blir det naturligtvis än allvarligare att vara mer radikal än SD.

Utan denna stoppkloss-effekt kunde vi idag ha haft en helt annan debatt och Sverige skulle inte stå fullt så nära avgrunden.

sionismsd

b) Israel-koppling

Om detta – sionismen –  har jag skrivit tidigare.

• Dels om hur SD:s utrikespolitiska taleskvinna Julia Kronlid tar instruktioner från en kalottman (se film nedan!).

• Dels hur SD:are också poserar med samma kalottman framför en israelisk flagga på partiets valvaka i september i år.

SONY DSC

c) Medlemsskolningen

På minuskontot måste sättas också att partiet har försummat medlemsskolningen. Sedan grundkursen år 2005 har inget nytt studiematerial tagits fram. Det är dåligt!

Nämnda grundkurs finns nu tillgänglig på denna adress - de 9 av 12 kapitel som alltjämt kan ha relevans. De finns både som html-filer och pdf-filer för utskrift.


sdhatet

Redan ett partiledaruppdrag i sig är naturligtvis påfrestande, men som sverigedemokrat blir det ju extra krävande, av flera skäl:

uppförsbacken i massmedia, motståndare (inklusive nästan alla journalister) som inte vill begripa vad sd:are säger. Det systematiska och medvetna missuppfattandet av vad sverigedemokraterna representerar.

misstron och föraktet, hatet och förtalet, hoten och våldet. Utsattheten för tårtningar, mötessabotage, mm

de konstanta nålsticken, som när kyrkan gör klockringningar mot SD, när talmannen vägrar att ta Jimmie Åkesson i hand i samband med regeringsbildningen eller som – nu senast – när Åkesson inte inbjuds till nobelfesten.

ejhand

sahlinbast


Under min tid som partisekreterare, hösten 2004, höll jag ett tal vid en SDU-sammankomst. I samband därmed överlämnade jag ett stort blågult hjärta till Jimmie Åkesson, då SDU-ordförande (till partiordförande valdes han året därpå).

Mitt tal för 10 år sedan visar sig alltjämt ha aktualitet. Tyvärr, får man väl säga.

tackjimmie


Läs mer

Legitimering?

Moder Svea behöver en doktor!

Ni borde skämmas! 

Några punch-liner

Provokativ partiledare?

Sverige behöver hjälp!

Sviddelutterna


Filmerna

Debatten Sahlin-Åkesson, i fyra delar:

https://www.youtube.com/watch?v=3upv_UdmyzY 

https://www.youtube.com/watch?v=_kjvpp8C_ic

https://www.youtube.com/watch?v=TkrgolWIG3Y

https://www.youtube.com/watch?v=Srd3119k21U

Bravo!

https://www.youtube.com/watch?v=PaS8X-C32Gc

Söndagsfilm 1

https://www.youtube.com/watch?v=f8ofnh1HGfU

Nobla principer?

nobben

”Sverigedemokraterna … visar på en bristande respekt för den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde – oavsett hudfärg, härkomst eller religion.”

Så motiverar Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten att  Jimmie Åkesson inte heller i år inbjuds till nobelfesten.

Detta väcker många reflexioner!


invstopp

1. Sverigedemokraterna

Vad i SD:s program och politiska krav står i strid mot det som Heikensten anför?

Har SD anfört hudfärg som skäl att inte få asyl eller inte få invandra till Sverige?

Den kritik som det sakligt sett – utifrån svenska intressen – finns anledning att anföra mot SD är att man inte klart skiljer på probleminvandring och annan invandring. Erfarenhetsmässigt är det främst invandring från Afrika och västra Asien som genererar problem i vårt samhälle.


invkontroll

2. Nobel

Skulle Alfred Nobel själv ha kunnat kvala in som deltagare på Nobelfesten?

Det kan nog varken jag eller någon annan veta. Vad jag vet är att han dog 1896 och vid den tidpunkten rådde i princip fri invandring till Sverige.  Det var dock få som kom.

Istället var det en period av omfattande utvandring av svenskar till Amerika. Jag vet inte om Nobel hade synpunkter på den saken, men om någon respekt för indianers intressen vittnade väl inte denna migration.


 medalj

3. Heikensten

Var, mer exakt, står Lars Heikensten själv i frågan?

Vad innebär ”principen om alla människors lika värde”?  Var går s.a.s. gränserna?

Blir det att bryta mot den principen om:

a) ett land har en gränskontroll, där inte envar som önskar passera får göra det?

b) inte envar som tagit sig till Sverige blir försörjd av svenska skattebetalare?

c) det förekommer löneskillnader?

d) t ex Danmark och Finland har mindre invandring än Sverige?


4. Gästerna

Alla de personer som nu blir inbjudna till Nobelfesten – lever de upp till krav som ställs på Jimmie Åkesson?

Vilka kontroller har här genomförts?

festdeltagare


 

Läs mer

Nobels eller Sohlmans vilja?

Brobyggande?

soderrum

Det blev nära att jag råkade halka in på minerad mark med min film ”Värre än Ebola”. Situationen i vårt samhälle har ju nu blivit så absurd, att det kan vara svårt att försöka sig på ironi och satir. Det är farligt lätt att bli missförstådd.

Så låt mig förtydliga: jag anser inte på allvar att några broar ska sprängas – inte runt Södermalm och heller inte någon annanstans. Det som fortfarande fungerar av infrastruktur i Sverige ska vi vara rädda om!

I stället för att riva broar ska vi snarare sträva efter att bygga broar!


fartyget

Utgångspunkten är alltså att Sverige befinner sig i en utförsbacke och att massmedia i det sammanhanget spelar en central roll. Istället för att allsidigt och sakligt informera medborgarna, istället för att vara fora för en fri och relevant debatt, ägnar sig massmedia åt mörkläggningar, desinformation och förföljelse av oliktänkande.

Ämnesmässigt handlar det om probleminvandringen och mångkulturen, men också om rusofobi, krigshets och natoanslutning.

Trots massmedias antidemokratiska och destruktiva funktion har journalisterna en självbild av att representera positiva värden som öppenhet och transparens, tolerans och demokrati.

De är säkert ändå medvetna om förtroendeklyftan, att det finns en misstro mot dem från många medborgare. Ur makthavarhorisont bottnar dock detta i tillkortakommanden hos medborgarna själva, som ”okunskap”, ”rädsla” och ”fördomar”.

Makthavarna borde därför välkomna tillfällen att förtydliga sina egna ståndpunkter.


Jag vill härmed skissa på ett projekt av ”brobyggande”!

Alexandrines Bro 1

Granskning Sverige utför redan ett föredömligt arbete, som skulle kunna utvecklas.

Kretsen av invandrings- och regimkritiker har ju utvecklats påtagligt sedan början av 1990-talet, med pionjärer som bl.a. Eva Bergkvist med tidningen FIIN och Ingrid Björkman, dessförinnan  BSS/SD och Sven-Olle Olsson.

Det finns/förekommer nu:

• webbsidor

• radioprogram

• filmproduktion

• tidningar

• bokutgivning

• flygblad och tabloider

• e-postutskick

• torgmöten

• föreläsningar

Vi invandringskritiska utgör därmed en ganska bred samling av olika individer och grupperingar. Detta kan rymma samtidigt både en styrka och svaghet, både problem och möjligheter.

En förklaring till att vi lyckats så pass väl och fått så mycket uträttat ligger i att envar kunnat fokusera på det man känt starkt för och varit bra på, ligger i individuell frihet och eget handlingsutrymme.

Här finns, vill jag tro, en potential till mer av samverkan. Som nätverk skulle vi – både genom samordning och aktivering av fler – gemensamt kunna utveckla mer kraft än vad vi förmår bara var och en för sig.


murvelgr

Med Granskning Sverige som modell skulle vi kunna på ett mer systematiskt och målmedvetet sätt försöka bevaka och punktmarkera makthavare. Jag tänker då inte bara på massmedia och journalister, utan också på politiker och myndighetsföreträdare.

När en makthavare säger eller gör något av principiell betydelse, eller när något särskilt inträffat, kan det ge anledning att agera.


Medan GS hittills ringt upp utan förvarning skulle vi här kunna börja med att höra av oss per brev med frågor. Därefter kan detta följas upp med telefonsamtal. Resultatet skulle sedan publiceras via kanaler som vi har till förfogande.

Värdet skulle kunna ligga i att journalister och andra makthavare får känna sig mer påpassade, samtidigt som en viktig information kan föras ut till fler.

Några konkreta exempel:

1. 

Mitt brev till en kolumnist i Aftonbladet, utifrån vad hon just skrivit.

2.

Vad Karl-Olov Arnstberg skrev om Ullenhags ”myter”: kommer den nya regeringen att låta denna webbsidespropaganda stå kvar?

donullenhag

3.

Den Röda-Kors-insamlare som kördes iväg från offentlig plats av ”beskyddare” till en tiggare. Här skulle företrädare för Röda Korset, kommunpolitiker och myndigheter kunna konfronteras med ärendet.

I detta koncept av ”Brobyggande” skulle ligga dels en organisatorisk samordning, dels en viss ”kalibrering” av argumenteringen.


Läs mer

Finns det samariter på Södermalm?

Fria Tider

GRANSKNING SVERIGE

Mörkläggning

Nya Tider

Tabloiderna

Ullenhags teser

Korrekthetens pris?

30x30

SVT hade i kväll ett program om den stora skogsbranden.

Också TV4:s ”Kalla fakta” har tidigare haft ett program om branden.

En människa omkom och en blev svårt skadad av branden.  Vad som framgick särskilt av SVT-programmet var hur nära det var att fler människor hade omkommit. Många fick just ingen varsel, tvingades fly i panik för att rädda livet.

Med mindre gynnsamma väderförhållanden i slutskedet kunde invånarna i hela Norberg kommun ha tvingats till evakuering.

Branden började på en yta av bara 30 x 30 meter, men fick alltså denna enorma spridning. Hur förklara det? En orsak var bristande ledning för brandbekämpningen, från första början.

Hade det med bristande fortbildning att göra?

Och kan det i sin tur ha haft samband med prioriteringen av jämställdhet och andra pk-målsättningar inom ledningen för MSB?

Det ska jag ta upp i en kommande bloggtext!

msbkat


Läs mer

http://janmilld.wordpress.com/2014/08/05/pladderkulturens-pris/

http://janmilld.wordpress.com/2014/08/08/sakerhetsintressen/

Juridiskt nytänkande?

sexkop

Ett förslag i Stefan Löfvens feministiska regeringsförklaring har, tycker jag, hamnat i mediaskugga, har inte rönt den uppmärksamhet som det förtjänar. Det rör sig ju om tankegångar vilka kan bära fröet till ett radikalt rättspolitiskt nytänkande på global nivå.

Efter de 34 BGF-kommentarerna till regeringsdeklaration finns ett PS med följande lydelse:

”Dessutom ska, enligt regeringsförklaringen, sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands.

Vilka kommer då att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla även för

a) naturaliserade svenskar, dvs invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ’papperslösa’, som rest utomlands och köpt sex?”


Om vi här försöker bena ut möjliga konsekvenser av regeringsförslaget om globalt sexköpsförbud, då anmäler sig ytterligare ett antal frågor.

Till att börja med må förutsättas att förbud mot sexköp på svenskt territorium ska gälla för alla svenskar.

Vidare kan förutsättas att för i varje fall etniska svenskar, möjligen envar med svenskt pass och svenskt medborgarskap, ska förbudet dessutom gälla i alla andra länder, vara globalt.

En reflexion kan här infinna sig beträffande personer med förfalskade svenska pass eller svenska pass som inte är deras. De har pass, men är inte svenska medborgare – skulle de därmed undgå att omfattas av sexköpslagen?

Kanske blir det att i onödan komplicera bilden.

svmedborgare

För det fortsatta resonemanget, låt oss hålla oss enbart till etniska svenskar med riktiga svenska pass. Klart blir att lagen här utöver knytningen till svenskt territorium knyts till individen. Lagen blir liksom en ryggsäck som individen bär med sig, oavsett var i världen han (eller hon?) reser.

Det här kan ju sätta fantasin i rörelse och inbjuda till att tänka sig olika scenarior. Först handlar det då om dessa svenskar. I princip skulle deras juridiska ryggsäckar kunna fyllas på med fler speciallagar i främmande länder, lagar gällande bara för dem.

Samtidigt uppstår ju frågan om andra länder skulle kunna driva igenom en motsvarande lagstiftning för sina medborgare utomlands. Hur blir det då om det kommer hit t ex en italienare och sexköp i Italien är tillåtet? Kan då denne italienare slippa att omfattas av den svenska lagen i Sverige?

Eller om det kommer en tysk och det i Tyskland är fri fart på vägarna…?

En ytterligare komplikation kan uppstå vid dubbla medborgarskap, vilket ju blivit allt vanligare. Vilket lands lag ska gälla för den personen, om han/hon befinner sig i tredje land?


I förlängningen av det här juridiska nytänkandet från våra nya regering – om det får internationellt genomslag – skulle vi kunna gå mot en värld där lagarna följer individen istället för att vara knutet till ett visst landområde?

rattsvarld


Läs mer

Kriminalisera DN-torskarna!

Prostitution – slaveri

2014 – ett rymdäventyr

armalare

rymdfararen

sskattmuppspark

muppsparken


 Från Thoralf Alfssons blogg:

Skärmavbild 2014-10-12 kl. 14.56.18

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 145 andra följare